Редакційний штат

Головний редактор

Шинкаренко В. Г., докт. екон. наук, проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Заступник головного редактора

Криворучко О. М., докт. екон. наук, проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Відповідальний секретар

Федотова І. В., докт. екон. наук, доц., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Члени редакційної колегії

Головкова Л. С., докт. екон. наук, проф., Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна (ДНУЗТ), Україна

Горовий Д. А., докт. екон. наук, проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна

Дикань В. Л., докт. екон. наук, проф., Український державний університет залізничного транспорту, Україна

Дмитрієв І. А., докт. екон. наук, проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Україна

Литовченко І. В., канд. екон. наук, доц., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (ХНЕУ), Україна

Малярець Л. М., докт. екон. наук, проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (ХНЕУ), Україна

Попова Н. В., докт. екон. наук, проф., ТОВ «Міжнародний маркетинг-центр», м. Харків, Україна

Сотниченко Л. Л., докт. екон. наук, проф., Національний університет «Одеська морська академія», Україна

Шевченко І. Ю., докт. екон. наук, доц., Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Україна

Шраменко Н. Ю., докт. техн. наук, проф., Державний біотехнологічний університет, Україна

Дімітракієва С. Р., докт. наук, проф., Технічний університет,  м. Варна, Болгарія

Санджай Кумар Бал, PhD, Коледж бізнесу й технологій «Піраміда», Пхагвара, Пенджаб, Індія

Мамедов М. А., докт. екон. наук, проф., Азербайджанський архітектурно-будівельний університет, Азербайджан