ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • В. М. КУДРЯВЦЕВ Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7617-6390

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.74

Ключові слова:

сталий розвиток, цифровізація, економічний ріст, стале виробництво, інформаційні та комунікаційні технологій

Анотація

Метою даного дослідження є виявлення взаємозв’язку процесу цифровізації економіки всіх рівнів та сталого розвитку, а саме його впливу на економічну, соціальну та екологічну складову. Для досягнення поставленої мети використано ряд сучасних загальнонаукових методів та прийомів дослідження, а саме: абстрактно-логічний, включаючи аналіз і синтез, індукцію та дедукцію; уточнення сутності основних понять і категорій, узагальнення – для здійснення огляду інформаційних джерел, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; системного аналізу – з метою цілісного сприйняття об’єкта дослідження і комплексного аналізу зв’язків елементів у межах визначеної проблеми в цілому; проблемно-орієнтованого – для наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів та їх організаційно-економічного аспекту.

Цифрова економіка є важливою рушійною силою економічного розвитку і побудова цифрової економіки стала глобальним консенсусом. Однак у відповідності до концепції сталого розвитку цифрова економіка має як позитивний, так і негативно вплив на соціальну та екологічну складову. У цій статті було проаналізовано вплив цифрової економіки на сталий розвиток з погляду економіки, суспільства та довкілля. Цифрові технології застосовуються у промисловості, освіті, енергетиці, медичному обслуговуванні, комунальних послугах та інших галузях, що значно підвищує ефективність економічної діяльності. Різні країни сформулювали низку політичних стратегій у розвиток цифрової економіки. У 2020 році, хоча економіка різних країн сильно постраждала від пандемії Covid-19, цифрова економіка продовжує демонструвати хорошу динаміку розвитку та хороші перспективи розвитку. Цифрова економіка стала для найбільших країн світу ключовою рушійною силою, що сприяє стійкому відновленню економіки за умов впливу пандемії. Однак, коли країна розвиває цифрову економіку, вона має звернути увагу на проблему «цифрової нерівності», використовувати цифрові технології для захисту екологічного середовища та запровадити закони про споживання електроенергії.

Запропоновані в статті теоретичні висновки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення сучасної стратегій розвитку як держави, так і підприємства,в умовах процесу цифровізації для досягнення цілей сталого розвитку.

Біографія автора

В. М. КУДРЯВЦЕВ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і підприємництва

Посилання

Al-Omoush, S., Simon-Moya, V., Sendra-García, J. (2020). The impact of social capital and collaborative knowledge creation on e-business proactiveness and organizational agility in responding to the COVID-19 crisis. J. Innov. Knowl., 5, 279-288 [in English].

Pidsumkovyy dokument Konferentsiyi OON iz staloho rozvytku «Rio + 20» «Maybutnye, yake my khochemo». [The final document of the UN Conference on Sustainable Development "Rio + 20" "The Future We Want"]. Retrieved from: http://www.uncsd2012.org/content/documents/779 futurewewant_ukrainian.pdf. [in Ukrainian].

Harkushenko, O. M. (2021). Systemno-dynamichna model otsinky vplyvu tsyfrovizatsii na stalyi rozvytok. [System-dynamic model of assessing the impact of digitalization on sustainable development]. Ekonomika promyslovosti, 1 (93), 20-45. [in Ukrainian].

Zahorskyy, V. S. (2018). Kontseptualni osnovy formuvannya systemy upravlinnya stalym rozvytkom ekoloho-ekonomichnykh system: Monohrafiya [Conceptual bases of formation of management system of sustainable development of ecological and economic systems: Monograph]. Lviv: LRIDU NADU. [in Ukrainian].

Khvesyka, M. A. (Ed). (2012). Stalyy rozvytok: svitohlyadna ideolohiya maybutnoho: Monohrafiya [Sustainable development: worldview ideology of the future: Monograph]. Kyiv: Vyd-vo DU In-tu ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku NAN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Negroponte, N. (1995). Being Digital. London: Hodder and Stoughton. [in English].

Tapscott, D. (2014). The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill. [in English].

Brynjolfsson, E., Hitt, L. (2000). Beyond computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. The Journal of Economic Perspectives, 14, 23-48. [in English].

Etzion, D., Aragon-Correa, A. (2016). Big Data, Management, and Sustainability: Strategic Opportunities Ahead. Organization & Environment, 29, 147-155. [in English].

Stuermer, M., Abu-Tayeh, G., Myrach, T. (2017). Digital Sustainability: Basic Conditions for Sustainable Digital Artifacts and Their Ecosystems. Sustainability Science, 12, 247-262. [in English].

Lockm I., Seelem P. (2017). Theorizing Stakeholders of Sustainability in the Digital Age. Sustainability Science, 12, 235-245. [in English].

Bag, G., Yadav, P., Dhamija, K. (2021). Key resources for industry 4.0 adoption and its effect on sustainable production and circular economy: an empirical study. J. Clean. Prod. [in English].

Appio, P., Frattini, F., Petruzzelli, A., Neirotti, P. (2021). Digital transformation and innovation management: a synthesis of existing research and an agenda for futures studies. J. Prod. Innov. Manag, 38, 4-20. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ