УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Л. М. АЧКАСОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4519-7789
  • Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0158-3343
  • Ю. О. БЕКЕТОВ Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0159-4950

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.22

Ключові слова:

конфлікт, управління конфліктами, конфліктологічна компетентність, технологія управління конфліктом

Анотація

Будь-яка соціально-економічна система неможлива без існування конфліктів, але вони можуть мати як конструктивний, так і деструктивний результат. Саме тому питання управління конфліктами на підприємстві є актуальним. Метою статті є розробка алгоритму управління конфліктами на підприємстві.

Для реалізації цілей статті були використані наступні методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо визначення поняття конфлікту і встановлено, що одні авто­ри розглядають конфлікт як негативне явище, другі – як нейтральне, треті – як явище, яке може призвести як до позитивних, так і до негативних результатів. За допомогою логічно­го підходу визначено, що процес управління конфліктами має відбуватися на рівні підпри­ємства як діяльність зі створення технології управління конфліктами, конфліктологічної компетентності працівників та інших дій для забезпечення профілактики конфліктів. У ході дослідження також широко використовувався метод синтезу, графічний метод і системний підхід для формування алгоритмів управління конфліктами.

В статті отримали подальший розвиток алгоритми управління конфліктами на під­приємстві, які, на відміну від існуючих, доповнені фазою діагностики конфлікту (для рівня актуального конфлікту) та розширенням змісту фаз алгоритму на рівні підприємства.

Запропоновані удосконалення дозволять стабілізувати процеси управління конфліктами на підприємстві і визначити певну процедуру цього процесу.

Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленого алгоритму управління конфліктами на підприємстві дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо розробки системи управління конфліктами та механізму формування конфліктологічної компетентності працівників підприємства.

Біографії авторів

Л. М. АЧКАСОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Ю. О. БЕКЕТОВ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

кандидат економічних наук, професор ХНАДУ, кафедра транспортних технологій

Посилання

Vodnik, V. D. (2005). Konflikty v trudovomu kolektyvi: prychyny, shliakhy poperedzhennia ta rozviazannia [Conflicts in the workforce: causes, ways of prevention and resolution]. Biuleten NSPP - NSPP Bulletin, 11, 50-54. [in Ukrainian].

Holovatyi, M.F. & Antoniuk O.V. (Ed.). (2005). Politolohichnyi slovnyk: navch. posib. dlia stud. Vyshch navch. zakl. [Political science dictionary: education. manual for students Higher Education closing]. Kyiv: MAUP. URL: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/kv_08.pdf [in Ukrainian].

Hranaturov, V. M. & Shevchuk, O. B. (2000). Ryzyky pidpryiemnytskoi diialnosti. Problemy analizu: navch. Posib [Risks of entrepreneurial activity. Problems of analysis: education. manual]. Kyiv: Zviazok. [in Ukrainian].

Lewis, A. (2003). Coser Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context. Waveland Press. [in English].

Batrakova, T.I. (2016). Infliatsiia yak vyrazhennia rozpodilchoho konfliktu [Inflation as an expression of distributional conflict]. Ekonomichni studii Naukovo-praktychnyi ekonomichnyi zhurnal - Economic studies Scientific and practical economic journal, 1(09), 7–11. [in Ukrainian].

Adizes, I. (2019). Syla protylezhnostei [The power of opposites]. Kyiv: Fabula #PRO. [in Ukrainian].

Bilovodska, O.A. & Kyrychenko, T.V. (2017). Upravlinnia konfliktamy v systemi upravlinnia liudskym potentsialom pidpryiemstv [Conflict management in the human resources management system of enterprises]. Ekonomika i suspilstvo - Economy and society, 10, 177-182. [in Ukrainian].

Konfliktolohiia. [Conflictology]. Retrieved from: http://www.igidravlika.com/novosti/9-podrobnayaklassifikacziya-konfliktov-prichi ny-kotoryx-ix-vyzyvayut-i-dinamika-protekaniya-ponyatie-qkonfliktogenq.html. [in Ukrainian].

Holoborodko, H.P. & Shcherbak, O.H. Formuvannia navychok diialnosti z poperedzhennia ta vyrishennia konfliktiv u protsesi profesiinoi osvity maibutnikh menedzheriv [Formation of activity skills for conflict prevention and resolution in the process of professional education of future managers]. Retrieved from: http://www.confcontact.com/Okt/32_Golob.html. [in Ukrainian].

Matviichuk, T.F. (2018). Konfliktolohiia: navch.-metod. posib. [Conflictology: educational method. manual]. Lviv: Halych-Pres. [in Ukrainian].

Hryshyna, N. V. (2010). Psykholohiia konfliktu [Psychology of conflict]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Bashuk, T.O. (2012). Upravlinnnia riznymy typamy konfliktiv u kreatyvnomu kolektyvi [Management of different types of conflicts in a creative team]. Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and innovation management, 3, 111–119. [in Ukrainian].

Krysa, O.I. (2004). Pryroda konfliktiv v orhanizatsii [The nature of conflicts in the organization]. Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - Marketing and logistics in the management system: materials of the V International. science and practice conf. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». [in Ukrainian].

Adizes, I. (2019). Managing Corporate Lifecycles: Complete Edition. The Adizes Institute. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ