Економіка транспортного комплексу

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в області економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в сфері транспорту та його інфраструктури.

Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528)

№ 31 (2018)

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Русский)
V. SHYNKARENKO 5
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
I. FEDOTOVA 27
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
N. BOCHAROVA, A. SHCHEPILINA 45
ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ В МЕЖАХ СПІВРОБІТНИЦТВА ТРАСЕКА PDF
V. SHYNKARENKO, L. VOLYNETS 63
ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
O. LEVCHENKO, Ya. DOGADAYLO 80

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ PDF
O. KRYVORUCHKO, N. POPOVA 91
АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ PDF
L. АCHKASOVA 110
ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ОКРЕМОГО ВИДУ БІЗНЕСУ» PDF
M. BRUSENTSEVA 122
ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
Ya. VELYCHKO 133
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» PDF
O. KRYVORUCHKO, A. ОVCHARENKO 150