№ 31 (2018)

DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0

Подано наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури. Збірник розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу України.

Зміст

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Русский)
V. SHYNKARENKO 5
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
I. FEDOTOVA 27
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
N. BOCHAROVA, A. SHCHEPILINA 45
ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ В МЕЖАХ СПІВРОБІТНИЦТВА ТРАСЕКА PDF
V. SHYNKARENKO, L. VOLYNETS 63
ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
O. LEVCHENKO, Ya. DOGADAYLO 80

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ PDF
O. KRYVORUCHKO, N. POPOVA 91
АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ PDF
L. АCHKASOVA 110
ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ОКРЕМОГО ВИДУ БІЗНЕСУ» PDF
M. BRUSENTSEVA 122
ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
Ya. VELYCHKO 133
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» PDF
O. KRYVORUCHKO, A. ОVCHARENKO 150