СУЧАСНІ МЕТОДИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • А. О. БЛИЗНЮК Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4945-4893
  • О. В. КУДРЯВЦЕВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6488-1941

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.32

Ключові слова:

інноваційне управління, інноваційна діяльність, методи управління, підприємство, ефективність

Анотація

Метою статті є дослідження сучасних методів інноваційного управління та їхнє застосовування для підвищення ефективності господарської діяльності на підприємстві. Методичною основою в даній статті є наукові праці видатних науковців та матеріали періодичних видань. Під час дослідження у роботі використано метод логічного аналізу для обґрунтування завдань з інноваційного управління, де існує чітка організація та забезпечення злагодженої роботи колективів. З метою одностайного прийняття обʼєкта дослідження і комплексної оцінки сучасних методів у межах визначеної проблеми було використано метод системного аналізу.

Сучасний розвиток економіки диктує певні умови, де суттєвим чинником ефективного довгострокового функціонування будь-якого підприємства є успішна реалізація інноваційної діяльності, яка дозволяє більшою мірою гарантувати його техніко-технологічний та економічний розвиток. Ці цілі передбачають необхідність підвищення інноваційної активності підприємства, нарощування інноваційного потенціалу, здійснення систематичного планування, а також розробку та впровадження інновацій [1].

Процес управління інноваціями використовує основні положення певних галузей знань у комплексі, органічно поєднуючи їх, підпорядковуючи основним завданням господарського керівництва виробництвом. Проблема управління полягає в обґрунтованому визначенні генеральних напрямів розвитку керованого обʼєкта, що діє не тільки згідно із загальними економічними законами, а й у виборі кожного окремого періоду часу правильних рішень у системі поточного керівництва. Це означає, що елементом вирішальних основ управління інноваціями є облік реальної обстановки та обʼєктивних тенденцій розвитку як народного господарства загалом і його окремих ланок, так і необхідного врахування тих особливостей, що впливають на характер виробництва, його розміщення та деяких інших суттєвих факторів. Завданням менеджменту підприємства є розробка теоретичних положень, що визначають механізм дії обʼєктивних основ управління інноваційними процесами та засобів впливу на цей механізм з метою створення найбільш сприятливих умов підвищення ефективності виробництва. Запропонована ксасифікація факторів, яка, на відміну від попередніх, враховує умову економічного сьогодення, що дозволяє удосконалити методи інноваційного управління підприємством, які можна використовувати вкрай ефективно для субʼєктів господарської діяльності.

Біографії авторів

А. О. БЛИЗНЮК, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

О. В. КУДРЯВЦЕВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Petukhova, O.M., Silakova, G.V. (2012). Formuvannya systemy upravlinnya innovatsiynoyu diyalʹnistyu pidpryyemstv [Formation of the system of management of innovative activities of enterprises]. Naukovi pratsi NUKHT – Scientific works of the NUHT, 43, 174-180. [in Ukrainian].

Panas, Ya.V., Tkach, S.M. (2013). Upravlinnya innovatsiynoyu diyalʹnistyu pidpryyemstva: teoretychnyy aspekt [Management of innovative activity of the enterprise: theoretical aspect]. Rehionalʹna ekonomika – Regional economy, 1, 69-75. [in Ukrainian].

Epifanova, I.Yu. (2019). Upravlinnya innovatsiynoyu diyalʹnistyu promyslovykh pidpryyemstv: teoretyko-metodolohichni aspekty finansovoho zabezpechennya: Monohrafiya. [Management of innovative activities of industrial enterprises: theoretical and methodological aspects of financial support: Monograph]. Vinnytsia, VNTU. [in Ukrainian].

Pavlenko, I.A., Myronenko, O.V. (2018). Upravlinnya ryzykamy innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Risk management of innovative activity of the enterprise]. Molodyy vchenyy – A young scientist, 12 (64), 666-670. [in Ukrainian].

Koyuda, V.O., Lysenko, L.A. (2010). Innovatsiyna diyalʹnistʹ pidpryyemstva ta otsinka yiyi efektyvnosti: Monohrafiya [Innovative activity of the enterprise and assessment of its effectiveness: Monograph]. Kharkov, VD "INZHEK". [in Ukrainian].

Zakharkin, O.O. (2015). Vartisno-oriyentovane upravlinnya innovatsiynoyu diyalʹnistyu pidpryyemstv: metodolohichni zasady, svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid: Monohrafiya [Value-oriented management of innovative activities of enterprises: methodological principles, world and domestic experience: Monograph]. Sumy, Sumy State University. [in Ukrainian].

Mykytyuk, P.P., Krysko, Zh.L., Ovsyanyuk-Berdadina, O.F., Skochilyas, S.M. (2015). Innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil, PP "Printer inform". [in Ukrainian].

Ilyashenko, S.M. (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsiyi: Monohrafiya [Marketing. Management. Innovations: Monograph]. Sumy, Papyrus. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ