Економіка транспортного комплексу

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в області економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в сфері транспорту та його інфраструктури.

Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528). На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук до категорії «Б» (спеціальності – 051, 073, 075, 076).

№ 34 (2019)

Подано наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури. Збірник розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу України.

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ PDF (Русский)
V. SHYNKARENKO, О. KRYVORUCHKO 5
ОБГРУНТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПОЛЬОВОГО УТВОРЕННЯ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
I. FEDOTOVA 23
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ya. DOGADAYLO, A. КONONENKO 39
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ОКРЕМОГО ВИДУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
V. SHYNKARENKO, Yu. BEKETOV, I. TROSTYI 55
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
O. KUDRYAVTSEVA 74
ЗНАЧЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВИХ РАД ПІДПРИЄМСТВ PDF
O. KOVALOVA 86

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ ВАНТАЖІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
L. VOLYNETS 99
СПОЖИВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
O. KRYVORUCHKO, A. ОVCHARENKO 115
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ PDF
N. BOCHAROVA 128
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
L. АCHKASOVA 142