ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Л. М. АЧКАСОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4519-7789

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.211

Ключові слова:

транспортно-логістична система, цифрова трансформація, управління транспортно-логістичною системою, цифрові технології

Анотація

Сучасна промислова революція та концепція управління ланцюгами поставок створили можливості спільного використання комплексу технологій, які допомагають створювати більш ефективні системи виробництва та розподілу. Така система дозволяє в будь-який момент часу збирати й аналізувати інформацію про зміни навколишнього середовища, швидко до них адаптуватися і створювати додаткову цінність проце-сам управління ланцюгами постачань Саме тому питання цифрової трансформації транспортно-логістичних систем є актуальним.

Для реалізації цілей статті були використані такі методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо стану досліджень в галузі цифрової трансформації транспортно-логістичних систем. За допомогою системного та інформаційно-логічного підходу визначено напрямки впливу цифрової трансформації на досліджувану систему. У ході дослідження також широко використовувався аналітичний і графічний методи та метод синтезу для побудови моделі цифрової платформи транспортно-логістичної системи, формування процесу створення і верифікації проєкту впровадження цифрових технологій під час трансформації.

У статті отримали подальший розвиток складові цифрової платформи траспортно-логістичної системи, які, на відміну від існуючих, зібрані в систему і доповнені елементами страхування та маршрутизації.

Запропоновані удосконалення дозволять підвищити керованість, визначеність, результативність і контрольованісь транспортно-логістичної системи та її складових і гармонізувати процес цифрової трансформації.

Отримані результати, що полягають в розробці цифрової платформи транспортно-логістичної системи підприємства та процесу створення і верифікації проєкту впровадження цифрових технологій під час трансформації дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо конкретизації окремих аспектів цифрової трансформації транспортно-логістичної системи підприємства.

Біографія автора

Л. М. АЧКАСОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Achkasova, L. M., Vodolazhska, T. O. (2023). Obhruntuvannia skladovykh transportno-lohistychnoi systemy pidpryiemstva [Justification of the components of the transport and logistics system of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economy of the transport complex. 42, 155-168. [in Ukrainian].

Z tochky A v tochku B: tsyfrova transformatsiia lohistyky [From point A to point B: digital transformation of logistics]. (2021). URL: https://www.digitalforum.pro/blog/z-tochki-a-v-tochku-b-cifrova-transformaciya-logistiki. [in Ukrainian].

Logistics Trend Radar. Version 2018/19. (2019) URL: https:// www.logistics.dhl/global-en/home/insights-andinnovation/thought-leadership/trend-reports/logisticstrend-radar.html. [in English].

Maersk and IBM to form joint venture applying blockchain to improve global trade and digitise supply chains (2018). January 16. URL: https://maersk.com/press/pressrelease-archive/maersk-and-ibm-to-form-joint-venture. [in English].

Skitsko, V. I. (2018). Synerhiia tsyfrovykh tekhnolohii v lohistychnykh systemakh [Synergy of digital technologies in logistics systems]. Investytsii: praktyka ta dosvid - Investments: practice and experience, 16, 18-24 URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/6.pdf. [in Ukrainian].

Novikov, S.V., Sazonov, A.A. (2021). Digital transformation of machine-building complexenterprises. Journal of Physics: Conference Series, 15, 32-39. [in English].

Cichosz, M., Wallenburg, C.M. & Knemeyer A.M. (2020). Digital transformation at logisticsservice providers: barriers, success factors and leading practices. The International Journal of Logistics Management, 31 (2), 209-238. [in English].

Kryvoviaziuk, I.V., Sydorchuk, I.S. (2022). Tsyfrovi transformatsii ta upravlinnia lohistykoiu promyslovoho pidpryiemstva. Naukovi trendy postindustrialnoho suspilstva [Digital transformations and logistics management of an industrial enterprise. Scientific trends of post-industrial society], Dnipro: MTsND, 36-38 URL: https://www.researchgate.net/publication/364638047_CIFROVI_TRANSFORMACII_TA_UPRAVLINNA_LOGISTIKOU_PROMISLOVOGO_PIDPRIEMSTVA. [in Ukrainian].

Paksoy, T., Kochan, C.G. & Ali S.S. (2021). Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply ChainManagement. NY: Taylor & Francis Group, LLC. [in English].

Kryvoviaziuk, I.V. (2022). Upravlinska innovatyka zabezpechennia doskonalosti biznesu vumovakh informatsiino-komunikatsiinoi tekhnolohizatsii [Management innovations to ensure business excellence in the conditions of information and communication technology]. Lutsk: FOP Mazhula Yu.M. [in Ukrainian].

Barczak, A., Dembińska, I. & Marzantowicz, Ł. (2019). Analysis of the Risk Impact ofImplementing Digital Innovations for Logistics Management. Processes, 7 [in English].

Junge, A.L. (2019). Digital transformation technologies as an enabler for sustainable logisticsand supply chain processes – an exploratory framework. Brazilian Journal of Operations &Production Management, 16(3), 462-472 [in English].

Harrison, A., Skipworth, H., Van Hoek, R. & Aitken, J. (2022). Logistics Management and Strategy. Perason. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ