ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ ХОГАНА ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • О. KOVALOVA Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.36.0.155

Ключові слова:

кадрове забезпечення, наглядова рада, оцінка лідерських якостей, корпоративне управління, тест Хогана, компетенції

Анотація

На підприємствах усіх форм власності та видів діяльності кадрове забезпечення є одним з найважливіших аспектів для пошуку, оцінювання та залучення необхідного кількісного та якісного складу працівників з метою проведення інтелектуальної праці для досягнення цільових орієнтирів у довгостроковій перспективі. Наглядова рада як суб’єкт корпоративного управління займає центральне місце у захисті та узгодженні конфліктів інтересів стейкхолдерів та всіх зацікавлених осіб. Саме тому використання тесту Хогана як специфічного тестування під час кадрового забезпечення суб’єктів корпоративного управління, як елемент вдосконалення, призведе до довго­строкового та сталого розвитку підприємства, допоможе зберегти довіру з боку інвесторів як вітчизняних, так і іноземних, та залучити більше довгострокового капіталу.        

Метою дослідження є аналіз поняття та складових кадрового забезпечення, виокремлення необхідності та особливостей специфічного тестування, а саме –  використання тесту Хогана для вдосконалення процесу кадрового забезпечення суб’єктів корпоративного управління.

Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; монографічний; абстрактно-логічний. Результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення поняття та складових кадрового забезпечення. Обґрунтовано використання тесту Хогана для оцінки лідерських якостей претендента на посаду члена наглядової ради як специфічного тестування під час кадрового забезпечення суб’єктів корпоративного управління. Сформовано авторську думку щодо мінімальної кількості балів, яку претендент на посаду члена наглядової ради має отримати під час тесту Хогана. Виокремлено компетенції, якими, згідно звіту тесту Хогана, володіють лідери з аналогічними результатами.

Наукова новизна: обґрунтовано необхідність та особливості специфічного тестування, а саме використання тесту Хогана для вдосконалення процесу кадрового забезпечення суб’єктів корпоративного управління. Доведено, що оцінка лідерських якостей претендента на посаду члена наглядової ради з використання теста Хогана покращує 2 етап процесу кадрового забезпечення, а саме відбір, або оцінювання. Практична значущість дослідження полягає в пропозиції використання тесту Хогана для оцінки лідерських якостей претендента на посаду члена наглядової ради та встановлення мінімальної кількості балів, яку претендент на посаду члена наглядової ради має отримати під час тесту Хогана.

Біографія автора

О. KOVALOVA, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

аспірант, кафедра менеджменту

Посилання

Dolha, H. V. (2018). Kadrove zabezpechennia yakosti system yupra­vlinnia pidpryiemstvom [Staffing of quality assurance of enterprise management system]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk Priazov Economic Bulletin. № 3. Р. 48–53 [in Ukrainian].

Zharyk, Ye. A. (2019). Formuvannia ta rozvytoklidersky khkompete ntsiiper sonalupidpryiemstva [Forming and development of leadership compe­tencies of the enterprise staff]. Dys. kand. ek. nauk. PhD dissertation. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Zadykhailo, D. V. (2003). Korporatyvneupravlinnia [Corporate govermence]. Kharkiv: Espada. [in Ukrainian].

Kahanovska, T. Ye. (2008). Sutnist ta zavdannia kadrovoho zabezpe­chennia yak zasobu spryiannia funktsionuvanniu derzhavy ta ïï orhaniv [The essence and tasks of staffing as a means of facilitating the functioning of the state and its bodies]. Forum prava – Law Forum, 215–220 [in Ukrainian].

Shekhlovych, A. M. (2014). Doslidzhennia ta udoskonalennia kadrovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva v umovakh vprovadzhennia IT-tekhnolohii [Research and improvement of staffing of the innovative activity of the enterprise in the conditions of IT technologies implementation]. Retrieved from: https://iierlviv.files.wordpress.com/2014/12/a_1.pdf.

Pry`ncy`py` korporaty`vnogoupravlinnya OESR [Corporate Governance Principles OECD]. Retrieved from: www.oecd.org.ru [in Russian].

Oficijny`j sajt Mizhnarodnoyi finansovoyi korporaciyi [International Finance Corporation Official Website]. Retrieved from: www.ifc.org/ukraine [in Ukrainian].

Pro akcionernitovary`stva: Zakon Ukrayiny zizminamy` ta dopovnen­nyamy` № 2621-VIII vid 22.11.2018 [Law ofUkraine"On Joint-Stock Compa­nies"as amended by No. 2621-VIII dd 22.11.2018] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 [in Ukrainian].

Postanova KMU «Deyaki py`tannya upravlinnya derzhavny`my` unitarny`my` pidpry`yemstvamy` ta gospodars`ky`my` tovary`stvamy`, u statut­nomu kapitali yaky`xbil`she 50 vidsotkivakcij (chastok) nalezhat` derzhavi» vid 10 bereznya 2017 r. № 142 z zminamy` ta dopovnennyamy [CMU Resolution Some Issues of Management of State Unitary Enterprises and Business Companies in the Authorized Capital of which More than 50 Percent of Shares (Ownership) belong to the State” as amended by No. 142 dd 10.03.2017] (n.d.). zakon.rada. gov.ua. Retrieved from: https://law.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova KMU «Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkurs­noho vidboru kompanii z doboru personalu dlia vyznachennia pretendentiv na posady nezalezhnykh chleniv nahliadovoi rady derzhavnoho banku» vid 13 liutoho 2019 r. № 159 [CMU Resolution On approval of the Procedure for competitive selection of the company for personnel selection to determine candidates for the positions of independent members of the Supervisory Board of the statebank, 159, 13.02.2019] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Rishennya NKCPFR «Pro zatverdzhennia Kodeksu korporatyvnoho upravlinnia: kliuchovi vymohy I rekomendatsii» № 118 vid 12 kvitnia 2020 [Decision of the NSSMC "On approval of the Corporate Governance Code: key requirements and recommendations" No. 118 dd April 12, 2020]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/KL200065 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait systemy nezalezhnoi otsinky Khohan [Official website of independent evaluation system Hogan]. Retrieved from: https://www.hoganassess­ments.com/ [in English].

Cadbury, A. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee&Co. Ltd. Retrieved from: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=957046 [in English].

Belaja, N.V. (2011). K voprosu o ponimanii kadrovogo obespechenija APK na sovremennomj etape [To the question of understanding the staffing of the agricultural sector at the presenttim]. Zhurnal Polzunovskij al’manah - Polzunovsky almanac, 4, 249–253 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ