№ 32 (2018)

DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0

Подано наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури. Збірник розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу України.

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
V. SHYNKARENKO 5
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
O. KRYVORUCHKO 17
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ВЗАЄМОДІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄЗДАТНИХ СИСТЕМ PDF
I. FEDOTOVA 30
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. ОVCHARENKO 49
ГЕНЕЗИС ТА РЕАЛІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
O. KOVALOVA 64

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
O. KRYVORUCHKO, Y. SUKACH 75
МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ PDF
L. АCHKASOVA 96
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КСВ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
N. BOCHAROVA, A. SHCHEPILINA 107
ОЦІНКА КАДРОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Ya. VELYCHKO 123
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
L. VOLYNETS 137
МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ CVP-АНАЛІЗУ PDF
Ya. DOGADAYLO, A. LABOONSKAYA 152