ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АТП

Автор(и)

  • О.М. КРИВОРУЧКО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • А.Г. ОВЧАРЕНКО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.37.95

Ключові слова:

логістика, логістичний бізнес-процес, логістична діяльність, якість, якість логістичних бізнес-процесів, система управління якістю логістичних бізнес-процесів

Анотація

З метою ефективного управління якістю логістичних бізнес-процесів, організованості та досягнення встановлених цілей необхідна відповідна система. Однак у сучасній літературі та практичній діяльності управління якістю логістичними бізнес-процесами здійснюється фрагментарно, за необхідністю; функції управління не організовані в єдину систему. Тому основним завданням дослідження є визначення місця системи управління якістю логістичними бізнес-процесами в загальній системі управління підприємством, обґрунтування її структури та змісту.

Теоретичною базою формування системи управління якістю логістичними бізнес-процесами прийнято основні положення процесного і системного підходів. Процесний підхід забезпечує розгляд логістичних бізнес-процесів підприємства як сукупності взаємопов’язаних процесів логістики, здійснюваних за етапами виробництва; системний підхід - створення організованої динамічної системи, що характеризується взаємодією об’єкта, суб’єкта за допомогою каналів управління і зворотного зв’язку, а також дослідження поведінки системи з урахуванням впливу зовнішнього середовища.

Управління якістю логістичними бізнес-процесами складається з двох аспектів: стратегічного та поточного. Управління процесами стратегічної спрямованості підпорядковується корпоративній (маркетинговій) стратегії і враховує виконання потреб споживачів з позицій логістики; безперервне поліпшення якості логістичних бізнес-процесів; вимірювання рівня досягнутої якості бізнес-процесів і безперервний моніторинг.

Управління якістю логістичних бізнес-процесів поточної діяльності полягає в організації управління таким чином, щоб максимально задовольнити кінцевого споживача при досягненні високих показників ефективності логістичних бізнес-процесів (оперативне планування, організація функціонування бізнес-процесів, аналіз основних показників їх оцінки, внесення запобіжних та коригувальних дій, доведення рішень до виконавців тощо). В основі здійснення такого управління покладено загальний принцип ланцюжка якості.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці підходів до реалізації відповідних функцій управління якістю логістичних процесів АТП.

Біографії авторів

О.М. КРИВОРУЧКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту

А.Г. ОВЧАРЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

аспірант, кафедра менеджменту

Посилання

Ilchenko, N.B. (2016). Modeli upravlinnya lohistychnymy biznes-protsesamy pidpry-yemstva torhivli. [Models of management of logistic business processes of the trade enterprise]. Retrieved from: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2016/v1/NV-2016-v1_14.pdf [in Ukrainian].

Korolenko, N.V. (2013). Upravlinnia yakistiu lohistychnykh protsesiv na pidpryiemstvakh: intehralna paradyhma. [Management of the logistic processes on the applications: the integrand paradigm] – Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika"- "Efficient economy", 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2494 [in Ukrainian].

Shkrobot, M.V. & Morgonyuk, A.A. (2018). Udoskonalennya systemy upravlinnya lohistychnymy protsesamy pidpryyemstva [Improving the management system of logistics processes of the enterprise]. Molodyy vchenyy – A young scientist, 2018, 4(2), 849-854. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4%282%29__116 [in Ukrainian].

Shevtsiv, L.Yu. (2017). Strategicheskoye logisticheskoye upravleniye deyatel’nost’yu mashinostroitel’nykh predpriyatiy v usloviyakh yevrointegra-tsionnykh protsessov [Strategic logistical management of machine-building enterprises in the conditions of European integration processes]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu – Bulletin of Dnipropetrovsk University. 9 (25), 2017, 118-136. Retrieved from: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/112-235-1-SM.pdf [in Ukrainian].

Skovorynska, O.I. & Popova, Yu.M. (2017). Standardization as a factor in improving the quality and efficiency of Ukrainian logistics [Standardization as a factor in improving the quality and efficiency of Ukrainian logistics]. ДонДУУ. Manager - Manager. 4 (77). 2017, 145-152. Retrieved from: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi458HdxOvvAhXJHXcKHdR8BoYQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fojs.dsum.edu.ua%2Findex.php%2Fmanager%2Farticle%2Fview%2F186%2F182&usg=AOvVaw3H7zUd2aaXLwezgbuGdM7J [in Ukrainian].

Ovcharenko, A.G. (2018). Identyfikatsiya lohistychnykh biznes-protsesiv pidpryemstva [Identification of logistics business processes of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 32, 49-63. [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O.M. & Sukach, Yu.O. (2012). Menedzhment biznes-protsesiv avtotransportnykh pidpryiemstv: monohrafiia. [Management of business processes of motor transport enterprises]. Kharkiv: KHNADU [in Ukrainian].

Ponomarenko, L.A (2002). Osnovy ekonomichnoyi kibernetyky [Fundamentals of economic cybernetics]. Kyiv: Kyiv. nat. trade and economy un-t [in Ukrainian].

Volodina, N.L. & Krivyakin, K.S. (2017). Instrumenty i metody kachestva logisticheskikh protsessov [The tools and methods of logistic process quality]. Organizator proizvodstva – Organizer of Production, 25(4), 67-82. DOI: 10.25065/1810-4894-2017-25-4-67-82 [in Russian].

Кryvoruchko, O., Shynkarenko, V. & Popova, N. (2018) Quality Management of Transport Services: Concept, System Approach, Models of Implementation. International Journal of Engineering & Technology, 7, 4.3, 472-476. Retrieved from: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19919 [in English].

Kee-Hung Lai, Gilbert Lau&Cheng. Quality management in the logistics industry: an examination and a ten-step approach for quality implementation. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1478336032000148992 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-12

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають