ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • О. П. КОВАЛЬОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.5

Ключові слова:

корпоративний менеджмент, мотиваційний механізм, мотиваційні методи, корпоративні відносини

Анотація

Розвиток корпоративних відносин потребує розроблення підходів до забезпечення балансу інтересів акціонерів, менеджменту і Ради директорів. Є проблема пошуку спільних рис в мотивації менеджерів і власників, вирішення якої ускладнюється низкою різноманітних чинників: використання конкурентних привілеїв, високий рівень політизованості наглядових рад та менеджменту, низький рівень прозорості та підзвітності та ін. Для вирішення цієї проблеми доцільно сформувати ефективний мотиваційний механізм.

В статті на основі аналізу існуючих трактувань поняття "мотиваційний механізм" запропоновано його визначати в корпоративному управлінні як комплекс цілеспрямованих економічних та неекономічних інструментів, методів і форм впливу для узгодження інтересів учасників корпоративних відносин та задоволення їхніх потреб.

Запропонована схема мотиваційного механізму в системі корпоративного менеджменту, вихідними умовами для реалізації якого є усвідомлення або визначення типу корпоративного управління. основними етапами визначено: формулювання мети мотиваційного менеджменту; оцінка можливостей та потреб для досягнення мети; оцінка економічних можливостей щодо задоволення інтересів та потреб в системі корпоративного менеджменту з погляду оптимізації витрат та зниження ризиків втрати або підвищення можливості залучення нових топ-менеджерів; реалізація програми дій з узгодження інтересів власників бізнесу і менеджерів. Сформульовано основні принципи використання мотиваційних методів і інструментів та запропоновано підхід до оцінки збалансованості їх використання відносно поставлених цілей.

Основними вподобаннями топ-менеджерів виявлено такі: участь у прибутку компа­нії (21 %); можливість самореалізації (19 %); високий рівень заробітної плати (17 %); перспектива стати одним із власників компанії (14 %); амбіційні цілі (14 %); можливість отримувати бонуси (10 %). Відповідно до основних мотиваційних методів та інструментів віднесено: участь у керуванні, використання грошей як винагороду за працю тощо.

Біографії авторів

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

О. П. КОВАЛЬОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

аспірант

Посилання

Lukianenko, D., Mozghovyi, O. & Burmaka, M. (2015). Motyvatsiia top-menedzhmentu hlobalnykh korporatsii [Motivation of top management of global corporations]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 2 (23), 5–28. Retrieved from: http://iepjournal.com/journals/23/2015_1_Lukianenko_Mozgovii_Burmaka.pdf [in Ukrainian].

Makoveieva, О. & Tkachuk, Т. (2019). Organizational-economic and motivational aspects of corporate management. Àctual problems of public administration, 4(80), 59–63. Retrieved from: http://uran.oridu.odessa.ua/article/download/194106/194278 [in Ukrainian].

Savchenko, O.F. (2010). Motyvatsiina pryroda korporatyvnykh vidnosyn v aktsionernomu tovarystvi [The motivational nature of corporate relations in a joint-stock company]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=187 [in Ukrainian].

Lavruk, O. (2020). Motyvatsiinyi mekhanizm korporatyvnoho upravlinnia [Motivational mechanism of corporate management]. Sotsialno-kompetentne upravlinnia korporatsiiamy v umovakh povedinkovoi ekonomiky: [materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Motivational mechanism of corporate management]. Lutsk. Retrieved from: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17439/1/Lavruk%20289-292.pdf [in Ukrainian].

Lobza, A.V. & Huz, I.S. (2018). Pidkhody do rozrobky systemy otsinky efektyvnosti diialnosti personalu suchasnoho pidpryiemstva [Approaches to the development of a system for assessing the effectiveness of the personnel of a modern enterprise]. Molodyi vchenyi – A young scientist, 1 (53), 510–513. [in Ukrainian].

Kravchenko, S. & Kornieva, O. (2018). Formuvannia efektyvnosti intelek¬tualnoho kapitalu pidpryiemstva. Innovatsiine promyslove pidpryiemstvo u formu¬vanni staloho rozvytku: monohrafiia [Formation of the efficiency of the enterprise's intellectual capital. Innovative industrial enterprise in the formation of sustainable development]. NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv [in Ukrainian].

Andrieieva, T.V., Tereshchenko, D.A. & Velychko, V.A. (2013) Motyvatsiinyi mekhanizm yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti pratsi v bankivskii sferi [Motivational mechanism as a means of increasing labor efficiency in the banking sector]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of the economy of transport and industry, 42, 259–263. [in Ukrainian].

Kolot A.M. (2002). Motyvatsiia personalu: pidruchnyk [Staff motivation]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Mochernyi, S.V., et al. (Еds). (2002). Ekonomichna entsyklopediia: u 3 t. [Economic encyclopedia]. K.: Akademiia; Ternopil: Akad. nar. hosp-va, 3. [in Ukrainian].

Prodanova, L.V. & Kotliarevskyi, O.V. (2019). Motyvatsiinyi mekhanizm rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy: monohrafiia [The motivational mechanism for the development of entrepreneurial activity in the economy of Ukraine]. Cherkaskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet. Cherkasy: Vydavets Ponomarenko R.V. [in Ukrainian].

ОЕСР (2021). Ohliad OESR korporatyvnoho upravlinnia derzhavnykh pidpryiemstv: Ukraina [OECР overview of corporate governance of state-owned enterprises: Ukraine]. Retrieved from: http://www.oecd.org/corporate/soe-review-ukraine.htm [in Ukrainian].

Bielova, O.I. & Poskrypko, Yu.A. (2020) Motyvatsiinyi mekhanizm upravlinnia proiektamy: stratehichnyi aspekt [Motivational mechanism of project management: strategic aspect]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» - Scientific notes of "KROC" University, 2 (58), 75–81. Retrieved from: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-75-81[in Ukrainian].

Prysvitla, O.V. (2020). Sutnist formuvannia motyvatsiinoho mekhanizmu v systemi stratehichnoho upravlinnia liudskymy resursamy [The essence of the formation of a motivational mechanism in the system of strategic management of human resources]. Ekonomichnyi prostir - Economic space, 164, 101–105. Retrieved from: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/5916/1/Prysvitla.pdf. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/164-17 [in Ukrainian].

Kharun, O.A. (2009). Teoretychni osnovy formuvannia motyvatsiinoho mekhanizmu upravlinnia personalom mashynobudivnykh pidpryiemstv [Theoretical foundations of the formation of the motivational mechanism of personnel management of machine-building enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 5 (2), 76–81. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_2/pdf/076-081.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ