Принципи редакційної діяльності

Збірник наукових праць  «Економіка транспортного комплексу» є міжнародним науковим економічним виданням, що рецензується, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.

Місія збірника наукових праць полягає у формуванні актуального інформаційного ресурсу в галузі економіки транспортного комплексу, а також в наданні представникам наукової спільноти (дослідникам, теоретикам, практикам, професіоналам) рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень, теорій або поглядів стосовно соціально-економічного розвитку України та світу на різних рівнях проблематики та їх вільного поширення.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей збірника, головними напрямами яких є:

 • висвітлення проблем, що пов’язані з регулюванням економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях, прогнозуванням соціально-економічних процесів у сфері транспорту, його інфраструктури і пошук шляхів їх вирішення;
 • сприяння розвитку транспортної галузі на засадах сталого розвитку;
 • забезпечення продуктивного діалогу між науковцями у сфері менеджменту, економіки, маркетингу та підприємницької діяльності в галузі транспорту;
 • допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників бізнесу;
 • обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями;
 • надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук;
 • публікація результатів інноваційних прикладних досліджень, що працюють на підвищення ефективності діяльності економічних структур транспортного комплексу.

 

Редакція збірника наукових праць  «Економіка транспортного комплексу» у своїй діяльності керується наступними принципами:

 • підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу;
 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, що спрямовані на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки;
 • дотримується редакційної незалежності;
 • надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • усуває будь-які конфлікти інтересів згідно з розробленим механізмом;
 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
 • надає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням;
 • задовольняє наукові потреби й інтереси Авторів і Читачів;
 • систематично проводить роботу з удосконалення Збірника;
 • гарантує якість матеріалів, що публікуються;
 • забезпечує анонімність в системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
 • інформує Авторів про правила й вимоги публікування;
 • забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • розробляє рекомендації й правила рецензування рукописів;
 • розробляє механізми розв’язання конфлікту інтересів;
 • оперативно публікує виправлення, уточнення, спростування й вибачення, коли це необхідно;
 • передбачає можливість здійснення апеляції;
 • використовує принципи об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації;
 • підтримує високу вимогливість до якості наукових досліджень;
 • дотримує вимоги обов’язкового рецензування статей;
 • дотримує колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворо дотримується авторських та суміжних прав;
 • дотримується толерантності в спілкуванні.

Редакція проводить активну роботу з включення Збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого Збірника, так і індексів цитування його авторів.

Редакція проводить активну політику залучення провідних міжнародних економістів-науковців до процесу рецензування статей авторів Збірнику.

Редакція збірника категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Редакція збірника наукових праць «Економіка транспортного комплексу» сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.