ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ КОРПОРАЦІЙ

Автор(и)

  • Н. А. БОЧАРОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187
  • І. В. ФЕДОТОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.41

Ключові слова:

самоменеджмент, тайм-менеджмент, управління часом, управління проєктами, корпорація, матриця Ейзенхауера, графік Ганта, хронофаги

Анотація

Розглянуто процес управління часом при управлінні проєктами корпорацій. Визначено, що управління часом – це процес навмисного структурування графіка роботи працівника й підприємства в цілому, щоб найкраще відповідати цілям, які перед ними ставляться. Запропоновано застосування корпоративного тайм-менеджменту для підвищення ефективності їх діяльності. Розглянуто основні принципи тайм-менеджменту: цілеспрямованість, планування роботи, розстановка пріоритетів, орієнтація на можливості, самодисципліна, мотивація, ефективність і якість відпочинку, документування цілей, розподіл завдань, нова діяльність та нові знання, ієрархічне планування, ефективність розподілу робочого часу, конвертування творчості, інформація та комунікація. Проаналізовано 20 найпоширеніших методів тайм-менеджменту, що використовуються у корпораціях: getting things done, personal efficiency program, діаграма Ганта для планування завдань й часу, зробіть це завтра (метод Марка Форстера), інтелект-карти Т. Бʼюзена (mind map), матриця пріоритетів Д. Ейзенхауера, метод ALPEN, метод виключення, метод «зʼїсти жабу» (FrogBusiness), метод «помідора», метод «слона» або метод «салямі», методи фіксованого часу (хронометраж), метод «швейцарського сиру» Джеймса Різона, правило «6П», принцип 50/5, принцип Вільфредо Парето (20/80), система АБВ-аналізу, система управління часом Б. Франкліна (піраміда), сортування справ (метод М. Кларіна), 100 блоків. Відокремлено переваги й недоліки кожного методу. Пропонується управління часом в управлінні проєктами розуміти, як встановлення головної мети, за нею розробка основних етапів виконання, аналіз наявності ресурсів, проведення розстановки пріоритетів, розробка відповідного графіку виконання робіт та контролю кожного етапу виконання. Визначено, що управління проєктами – це процес планування, організації, виконання та контролю над проєктом з метою досягнення поставленої цілі. Ефективне управління проєктами є надзвичайно важливим для досягнення успіху у будь-якій сфері діяльності. Встановлено, що будь-яка команда проєкту може покращити управління часом за допомогою вибору інструментів. Вибір правильного забезпечення, набору інструментів і методів управління часом для команди проєкту має важливе значення для того, щоб усі виконували графік та дотримувались дедлайнів.

Біографії авторів

Н. А. БОЧАРОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

І. В. ФЕДОТОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Taylor, F.W. (1967). Principles of Scientific Management. NY: W. W. Norton & Company. [in English].

Fayol, H. & Gray I. (1984). General and Industrial Management. NY: IEEE. [in English].

Calvert, Markham & OʼMahoney, J. Mastering. (2013). Management Consultancy: How to Develop your Skills as a Successful. Oxford: University Press. [in English].

Mescon, M.H., Albert, M. & Khedouri, F (2020). Management Hardcover. London: Harpercollins College Div. [in English].

Butylina, O. & Yevdokymova, I. (2021). Samomenedzhment sotsialnoho pratsivnyka yak upravlinske zavdannia [Self-management of a social worker as a managerial task]. Sotsialna robota ta sotsialna osvita – Social work and social education, 1 (6), 5-13. DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(6).2021.234056 [in Ukrainian].

Vodianka, L.D. & Todoriuk, S.I. & Karp, A.H. (2020). Taim-menedzh¬ment yak tekhnika planuvannia robochoho chasu personalu [Time management as a technique for planning staff working time]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 7, 119-123. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.119 [in Ukrainian].

Hubar, O. & Yakushev, O. (2021). Taim-menedzhment v systemi upravlinnia zakladom vyshchoi osvity [Time - management in the management system of a higher education institution]. Visnyk ChNU im. B. Khmelnytskoho. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of ChNU named after B. Khmelnytskyi. Series "Economic Sciences", 3, 47-56. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-3-47-56 [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. (2020). Personalnyi menedzhment arkhivista: teoretychni zasady i suchasna praktyka [Personal management of an archivist: theoretical principles and modern practice]. Arkhivy Ukrainy – Archives of Ukraine, 1 (322), 84-103. DOI 10.47315/archives2020.322.084 [in Ukrainian].

Kolpakov, V. M. (2008). Samomenedzhment: Navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl [Self-management: Education. manual for students higher education institution]. Kyiv: SE "Personal Publishing House". [in Ukrainian].

Luhovaб V.M. & Holubiev, S.M. (2019). Osnovy samomenedzhmentu ta liderstva navchalnyi posibnyk [Basics of self-management and leadership study guide]. Kharkiv : HNEU named after S. Kuznetsa. [in Ukrainian].

Liubchenko, N.V. (2022). Samomenedzhment i taim-menedzhment yak Soft Skills kerivnykiv i pedahohiv zakladiv osvity [Self-management and time management as soft skills of managers and teachers of educational institutions]. Neperervna osvita – Continuous education, 5 (206), 37-44. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-5(206)-37-44 [in Ukrainian].

Prymak, T.Iu. & Vasylchuk, O.V. (2019). Taim-menedzhment yak instru¬ment pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti turystychnoho pidpryiemstva [Time management as a tool for increasing the efficiency of the tourism enterprise]. Efektyv¬na ekonomika – Efficient economy, 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.70 Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7495 [in Ukrainian].

Prychepa, I.V. & Solomoniuk, I.L. & Lesko, T.V. (2018). Taim-menedzh¬ment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho mened¬zhera za suchasnykh umov [Time management as an effective tool for effective use of the time of a successful manager under modern conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. DOI: 10p32702/2307-2105-2018.12.104. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6781 [in Ukrainian].

Ratushniak, O.H. & Lialiuk, O.H. (2021). Samomenedzhment: navch. pos. [Self-management: education manual]. Vinnytsia: VNTU. [in Ukrainian].

Khytra, O.V. (2019). Efektyvnyy taym-menedzhment yak nevidʺyemnyy skladnyk systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva [Effective time management as an integral component of the companyʼs personnel management system]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 26, 2, 101-110. [in Ukrainian].

Shylnikova, Z.M. (2022). Samomenedzhment. Navchalnyi posibnyk dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia dennoi ta zaochnoi form navchannia za spetsialnistiu 073 «Menedzhment», OP «Menedzhment orhani¬zatsii i administruvannia»» [Self-management. Study guide for students of higher education of the first (bachelor) level of full-time and part-time studies in the special¬ty 073 "Management", OP "Management of organizations and administration"]. Starobilsk: Publishing House "Taras Shevchenko LNU". [in Ukrainian].

Shylnikova, Z.M. & Matushkina, M.V. (2021). Taim-menedzhment yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti roboty suchasnoho kerivnyka [Time mana¬gement as a tool for increasing the efficiency of the work of a modern manager]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and enterprise manage¬ment, 59, 70-75. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct59-13 [in Ukrainian].

Iurynets, Z.V. & Makara, O.V. (2014). Samomenedzhment: navch. posibnyk [Self-management: education manual]. Lviv: LNU named after Ivan Franko. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ