ОЦІНКА КАДРОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.123

Ключові слова:

ризик, кадровий ризик в системі управління персоналом, управління кадровим ризиком, оцінка кадрового ризику, інтегральний показник кадрового ризику

Анотація

В статті розглянуті проблеми виявлення сутності та оцінки кадрових ризиків в системі управління персоналом (СУП) підприємства. Кадрові ризики розглядаються як імовірність настання негативних чи позитивних матеріальних та нематеріальних результатів функціонування організації внаслідок діяльності або бездіяльності працівників, що зумовлена сукупністю чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Вибір ефективних методів оцінки кадрових ризиків дозволяє підприємству виявити найбільш суттєві з них, встановити ймовірність отримання збитків, а також їх можливий розмір. Запропонована шкала оцінки інтегрального рівня кадрового ризику, основана на шкалі Харрінгтона, дозволяє оцінити силу впливу кадрових ризиків, ймовірність їх прояву в залежності від етапу управління персоналом: набору та відбору персоналу, адаптації, навчання і розвитку, мотивації, оцінки, контролю та звільнення персоналу. Оскільки, кожен етап управління персоналом породжує певні ризики, для яких потрібно пропонувати конкретні інструменти зниження можливого негативного впливу, був розроблений перелік можливих кадрових ризиків в СУП підприємства, який не є вичерпним і може бути доповнений з врахуванням особливостей галузевої приналежності підприємства, стадії його життєвого циклу тощо. Пропонований методичний підхід до оцінки кадрових ризиків в системі управління підприємством є одним з етапів системи управління кадровими ризиками і дозволяє відслідковувати зміну інтегрального рівня кадрового ризику СУП за напрямками впливу окремих загроз; порівнювати підприємства за інтегральним рівнем кадрового ризику СУП; розробляти рекомендації, спрямовані на зниження кадрових ризиків СУП підприємства. Приклад використання методики оцінки кадрових ризиків в системі управління персоналом наведено на матеріалах ТОВ «Преіз» м. Харкова.

Біографія автора

Ya. VELYCHKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асистент, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Vitlinskyi, V.V., & Velykoivanenko, H.I. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi: monohrafiia [Riskology in Economics and Entrepreneurship: monograph].Kiev: KNEU. [in Ukrainian].

Illiashenko, S.M. (2004). Ekonomichnyi ryzyk: navchalnyi posibnyk [Economic Risk: tutorial].Kiev: Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Ivchenko, I.Iu. (2005). Ekonomichni ryzyky: navchalnyi posibnyk [Economic risks: tutorial].Kiev: Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Tsvihun, T.V. (2011). Klasyfikatsiia ryzykiv pidpryiemstva [Classification of enterprise risks]. Zbirnyk naukovykh prats. Ekonomichni nauky. Seriia Oblik i finansy – Collection of scientific works. Economic sciences. Series Accounting and Finance, 8 (29), 4, 385-393. [in Ukrainian].

Khytra, O.V., & Andrushko, L.M. (2013). Poniattia, faktory i naslidky kadrovykh ryzykiv na pidpryiemstvi [Concepts, factors and consequences of personnel risks at the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of social and economic research, 1 (48), 163-167. [in Ukrainian].

Mishyna, S.V., & Mishyn, O.Iu. (2016). Klasyfikatsiia kadrovykh ryzykiv pidpryiemstva [Classification of personnel risks of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 53, 87-92. [in Ukrainian].

Dudnieva, Yu.E., & Sotnikova, L.V. (2017). Udoskonalennia upravlinnia kadrovymy ryzykamy orhanizatsii [Improvement of Personnel Risk Management Organization]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko, 185, 183-190. [in Ukrainian].

Badalova, A.G., & Moskvitin, K.P.(2005). Upravlenie kadrovyimi riskami predpriyatiya [Human Resource Risk Management]. Rossiyskoe predprinimatelstvo – Russian Entrepreneurship, 7 (67), 92-98.[in Russian].

Horbachova, I.(2014). Upravlinnia kadrovymy ryzykamy v umovakh rynku [Management of personnel risks in market conditions]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of labor, 8, 37–42. [in Ukrainian].

Proskura, V. F., & Bilak, R. H. (2017). Metodolohichni pidkhody do upravlinnia ryzykamy [Methodological Approaches to Risk Management]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society, 9, 599-607.[in Ukrainian].

Romanenko, M.O. (2011). Kilkisnyi analiz ryzyku diialnosti personalu [Quantitative analysis of personnel risk]. Ekonomichnyi chasopys – XXI – Economic Journal – XXI, 1-2, 66-69.[in Ukrainian].

Liashok, N.Iu. (2008). Vykorystannia klasternoho analizu dlia otsinky kadrovykh ryzykiv [Use of cluster analysis for assessing personnel risks]. Proceedings from APESDR ‘08: Zbirnyk materialiv rehionalnoinaukovo-praktychnoi konferentsii Aktualni problemy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku rehionu – Collection of materials of the regional scientific and practical conference Actual problems of the economic and social development of the region. (pp. 91–96).Donetsk: The World of Books [in Ukrainian].

Honcharov, Ye. (2008). Kadrovi ryzyky ta riven osvity: innovatsiini napriamky v umovakh hlobalizatsii [Personnel Risks and Level of Education: Innovative Directions in the Conditions of Globalization]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia – Problems of Economics and Management, 628, 60–63.[in Ukrainian].

Pakhlova, O. (2014). Otsinka ryzykiv personalu v umovakh vyrobnychoho pidpryiemstva [Assessment of personnel risks in the conditions of a production enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 9, 1, 136–140.[in Ukrainian].

Zhukovska, V., & Serafym, N. (2009). Teoretychni aspekty doslidzhennia kadrovykh ryzykiv na pidpryiemstvi [Theoretical Aspects of Personnel Risk Investigation in the Enterprise]. Visnyk natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Sektsiia ekonomika. Chastyna I – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Section Economics, 1, 4 (48), 112–118.[in Ukrainian].

Gayfullina, M.M. (2015). Integralnyiy podhod k otsenke kadrovogo potentsiala predpriyatiya [An integrated approach to assessing the personnel potential of an enterprise]. Vestnik VEGU – Bulletin of VEGU, 4, 22-33. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ