ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Є. К. ТОКАРЄВ Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна
  • О. О. ПУЧКОВ Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна
  • Є. М. ХОЛОДКОВ Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.237

Ключові слова:

транспортно-логістичне підприємство, бізнес-процес, управління постачанням, управління виробництвом, управління збутом, матеріальний потік, інформаційний потік, кадровий потік, фінансовий потік

Анотація

З метою виявлення найбільш проблемних ділянок, де виникають затримки, помилки або неефективність транспортно-логістичної діяльності та розроблення заходів для вдосконалення процесів, покращення їх взаємодії, необхідно проводити оцінювання ефективності бізнес-процесів. Ефективність бізнес-процесів транспортно-логістичних підприємств залежить від комплексного підходу, управління ризиками та постійної оцінки результатів. Знаючи ефективність бізнес-процесів, можна краще планувати робочий час, розподіляти ресурси та виділяти бюджет; оптимізаційні заходи будуть сприяти зниженню витрат, збільшенню продуктивності і поліпшенню якості транспортних послуг та логістичного обслуговування.

На сьогодні розроблено та використовується багато сучасних методик оцінки результативності бізнес-процесів на підприємствах, що відрізняються різними підходами до виокремлення та класифікації бізнес-процесів як бази для оцінювання, переліком критеріїв, акцентуванням уваги на різних аспектах, етапах.

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки бізнес-процесів транспортно-логістичного підприємства, який базується на визначенні послідовності бізнес-процесів з метою задоволення потреб споживачів; формуванні системи показників, що характери­зують ресурси (вхід) бізнес-процесу, процес і його результат (вихід); встановленні важли­вості й ефективності кожного бізнес-процесу. Основною відмінністю підходу є можли­вість оцінки як внутрішньої структури бізнес-процесів (шляхом аналізу функціонування кожного з його елементів), так і внеску в отримання підприємством кінцевого результату.

Напрямками подальших наукових досліджень є розроблення  комплексу заходів та системи забезпечення результативності та ефективності функціонування бізнес-процесів транспортно-логістичних підприємств: встановлення стандартів та процедур, які дозво­лять оптимізувати бізнес-процеси та постійно вдосконалювати їх; використання сучасних технологій та інструментів, таких як автоматизація процесів, системи управління логіс­тичним ланцюгом, моніторинг і контроль, що в цілому дозволить підприємству досягати більш високих результатів, підвищувати конкурентоспроможність та задоволення потреб клієнтів.

Біографії авторів

Є. К. ТОКАРЄВ, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

О. О. ПУЧКОВ, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

Є. М. ХОЛОДКОВ, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

Посилання

Lepeiko, T.I. Kotlyk, A.V. (2009). Reinzhynirynh biznes-protsesiv: navch. posib. u skhemakh i tablytsiakh. Kharkiv: Vyd. KhNEU [in Ukrainian].

Danchenko, O.B. (2017). Praktychni aspekty reinzhynirynhu biznes-protsesiv. Kyiv: Universytet ekonomiky ta prava «KROK» [in Ukrainian].

Kurbatska, L. M., Samilyk, T. M. & Shutko, T. I. (2021). Suchasni formy orhanizatsii biznes-protsesiv: analityka ta otsinka efektyvnosti [Modern forms of organization of business processes: analytics and evaluation of efficiency]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 7, 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.57 [in Ukrainian].

Karpenko, O.O., Osypova, Ye.L. (2018). Mekhanizm upravlinnia reinzhynirynhom biznes-protsesiv pidpryiemstv transportno-lohistychnoho klastera [Mechanism for managing the reengineering of business processes of enterprises of the transport and logistics cluster]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii. Seriia «Ekonomika i upravlinnia» – Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. "Economics and Management" series, 2, 17–31. [in Ukrainian].

Olshanskyi, O.V. (2018). Otsinka efektyvnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva [Evaluation of the efficiency of the enterprise's business processes]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 6 (76), 53–55. [in Ukrainian].

Artiukh, O.V., Chernyshova, L.V. (2022). Otsinka rezultatyvnosti biznes-protsesiv na pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli:ohliad pidkhodiv [Assessment of the effectiveness of business processes at retail enterprises: a review of approaches]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 40, DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-7 [in Ukrainian].

Skovorynska, O.I. & Popova, Yu.M. (2017). Standartyzatsiia yak faktor pidvyshchennia yakosti ta efektyvnosti ukrainskoi lohistyky [Standardization as a factor in improving the quality and efficiency of Ukrainian logistics]. DonDUU Menedzher -Manager, 4 (77), 145–152. [in Ukrainian].

Abramovych, I. & Volovyk, D. (2020). Modeliuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv u silskomu hospodarstvi [Modeling of logistic business processes in agriculture]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii - Entrepreneurship and innovation, (14), 10–13. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/14.2 [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O., Shynkarenko, V. & Popova, N. (2018). Quality management of transport services: Concept, system approach, models of implementation. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7 (4.3 Special Issue 3). 472–476. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189225082 [in Ukrainian].

Kryvoruchko, О., Dmytriiev, I., Poyasnik, G., Shevchenko, I., & Levchenko, Ia. (2021). Transport and logistics services as a component of the transport complex and their quality management. Problems and prospects of development of the road transport complex: financing, management, innovation, quality, safety – integrated approach / Dmytriiev, I., Levchenko, Ia. (Eds.). Kharkiv: РС Тесhnology Сеntеr, Сh. 5, 42–62. DOI: 10.15587/978-617 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ