ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • Л. Ф. КРИВЕНКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.168

Ключові слова:

управління, логістика, якість, система управління, системний підхід, транспортна послуга, логістичний сервіс, процес, логістичний потік

Анотація

Розробка та впровадження логістичних систем управління якістю транспортних послуг є важливим і доцільним з погляду забезпечення задоволеності клієнтів, ефективного використання ресурсів під час надання транспортних послуг, підвищення ефективності та продуктивності виробничих процесів і застосування інноваційних технологій. Управління якістю автотранспортних послуг включає регулярний моніторинг якості послуг, збір та аналіз даних про клієнтські вимоги, задоволеність клієнтів, дослідження проблем, що виникають, та їх вирішення.

Аналіз наявних теоретичних положень та практичного досвіду щодо інтегрування діяльності з управління якістю та логістики показав, що цьому питанню приділено недостатньо уваги. Вимагають  уточнення теоретичні аспекти реалізації інтегрованого підходу до створення логістичної системи управління якістю транспортних послуг, визначення основних принципів її формування та реалізації.

У статті обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до інтеграції логістики, управління якістю транспортних послуг і логістичного сервісу та уточнено склад і взаємозв'язок елементів логістичної системи управління якістю.

Логістичне управління якістю транспортних послуг передбачає діяльність щодо за­безпечення необхідного рівня на підставі  вимог споживачів і напрямків підвищення ефек­тивності використання фінансових, матеріальних, кадрових та інформаційних ресурсів.

Основними положеннями логістичного підходу до управління якістю транспортних послуг є: застосування  процесного  підходу до логістичного потоку та потоку формування якості; принцип комплексності; оптимізація логістичних потоків і потоків формування якості на основі взаємодії та синергії.

Розроблено схему системного підходу до інтеграції логістики й управління якістю на підприємстві. Обґрунтовано склад елементів логістичної системи управління якістю транспортних послуг.

Напрямками подальших наукових досліджень є розроблення функцій та механізмів реалізації запропонованої логістичної системи управління якістю транспортних послуг.

Біографії авторів

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

Л. Ф. КРИВЕНКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня

Посилання

Folkerdinh, A. (2022) Upravlinnia yakistiu: ekspedytor Müller Transporte robyt stavku na mizhnarodni standarty [Quality management: forwarder Müller Transporte relies on international standards]. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/navchajtesya/blog/upravlinnya-yakistyu-ekspeditor-mueller-transporte-robit%27-stavku-na-mizhnarodni-standarti [In Ukrainian].

Kondratenko, N., Dohadina, V. & Troian, V. (2024) Resursne zabezpechennia systemy upravlinnia yakistiu posluh pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Resource provision of the quality management system of railway transport enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 59. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-104 https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3469/3397 [In Ukrainian].

Matvyienko, M.V., Shcherbyna, V.V. & Bondarenko, V.I. (2017) Upravlinnia yakistiu posluh transportno-lohistychnykh kompanii [Management of the quality of services of transport and logistics companies]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of transport management and management methods, 3 (60), 131-146. URL: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2017-3-131-146 [In Ukrainian].

Demydchuk, L. B. (2023) Sutnist yakosti transportno-ekspedytsiinoho obsluhovuvannia ta lohistychni pryntsypy yoho efektyvnosti [The essence of the quality of transport and forwarding service and the logistic principles of its effectiveness]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences, 72, 30-40. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1340 [In Ukrainian].

Ustenko, M.O., & Ivashkevych, V.S. (2018). Lohistychni tekhnolohii yak faktor zabezpechennia yakosti obsluhovuvannia spozhyvachiv transportnykh posluh [Logistics technologies as a factor in ensuring the quality of customer service for transportation services]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of mechanical engineering and transport, 61, 95-102. [In Ukrainian].

Lobo, M. & Pinho, T. (2019) Lean tools applied in transport and logistics services. Frecuencia continua, 5, 1. URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/167/1671501014/html/. [In Ukrainian].

Karpun, O.V. & Yanchyk, A. (2020) Kontseptualni zasady intehrovanoho upravlinnia yakistiu transportnykh posluh lohistychnoho provaidera [Conceptual principles of integrated management of the quality of transport services of a logistics provider]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Mashynoznavstvo ta SAPR, 2, 58-65. URL: http://culture-art-knukim.pp.ua/index.php/2079-0775/article/view/214103 [In Ukrainian].

Кryvoruchko, О.N., Shynkarenko, V.G. & Popova, N.V. (2018) Quality Management of Transport Services: Concept, System Approach, Models of Imple¬mentation. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3), 472 –476.

Kryvoruchko, О., Dmytriiev, I., Poyasnik, G., Shevchenko I. & Levchenko Ia. (2021) Transport and logistics services as a component of the transport complex and their quality management. Problems and prospects of development of the road transport complex: financing, management, innovation, quality, safety – integrated approach / Dmytriiev, I., Levchenko, Ia. (Eds.). Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 5, 42-62. DOI: 10.15587/978-617-7319-45-9.ch4 [In Ukrainian].

Kryvoruchko, O. M. (2020). Protsesno-oriientovane upravlinnia pidpryiemstvom: harmonizatsiia na osnovi yakosti. Kharkiv: FOP Brovin O.V. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ