Процедура та умови публікацій

  1. Стаття повинна бути оформлена згідно Вимогам до подання. Подання матеріалів допускається протягом усього року з періодом очікування публікації – до 6 місяців.
  2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: oksana_kryvoruchko@i.ua . Усе листування з редакцією здійснюється за цією ж адресою. Також статтю можна надіслати через сайт журналу через вкладку Подати статтю

УВАГА! Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

  1. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.
  2. Публікація статей здійснюється на ПЛАТНІЙ основі(після рецензування та отриманого листа по e-mail про прийняття до друку).

Оплата публікації:

Згідно до наказу ХНАДУ № 69 від 17 травня 2018 р. збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.

Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає:

   - для усіх авторів 19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;

  - виключно для авторів – працівників ХНАДУ вартість усієї статті - 19,37 грн. з ПДВ (незалежно від кількості сторінок) плюс сума за ідентифікатор DOI    - 51,84 грн. з ПДВ. Загальна вартість усієї статті для авторів та студентів університету складає 71,21 грн.;

  - вартість публікації статті, що написана студентом ХНАДУ одноосібно, повністю компенсується за рахунок коштів університету.

  1. Стаття, анотації та відомості про авторів повинні знаходитися в одному файлі.
  2. Автор отримує 1 (один) авторський примірник збірника. Додаткові примірники збірника можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати в кінці статті або надіслати замовлення по e-mail).
  3. Якщо автор не має наукового ступеня, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу повинна бути надіслана в графічному форматі відсканована рецензія (рекомендація, відгук) наукового керівника, завірені підписом та печаткою. Відомості про наукового керівника публікуються на сайті Збірника після анотацій статті (П.І.Б., вчений ступінь, місце роботи, посада, місто).
  4. Редакція перевіряє статтю на плагіат та направляє її на рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернута на доопрацювання.
  5. Після рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. 
  6. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції.