Економіка транспортного комплексу

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в області економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в сфері транспорту та його інфраструктури.

Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528). На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук до категорії «Б» (спеціальності – 051, 073, 075, 076).

№ 35 (2020)

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
O. KRYVORUCHKO 5
ВИКОРИСТАННЯ ФВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
L. АCHKASOVA 19
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
N. BOCHAROVA 32
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
O. KUDRYAVTSEVA 48
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ PDF (Русский)
Ya. VELYCHKO 61

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ОЦІНКА РЕСУРСІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
V. SHYNKARENKO 83
ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
I. FEDOTOVA 94
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
O. DMYTRIIEVA 122
ВИБІР ПРІОРИТЕТНОГО КОНКУРЕНТА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ya. DOGADAYLO 144
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ PDF
А. ОVCHARENKO 160
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗА ІМПЕРАТИВАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
S. FILYPPOVA, V. FILIPPOV 177