КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Н. В. ПОПОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2797-6989
  • О. В. РОССОЛОВ інститут транспортних досліджень, Університет природних ресурсів і наук про життя, Грегор-Мендель-штрассе 33, м. Відень, 1180, Австрія, Австрія https://orcid.org/0000-0003-1495-0173

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.225

Ключові слова:

конкуренція, транспорт, логістика, діджиталізація, невизначеність, мінливість, фактори конкурентоспроможності

Анотація

Незважаючи на кількість наукових розробок стосовно теорії конкуренції та факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств, проблема їх визна­чення для підприємств транспортно-логістичної системи в умовах діджиталізації та швидкої мінливості, невизначеності середовища залишається актуальною. Базуючись на те­оретичних дослідження науковців різних галузей, в тому числі транспорту та логістики, які стосуються впливу діджиталізації на конкурентоспроможність підприємств, визначе­но, що потребують подальшого розгляду фактори, які комплексно охоплюють можливості цифровізації, вплив VUCA- та BANI- світу  на підприємства і поведінку споживачів у digital-середовищі. У статті отримало подальший розвиток теоретичне визначення факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств транспортно-логістичної системи, що, на відміну від існуючих, комплексно враховують такі складові, як зміни в технологіях, техніці, управлінні підприємствами, поведінці споживачів, маркетинговій діяльності. Серед визначених факторів значна увага приділяється інноваціям, як у техніці та технологіях, так і в управлінні підприємствами і маркетинговій діяльності. Важливе місце серед факторів конкурентоспроможності підприємств посідає стейкхолдерський підхід до управління та маркетингу, що надає можливість комплексно враховувати інтереси стейкхолдерів, серед яких головними є споживачі транспортно-логістичних послуг. Розглянуто зміни в їх поведінці у сучасному світі. Також визначено фактори, які стосуються внутрішньої системи управління, що впливають на конкурентоспроможність підприємств.  Завдяки комплексному підходу до визначення факторів конкурентоспроможності та змін, які відбуваються в діджитал-середовищі, підприємства транспортно-логістичної системи зможуть формувати свою стратегію і тактику у визначених аспектах, яка підвищить рівень їх конкурентоспроможності. Результати дослідження надають можливість в подальшому систематизувати та деталізувати фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємств транспортно-логістичної системи та впливають на стійкість підприємства в умовах швидких змін.

Біографії авторів

Н. В. ПОПОВА , Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

О. В. РОССОЛОВ, інститут транспортних досліджень, Університет природних ресурсів і наук про життя, Грегор-Мендель-штрассе 33, м. Відень, 1180, Австрія

доктор технічних наук, доцент

Посилання

Porter, M. (1998). On Competition. Harvard Business Press. [in English].

Porter, M. (2023). Chapter 5. Technology and competitive advantage. In: P. de Lavergne, Competitive advantage: How to get ahead of your competitors and maintain your lead (pp. 199-241). Paris: Dunod. [in English].

Ketels, Ch. (2019, Mar. 14). Structural Transformation: A Competitiveness-Based View. In C. Monga & J. Y. Lin (Eds.), The Oxford Handbook of Structural Transformation, Oxford Handbooks ; (online edn, Oxford Academic, 14 Mar. 2019). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198793847.013.7. accessed 21 Feb. 2024. [in English].

Veiga, P. M., Ferreira, J. J., Zhang J. Z. & Liu, Y. (D.). (2024). Exploring the Connections: Ambidexterity, Digital Capabilities, Resilience, and Behavioral Innovation. Journal of Computer Information Systems. DOI: 10.1080/08874417.2023.2297031 [in English].

Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I. & Veiga, P. M. (2024). The effects of knowledge spillovers, digital capabilities, and innovation on firm performance: A moderated mediation model. Technological Forecasting and Social Change, 200, 123086. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123086 [in English].

Martincevic, I. (2022). The correlation between digital technology and digital competitiveness. International Journal for Quality Research, 16(2), 541–558. DOI: 10.24874/IJQR16.02-13 [in English].

Tuğdemir Kök, G., Ayaz, İ. S. & Baran Kasapoğlu, E. (2020). Analyzing competitive advantage factors of logistics service providers: a case study of izmir region. Mersin University Journal of Maritime Faculty, 2(2), 62-76. DOI: https://doi.org/10.47512/meujmaf.808323 [in English].

Lookman, K., Pujawan, N. & Nadlifatin, R. (2023). Innovative capabilities and competitive advantage in the era of industry 4.0: A study of trucking industry. Research in Transportation Business & Management, 47, 100947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2023.100947 [in English].

Cho, H. & Lee, J. (2020). Does transportation size matter for competitiveness in the logistics industry? The cases of maritime and air transportation. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 36(4), 214-223. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2020.04.002 [in English].

Zhang, L., Gong, T. & Tong Y. (2023). The impact of digital logistics under the big environment of economy. PLoS ONE, 18(4), e0283613. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283613 [in English].

Arefieva, O. V. (Ed.). (2019). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori. [Competitiveness of enterprises in the international digital space]. Kyiv: FOP Maslakov. [in Ukrainian].

Trehubov, O. S., Solonenko, Yu. V. & Andronik, O. L. (2022). Doslidzhennia yevropeiskoho dosvidu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti transportnoi haluzi. [Study of the European experience of increasing the competitiveness of the transport industry]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia - Economics and management organization, 2(46), 240-249. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.23. [in Ukrainian].

Lozova, H. M. & Klymenko, V. V. (2021). Otsiniuvannia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti transportno-lohistychnykh pidpryiemstv. [Evaluation of efficiency and competitiveness of transport and logistics enterprises]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zbirnyk naukovykh prats - Theoretical and applied issues of economics: a collection of scientific papers, 1 (42), 142 -155. [in Ukrainian].

Popova, N. V. (2016). Rozvytok pidpryiemstv transportno-lohistychnoi systemy v umovakh VUCA-svitu [Development of enterprises of the transport and logistics system in the conditions of the VUCA world]. Kharkiv. V spravi. [in Ukrainian].

Rossolov, O. V. (2020). Otsinka atrybutiv vyboru kanalu dostavky kintsevymy spozhyvachamy v ramkakh lohistyky ostannoi myli. [Evaluation of the attributes of the choice of delivery channel by end consumers in the framework of last mile logistics]. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni - New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering, 1, 77-84. DOI: 0.15588/1607-6885-2021-1-11. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ