МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГРУП У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ

Автор(и)

  • Б. Г. ШІРІНОВ Азербайджанський університет архітектури та будівництва, вул. Айна Султанова, 11, м. Баку, Азербайджан, Азербайджан https://orcid.org/0000-0003-4872-4035
  • І. І. САЛАМОВА Азербайджанський Архітектурно-будівельний Університет, вул. Айна Султанова, 11, м. Баку, Азербайджан, Азербайджан

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.144

Ключові слова:

групування, кількість груп, кількісна та якісна характеристика, інтервал, сукупність, оптимальна кількість груп, рівний інтервал, нерівний інтервал

Анотація

Як відомо, поділ одиниць соціально-економічних подій на однорідні групи за важливими ознаками в статистиці називають групуванням. Групування є одним із найефективніших методів статистичної обробки даних. Групування є найважливішим етапом дослідження масштабних суспільних явищ.

При соціально-економічному вивченні статистичних даних і середніх, відносних тощо необхідно застосовувати групування при розрахунку підсумкових показників, а саме: за допомогою правильного та зручного групування складність подій соціального життя може бути виражена та відображена статистичними величинами. Тому метод групування разом із методом підсумовуючих статистичних показників є інструментом правильного розуміння соціально-економічних подій і процесів.

Групування є проявом реалізації аналізу та синтезу, і при цьому вирішуються такі питання:

1) визначення соціально-економічних типів;

2) вивчення структури соціально-економічних подій;

3) вивчення взаємовідносин між організованими групами.

При розв’язуванні задач методом групування в основному використовуються такі форми групування: типове, структурне, аналітичне.

За допомогою типового групування вирішується найважливіша статистична зада­ча: на агрегатних одиницях визначаються соціально-економічні типи, тобто створюють­ся окремі групи, якісно відмінні від сукупності. При групуванні за цією формою особливу роль відіграє правильне визначення ознаки групи. На основі аналізу змісту досліджуваної події визначається основа угруповання (тобто основна ознака в угрупованні).

Структурні угруповання відображають розвиток складових частин соціально-економічних явищ і процесів або їх структуру за тією чи іншою ознакою.

Аналітичні групування використовуються для вивчення взаємозв'язків між явищами і різними ознаками, що впливають на них. За допомогою таких групувань можна визначити причинно-наслідкові фактори, що впливають на розвиток досліджуваного явища та процесу.

Кожна з агрегатних одиниць має індивідуальну характеристику у своєму розвитку. З цієї причини абсолютний рівень досліджуваного симптому різний. Ці підрозділи згруповані за варіацією (відмінністю) один від одного відповідно до рівня досліджуваних характеристик. Такі групи називаються послідовностями чисел. Кількість одиниць (об'єм) або питома вага відносно загальної кількості може бути наведена в ряду чисел; також можна згрупувати за показником якості, який не піддається підрахунку.

На думку автора, правильне визначення оптимальної кількості груп при статистичному вивченні соціально-економічних явищ дасть більш ефективні результати.

Біографії авторів

Б. Г. ШІРІНОВ, Азербайджанський університет архітектури та будівництва, вул. Айна Султанова, 11, м. Баку, Азербайджан

кандидат економічних наук, доцент

І. І. САЛАМОВА, Азербайджанський Архітектурно-будівельний Університет, вул. Айна Султанова, 11, м. Баку, Азербайджан

студентка магістратури

Посилання

Shirinov, B. H., & Mammadova, F. A. (2022). Statistics (for Bachelor level) Textbook. Baku.

Huseynova, A. M. (2008). General theory of statistics [Teaching materials]. Baku.

Yagubov, S. M., & Mammadov, A. C. (2010). Social-Economic Statistics Textbook. Baku.

Yusifov, E., Sarkarli, A., Byba, V., & Kushnirova, T. (2020). Analysis of the Role and Place of the Building Materials Industry in the Development of Azerbaijan's Economy. In ICBI 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations, 809–819.

Ruhangiz, A. T., & Farid, A. Z. (2023). Main directions of accelerating regional socio-economic development in the digital era. Agora International Journal of Economical Sciences, 17(2), 170-180.

Yusifov, E. M. (2021). Level of implementation and development directions of innovations in the field of construction and investment in Azerbaijan. In Building Innovations– 2021: IV International Ukrainian-Azerbaijani Scientific-Practical Conference, National University "Poltava Polytechnic", (May 20–21, Poltava, Ukraine), 323-327.

Shirinov, B., & Nataliia-Mahas. (2022). Forecasting Sales Volume in Construction Companies. In ICBI 2022: Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations, 825–830.

Shirinov, B. H. (2020). The role of sales forecasting in organizing the production process of enterprises. Azerbaijan University of Architecture and Construction Economics and Management Scientific-Practical Journal of Construction, Baku.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ