РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Автор(и)

  • О.М. КРИВОРУЧКО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • А.Г. ОВЧАРЕНКО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.38.61

Ключові слова:

стратегія, логістичне обслуговування споживача, якість, логістична діяльність, стратегія якості логістичного обслуговування

Анотація

Сучасні вимоги реалізації логістичної діяльності вимагають формування та перегляду відповідних стратегій. У статті розглянуто практичний та теоретичний досвід розробки стратегій логістичної діяльності та логістичного обслуговування споживачів. Стратегія якості логістичного обслуговування споживачів реалізується в контурі управління логістичними бізнес-процесами підприємства та є комплексом рішень, планів і заходів, спрямованих на постійне поліпшення та забезпечення ефективної організованої діяльності персоналу у певному матеріальному середовищі, пов’язану з пропозицією і наданням логістичних послуг, що задовольняють конкретні потреби та вимоги споживачів.

При формуванні стратегій якості логістичного обслуговування особливу увагу необхідно приділити культурі якості (формуванню світогляду всього колективу у сфері якості – мотивування кожного працівника на одержання нових знань та умінь) та бізнес-культурі логістичної діяльності. Остання виступає як певна єдність інтересів усіх зацікавлених у логістичному процесі груп осіб; забезпечується відповідними способами прийняття управлінських рішень тощо.

У статті запропоновано підхід до формування стратегій якості логістичного обслуговування, який ґрунтується на визначенні рівнів результативності, ефективності та адаптивності логістичного обслуговування споживачів і передбачає розробку та вибір варіантів відповідних альтернативних рішень. Типовими стратегіями визначено: стратегію логістичного аутсорсингу, концентрованого поліпшення, реінжинірингу процесу логістичного обслуговування, цілеспрямованого поліпшення якості, застосування технологій "кайдзен", мінімізації логістичних витрат, управління якістю, безперервного поліпшення якості логістичного обслуговування.

Вибір пріоритетних альтернативних рішень здійснюється за максимально одержаними значеннями їх інтегральної оцінки з урахуванням важливості реалізації певної стратегії.

Біографії авторів

О.М. КРИВОРУЧКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор. Кафедра менеджменту

А.Г. ОВЧАРЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

аспірант. Кафедра менеджменту

Посилання

Oklander, M.A. (2008). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Buren, N., Demmers, M., Heijden, R. & Witlox, F. (2016). Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments. Sustainability, 8(647), 1–17 [in English].

Candemira, Y., Çelebib, D. & Candemira, Y. (2017). An inquiry into the analysis of the Transport & Logistics Sectors’ Role in Economic Development. Transportation Research Procedia, 25, 4692–4707. [in English].

Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku [About the praise of the National Transport Strategy of Ukraine for the period until 2030]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Stratehiia staloi lohistyky ta Plan dii dlia Ukrainy [Sustainable Logistics Strategy and Action Plan for Ukraine]. Retrieved from: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf [in Ukrainian].

Hryhorak, M.Iu. (2017). Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist [Intellectualization of the logistics services market: concept, methodology, competence]. Kyiv: Sik Hrup Ukraina. [in Ukrainian].

Roslavtsev, D.M. (2012). Konspekt lektsii z kursu «Lohistychne obsluhovuvannia» [Lecture notes for the course "Logistics Services"]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]: U trokh tomakh. T. 2. / S.V. Mochernyi at al. (Eds). (2000). Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia” Retrieved from: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/57-l/4066-logistichna-strategiya.html [in Ukrainian].

Ponomarenko, V.S., Tankov, K.M., Lepeiko, T.I. (2010). Lohisytychenyi menedzhment [Logistics management]. Kharkiv: PH «INZhEK» [in Ukrainian].

Shyshkin, V.R, Bakhmetova, Y. (2019). The Perspectives of the Logistics Strategy Use as the Condition of Enterprise’s Competitive Ability Providing [Prospects for the use of logistics strategy as a condition for ensuring the competitiveness of the enterprise]. Modern Economics, 14, 296-300. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46.

Uoters, D. (2003). Logistika. Upravleniye tsep’yu postavok [Logistics. Supply chain management]. Moscow.: YUNITI-DANA [in Russian].

Kovalenko, H.O., Chukina, I.V. (2021) Lohistychni stratehii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Logistics strategies agricultural enterprises]. Agrosvit. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2021/8.pdf [in Ukrainian].

Tymoshchuk, O.M., Melnyk, O.V.& Somin, O.A. (2018). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstv vodnoho transport [Formation of logistics strategy of water transport enterprises]. Ekonomika ta derzhava - Economy and state. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/10.pdf [in Ukrainian].

Sergeev, V.I. (2007). Naiboleye rasprostranennyye logisticheskiye strategii [The most common logistics strategies]. Retrieved from: http://www.elitarium.ru/2007/12/11/logisticheskie_strategii.html [in Russian].

Vodolazhska, T.O. (2021). Lohistychna stratehiia pidpryiemstva: sutnist poniattia [Logistics strategy of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 37, 48-60 [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O.M. (2019). Poniattia «lohistychnyi servis» i «lohistychne obsluhovuvannia» [The concept of "logistics service" and «logistic servicing»]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 33, 31-44 [in Ukrainian].

Ovcharenko, A.H. (2020). Otsiniuvannia yakosti lohistychnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv [Assessing the quality of logistics customer service]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 35, 160-176 [in Ukrainian].

Bielecki, M., Lodz, В. (2017). Total logistics management concept and principles in manufacturing enterprise. Business Logistics in Modern Management, 17, 93-107. Retrieved from: https://econpapers.repec.org/article/osibulimm/ v_3a17_3ay_3a2017_3ap_3a93-107.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають