№ 29 (2017)

DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
V. SHYNKARENKO 5
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
I. FEDOTOVA 30
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
T. VODOLAZHSKA 41
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА АТП PDF
N. BOCHAROVA 53
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
L. FILIPKOVSKA, V. MURATOV 69

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ІНТЕГРОВАНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ PDF (Русский)
O. KRYVORUCHKO 86
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ PDF
L. АCHKASOVA 99
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА PDF (Русский)
Ya. DOGADAYLO 109
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СКЛАДУ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
O. KRYVORUCHKO, Ya. VELICHKO 122