МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. М. КУДРЯВЦЕВ Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Україна https://orcid.org/0000-0002-7617-6390

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.165

Ключові слова:

стійкий розвиток, система, механізм, управління, транспортне підприємство

Анотація

Метою даної статті є розробка механізму як складової системи управління стійким економічним розвитком транспортного підприємства. Для досягнення поставленої мети використано ряд сучасних загальнонаукових методів та прийомів дослідження, а саме: абстрактно-логічний, включаючи аналіз і синтез, індукцію та дедукцію; уточнення сутності основних понять і категорій, узагальнення – для здійснення огляду інформаційних джерел, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; системного аналізу – з метою цілісного сприйняття обʼєкта дослідження і комплексного аналізу звʼязків елементів у межах визначеної проблеми в цілому; проблемно-орієнтованого – для наукового обґрунтування механізму управління стійким економічним розвитком транспортного підприємства.

Забезпечення стійкого та динамічного розвитку підприємств упродовж останньої чверті століття стає важливим і значущим пріоритетом управління транспортними підприємствами, у тому числі для зміцнення міжнародного авторитету країни, підвищення конкурентоспроможності продукції та вступу України до ЄС. Для забезпечення послідовності процедур регулювання економічної нестійкості було представлено систему управління стійким розвитком транспортного підприємства. Також у статті було сформовано модель управління стійким економічним розвитком транспортних підприємств, що включає: визначення необхідності в санації; узгодження цілей, обʼєктів і предмета управління; побудову набору методів та інструментів управління з урахуванням відповідності цілям і факторам; визначення потреби в ресурсах; забезпечення організаційної відповідності механізму управління; оцінювання результатів і коригування механізму управління. Застосування цієї методики підсилює систему управління фірмою шляхом забезпечення бачення цінностей і мотивів, настанов і загроз; визначення умов, які можуть бути мотивом або барʼєром для роботи.

Запропоновані в статті теоретичні висновки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення системно-методичного забезпечення вибору інструментів і технологій регулювання економічної стійкості транспортних підприємств.

Біографія автора

В. М. КУДРЯВЦЕВ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і підприємництва

Посилання

Zahorskyy, V. S. (2018). Kontseptualni osnovy formuvannya systemy upravlinnya stalym rozvytkom ekoloho-ekonomichnykh system : monohrafiya [Conceptual bases of formation of management system of sustainable development of ecological and economic systems: monograph]. Lviv, LRIDU NADU [in Ukrainian].

Boyko, O.V., Dvulit, Z .P. (2013). Stalyy rozvytok transportnoyi systemy Ukrayiny [Sustainable development of the transport system of Ukraine]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23(18), 94-103 [in Ukrainian].

Dykan, V.L., Zaiets, H.P. (2018). Upravlinskyi menedzhment u kontseptsii staloho rozvytku orhanizatsii [Managerial management in the concept of sustainable development of an organisation]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Zbir nauk. Prats - Herald of the economy of transport and industry. Collection of sciences. works, 62, 9-19 [in Ukrainian].

Arefyeva, O.V (Ed.). (2018). Stiykyy rozvytok pidpryyemstv u mizhnarodnomu ekonomichnomu prostori: monohrafiya Sustainable development of enterprises in the international economic space: monograph / Kyiv, FOP Maslakov [in Ukrainian].

Aparova, O. V. (2010). Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu zabezpechennya staloho rozvytku aviakompaniyi Formation of the organizational and economic mechanism for ensuring the sustainable development of the airline. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: zb. nauk. pratsʹ – Problems of the systemic approach in economics: coll. of science works, 32, 111-120 [in Ukrainian].

Makuha, L. S. (2008). Stiykyy rozvytok pidpryyemstv: suchasnyy stan problemy [Sustainable development of enterprises: the current state of the problem]. Upravlinnya proektamy, systemnyy analiz i lohistyka - Project management, system analysis and logistics, 5. Retrieved from: http://archive.nbuv.qov.ua /portal /natural /Upsal/2008 5/index.htm (Accessed 03 March 2023) [in Ukrainian].

Vasyutkina, N. V. (2013). Aktualʹni pytannya staloho rozvytku pidpryyemstva Current issues of sustainable development of the enterprise. Tendentsiyi rozvytku orhanizatsiynoho ta proyektnoho menedzhmentu; materialy XXXII Mizhnarodnoyi naukovoyi praktychnoyi konferentsiyi – Trends in the development of organizational and project management; materials of the XXXII International scientific practical conference, 27-30 [in Ukrainian].

Kovalenko, O.V. (2011) Antykryzove upravlinnya: teoriya, metodolohiya ta mekhanizmy realizatsiyi: monohrafiya Anti-crisis management: theory, methodology and implementation mechanisms: monograph. Zaporizhzhya: Vydavnytstvo Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ