Про журнал

Галузь та проблематика

До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для транспортної галузі і раніше не публікувались. У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в галузі економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури. Розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу.

 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць виходить 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу.  Збірник редагується і друкується в редакційно-видавничому відділі частково за рахунок коштів університету та авторів статей. Вартість видання збірника та вартість опублікування однієї сторінки поданого тексту встановлюється відповідно до Кошторису витрат коштів на надання послуг з інформаційного забезпечення та друкування збірнику наукових статей «Економіка транспортного комплексу».

Історія журналу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528).

На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук до категорії «Б» (спеціальності – 051, 073, 075, 076).

 

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.