Редакційна колегія

Шинкаренко В. Г., докт. екон. наук, проф., ХНАДУ, головний редактор
Федотова І. В., докт. екон. наук, доц., ХНАДУ, відповідальний секретар
Криворучко О. М., докт. екон. наук, проф., ХНАДУ, заст. головного редактора
Головкова Л. С., докт. екон. наук, проф., ДНУЗТ
Горовий Д. А., докт. екон. наук, проф., НТУ «ХПІ»
Дикань В. Л., докт. екон. наук, проф., УкрДУЗТ
Дмитрієв І. А., докт. екон. наук, проф., ХНАДУ
Литовченко І. В., канд. екон. наук, доц., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Малярець Л. М., докт. екон. наук, проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Попова Н. В., докт. екон. наук, проф., ТОВ «Міжнародний маркетинг-центр», м. Харків
Сотниченко Л. Л., докт. екон. наук, проф., Національний університет «Одеська морська академія»
Шевченко І. Ю., докт. екон. наук, доц., ХНАДУ
Шраменко Н. Ю., докт. техн. наук, проф., Державний біотехнологічний університет
Дімітракієва С. Р., докт. наук, проф., Технічний університет,  м. Варна (Болгарія)
Санджай Кумар Бал, PhD, Коледж бізнесу й технологій «Піраміда», Пхагвара, Пенджаб (Індія)
Мамедов М. А., докт. екон. наук, проф., Азербайджанський архітектурно-будівельний університет (Азербайджан)