DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.99

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

L. АCHKASOVA

Анотація


Розглядаються питання інтеграції оцінки ефективності перевезення вантажів зі збалансованою системою показників (ЗСП) на основі матричного моделювання. Запропонована методика грунтується на використанні чотирьох проекцій ЗСП для оцінювання ефективності процесу перевезень. Ця методика є результатом дослідження питання оцінювання ефективності перевезень з точки зору формування й реалізації операційної стратегії автотранспортного підприємства.

Стаття містить рекомендований склад матриць для такого оцінювання в розрізі кожної проекції, запропоновані системи показників для кожної матриці. Методика дозволяє за допомогою формування нормативних матриць відстежувати відхилення від запланованих показників і результатів процесу перевезення вантажів. Методика дозволяє легко автоматизувати процес оцінювання.

Ключові слова


ефективність перевезень; збалансована система показників; матричне моделювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ачкасова Л.М. Експрес-оцінка ефективності управління підприємством / Л.М. Ачкасова // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 28. – С.108–117.


Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие / М.Е. Майборода. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 442 с.


Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А.Д. Хмель­ницкий. – М. :Академия, 2006. – 256 с.


Раздорожный А.А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учеб. пособие /А.А. Раздорожный. – М. : РИОР, 2009. – 316 с.


Квитко Х.Д. Эффективность использования грузовых автомобилей / Х.Д. Квитко. – М. : Транспорт, 2003. – 174 с.


Миротин Л.Б. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах : учеб. пособие / Л.Б. Миротин. – М. : ЮристЪ, 2002. – 414 с.


Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие / А.Э. Горев. – 5-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 288 с.


Ачкасова Л.М. Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів / Л.М. Ачкасова // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 24. – С. 117–124.

 

Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей «От стратегии к действию» / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 210 с.