СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Л. М. АЧКАСОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4519-7789

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.5

Ключові слова:

ефективність діяльності, система управління ефективністю діяльності підприємства, фактори ефективності, збалансована система показників

Анотація

Ефективність діяльності являє собою одну з умов успішності і виживаності підприємства. Управління цією ефективністю є складним і багатоаспектним процесом. Саме тому питання створення системи управління ефективністю діяльності підприємства є актуальним. Метою статті є визначення і обґрунтування складових такої системи управління.

Для реалізації цілей статті були використані такі методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо визначення поняття «управління ефективністю діяльності підприємства» і встановлено, що автори по-різному розглядають це явище. Частина авторів описують це поняття як складний інтегрований процес, інші повʼязують його лише з діяльністю працівника та умовами праці. Крім того, є розбіжності в трактуваннях поняття, повʼязані з результатом управління. Одні вважають, що це повинен бути фінансовий результат, а інші – результатом повинне бути забезпечення встановлених параметрів. За допомогою логічного і системного підходу визначено, що система показників ефективності повинна складатися з окремих груп показників, які відповідають збалансованій системі. У ході дослідження також широко використовувався метод синтезу, графічний та аналітичний методи для формування структури системи управління ефективністю діяльності підприємства.

У статті отримали подальший розвиток складові системи управління ефективністю діяльності підприємства, які, на відміну від існуючих, в частині показників ефективності поділені на групи, що відповідають аспектам збалансованої системи показників, а в частині системи забезпечення включають всі види ресурсів підприємства.

Запропоновані удосконалення дозволять стабілізувати процес управління ефективністю діяльності підприємства і створити більш зрозумілі умови для його реалізації.

Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленої системи управління ефективністю діяльності підприємства, дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо розробки системи показників ефективності та механізму відбору інструментів для реалізації управління ефективністю.

Біографія автора

Л. М. АЧКАСОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Levchuk, T.M. & Kryvoviaziuk, I.V. (2019). Problemy zabezpechennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva ta yikh vyrishennia v suchasnykh kontseptsiiakh hospodariuvannia [Problems of ensuring the efficiency of enterprise activity and their solution in modern management concepts]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu - Scientific Bulletin of Kherson State University, 23 (2), 50-53 [in Ukrainian].

Hovorushko, T.A. & Klymash, N.I. (2015). Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovanoho pidkhodu: monohrafiia [Management of the efficiency of enterprises based on a value-oriented approach: a monograph]. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian].

Lazareva, N.O. (2015). Pro rozuminnia upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstva [On understanding the management of the efficiency of the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu - Economic Herald of Donbass, 2(40), 105–109 [in Ukrainian].

Kovalenko, M.V., Fonina, Ya.V. & Deineko, K.A. (2018). Osoblyvosti upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv v umovakh ekonomiky Ukrainy [Peculiarities of managing the efficiency of enterprises in the conditions of the Ukrainian economy]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo - State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, 4 (103), 120-126 [in Ukrainian].

Kutsenko, A.V. (2018) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy: monohrafiia [Organizational and economic mechanism for managing the efficiency of consumer cooperative enterprises of Ukraine: monograph]. Poltava: RVV PUSKU [in Ukrainian].

Armstrong, M. (2015). Armstrongʼs Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance. London: Kogan Page. [in English].

Heathfield, S.M. (2014) Performance Management Is NOT an Annual Appraisal. Retrieved from: https://www.liveabout.com/performance-management-is-not-an-annual-appraisal-1918847 [in English].

Houldsworth, E. & Jirasinghe, D. (2006). Managing and Measuring Employee Performance. London: Kogan Page. [in English].

Hutchinson, S. (2013). Performance Management: Theory and Practice. London: Chartered Institute of Personnel and Development. [in English].

A performance management framework for state and local government: from measurement and reporting to management and improving. (2010) Chicago: National Performance Management Commission. [in English].

Goncharuk, A.G. (2017). Formation of the mechanism of enterprise performance management: a case of the food industry of Ukraine. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. [in English].

Drucker, P.F. (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. HarperBusiness. [in English].

Norton, D.P. & Kaplan, R.S. (2000). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Press. [in English].

Achkasova, L.M. (2017) Otsinka efektyvnosti perevezen vantazhiv za dopomohoiu zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Evaluation of the efficiency of cargo transportation using a balanced system of indicators]. Ekonomika transportnoho kompleksu: zbirnyk naukovykh prats - Economics of the transport complex: a collection of scientific papers, 29, 100-108. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ