ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДИВІЗІОНАЛІЗАЦІЙНИМИ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О. О. ГЕТЬМАН Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4538-5736
  • Я. І. ВЕЛИЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0754-9990

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.73

Ключові слова:

диверсифікація, дивізіоналізація, зовнішнє середовище, морфологічний аналіз, гідридна конфігурація

Анотація

Зростання підприємств по схемі концентричної і вертикальної диверсифікації може в процесі розвитку вилитися в унікальні конкурентні переваги. Проте у такому разі диверсифікація не страхує підприємство від загальногалузевих криз. Необхідно визнати, що виробнича диверсифікація має ряд недоліків у неспоріднених для підприємства галузях. Не маючи досвіду і слабко орієнтуючись в ситуації нової галузі, підприємство може легко втратити свої позиції на ринку товарів чи послуг. Відкриваючи невеликий бізнес в новій галузі, підприємство набирає досвід і напрацьовує зв'язки, зазнаючи невеликі збитки, одержуючи невеликі прибутки.

З метою мінімізації ризиків та втрат компаній, що активно диверсифікують власну діяльність, розглянуто зв’язок між диверсифікацією та дивізіоналізацією у разі здійснення трансформаційних перетворень у процесі розвитку відповідно до існуючого типу зовнішнього середовища діяльності організації.

З огляду на те, що на сьогоднішній день не існує чіткого визначення поняття диверсифікації, розглянуто наукову задачу щодо визначення цього поняття в контексті отримання його подальшого розвитку.

У статті визначено, що при підвищенні динамічності та складності зовнішнього середовища у компаній виникає необхідність зниження ризиків і потреба в інноваціях (тех­нологічних, управлінських, маркетингових, тощо) для функціонування в існуючому зовніш­ньому середовищі. Інновації зазвичай вимагають створення нових підрозділів, що являє собою процес секторизації. Диверсифікація діяльності є не тільки реакцією на проведений процес дивізіоналізації, а й першопричиною, зумовленою необхідністю зниження ризиків діяльності та розширення господарської діяльності організації у нові сфери діяльності.

У статті зазначається висновок про те, що диверсифікація і дивізіоналізація - це взаємопов'язані процеси, які існують практично паралельно і сприяють оновленню підприємства, якщо процес трансформації здійснюється своєчасно та відповідно до існуючого типу зовнішнього середовища організації.

Біографії авторів

О. О. ГЕТЬМАН, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Я. І. ВЕЛИЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

асистент

Посилання

Adizes, I. K. (2019). Komandne liderstvo. Yak porozumitysia z bud-yakym menedzherom [Leading the Leaders by Ichak Adizes]. Kyiv: Nash Format. [in Ukrainian]

Andrieieva, T. Ye., Hetman, O. O., Leontieva, L. V. (2019). Osoblyvosti protsesu dyvizionalizatsii pidpryiemstva [Peculiarities of the Process of Divisionalization of the Enterprise]. Upravlinska diyalnist: dosvid, tendentsiyi, perspektyvy - Management activities: experience, trends, prospects : abstracts of all-Ukrainian scientific-practical conf. (Ukraine, Kharkiv, November 12, 2019), Kharkiv: Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, 251-255. Retrieved from: https://kmpa.kh.ua/files/conferences/2019.11.12.%20Materials.%20Ch.%201.pdf [in Ukrainian]

Bohoiavlenskyi, O.V., Huzii, R.S. (2019). Vybir stratehii rozvytku dyversyfikatsiinoho rozvytku na prykladi strakhovoi diialnosti [Selection of a Diversification Development Strategy Based on the Example of Insurance Activity]. Naukovo-praktychnyi ekonomichnyi zhurnal «Ekonomichni studii» — Scientific and practical economic journal "Economic Studies", 2 (24), 210-213. [in Ukrainian]

Doronina, M. S. (2002). Upravlinnia ekonomichnymy ta sotsialnymy protsesamy pidpryiemstva [Management of economic and social processes of the enterprise: monograph]. Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyi ekonomichnyi universytet. [in Ukrainian]

Mintzberg, H. (2018). Anatomiia menedzhmentu. Efektyvnyi sposib keruvaty kompaniieiu [Management Anatomy. An effective way to manage a company]. Kyiv: Nash Format. [in Ukrainian]

Katerna, O., Avanesova, N., Hetman, O., Antypenko, N., Krivoruchko, H. (2021). Substantiation of Management Innovations in the Processes of Creation of Project Values at Enterprises. Economics and Finance. 9, 3/2021, 34-51. [in English]

Kim, W. C., Mauborgne, R. (2018). Perekhid do blakytnoho okeanu. Poza konkurentsiieiu [Blue Ocean Shift. Transition to the Blue Ocean. Beyond Competition]. Kharkiv: Knyzhkovyi Klub "Klub Simeinoho Dozvillia". [in Ukrainian]

Nedelchev, I. Yu., Parfeniuk, A. M., Salenkov, A. I., Hetman, O. O. (2023). Transformatsiia orhanizatsii v konteksti dyversyfikatsii [Transformation of the Organization in the Context of Diversification]. Suchasni napryamky rozvytku ekonomiky i menedzhmentu pidpryyemstv Ukrainy - Organization transformation in the context of diversification. Current trends in the development of the economy and management of Ukrainian enterprises: collection of materials of the international scientific-practical conf. of higher education students and young scientists (Ukraine, Kharkiv, November 17, 2023), 266-268. Retrieved from: https://kmpa.kh.ua/files/conferences/2023.11.17._Suchasni_napriamky_rozvytku_ekonomiky_i_menedzhmentu_pidpryiemstv_Ukrainy.pdf [in Ukrainian]

Andrieieva, T. Ye., Hetman, O. O., Tereshchenko, D. A. (2018). Protsesnyi pidkhid do upravlinnia kadrovym potentsialom orhaniv derzhavnoi vlady [A Process Approach to the Management of Personnel Potential of State Authorities]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia - Theory and practice of public administration, 4 (63), 206-215. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tpdu_2018_4_31 [in Ukrainian]

Hetman, O. O., Nedelchev, I. Yu., Parfeniuk, A. M. (2023). Zastosuvannia stratehii dyversyfikatsii v konteksti klasternoi transformatsii pidpryiemstva [Application of Diversification Strategy in the Context of Cluster Transformation of the Enterprise]. Proceedings of the Current Issues and Prospects for The Development of Scientific Research (France, Orléans, November 19-20, 2023), 77-82. Retrieved from: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/4727/4763 [in Ukrainian]

Hetman, O. O. (2023). Stratehiia dyversyfikatsii: konfihuratsiini aspekty i upravlinnia konfliktom [Diversification Strategy: Configurational Aspects and Conflict Management]. Naukovi doslidzhennya: paradyhma innovatsiynoho rozvytku - Scientific research: paradigm of innovative development : abstracts of XIV Int. sci. conf. (Czechia, Prague, September 28, 2023), 6-7. Retrieved from: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1696609516402.pdf [in Ukrainian]

Adizes, I. K. (2004). A New Paradigm for Management: The Ideal Executive: Why You Cannot Be One and What to Do About It. Santa Barbara: Adizes Institute. [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ