№ 34 (2019)

DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0

Подано наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури. Збірник розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу України.

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ PDF (Русский)
V. SHYNKARENKO, О. KRYVORUCHKO 5
ОБГРУНТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПОЛЬОВОГО УТВОРЕННЯ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
I. FEDOTOVA 23
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ya. DOGADAYLO, A. КONONENKO 39
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ОКРЕМОГО ВИДУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
V. SHYNKARENKO, Yu. BEKETOV, I. TROSTYI 55
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
O. KUDRYAVTSEVA 74
ЗНАЧЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВИХ РАД ПІДПРИЄМСТВ PDF
O. KOVALOVA 86

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ ВАНТАЖІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
L. VOLYNETS 99
СПОЖИВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
O. KRYVORUCHKO, A. ОVCHARENKO 115
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ PDF
N. BOCHAROVA 128
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
L. АCHKASOVA 142