МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0158-3343
  • Л. М. АЧКАСОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4519-7789

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.170

Ключові слова:

логістика, стратегія, логістична стратегія, модель вибору логістичних стратегій, логістична діяльність

Анотація

У статті виконано огляд та розгорнутий аналіз новітньої літератури, в якій висвітлено останні розробки та напрацювання наукових діячів з теорії логістики, зокрема об'єктом дослідження яких є формування логістичних стратегій підприємства. В підсумку розгляду сукупності публікацій з різних наукових джерел встановлено та обгрунтовано необхідність формування та вибору оптимальних логістичних стратегій як одного із способів вчасного реагування на неухильні зміни у висококонкурентному середовищі, а також збереження, посилення та розвитку відповідних конкурентних переваг. Для полегшення та уможливлення здійснення такого вибору, зокрема в умовах мінливості ринку, доцільним є застосування моделювання таких стратегій. Тому наразі нагальним завданням в цій галузі є побудова моделі вибору певних (оптимальних) логістичних стратегій із врахуванням стрижневих чинників впливу на неї. 

Основна мета статті - розробити модель вибору логістичних стратегій підприємства.

Ретельний аналіз наукових праць, присвячених моделюванню логістичних стратегій, дав змогу сформулювати наступні проблеми: по-перше, розроблені моделі формування/ вибору цих стратегій представлені переважно у досить загальному вигляді, що зумовлює необхідність їх деталізації; по-друге, має місце недостатність та/або частковість опису запропонованих моделей вибору логістичних стратегій; по-третє, потребують обґрунтування показники, на базі яких будується модель вибору логістичної стратегії. 

У дослідженні встановлено, що логістична стратегія будується на підставі максимізації або мінімізації певних ключових показників, які здійснюють найбільший вплив на її зміст. Підгрунтям для вибору та обґрунтування зазначених показників, насамперед, доречно вважати результати попередніх авторських досліджень окремих аспектів питань розробки логістичної стратегії підприємства, зокрема: уточнену сутність терміну «логістична стратегія підприємства» та удосконалену їх класифікацію.

Побудовано модель вибору оптимальних логістичних стратегій підприємства, ключовими параметрами якої обрано логістичні витрати, що окреслюють фінансове забезпечення стратегії; рівень якості логістичного обслуговування, що характеризує задоволеність споживачів; рівень інноваційності, що визначає спроможність швидкої адаптації та внесення змін відповідно останнім тенденціям та сучасним вимогам у логістичну діяльність підприємства. Залежно від рівня зазначених параметрів окреслена загальна сукупність варіантів логістичних стратегій.

Біографії авторів

Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Л. М. АЧКАСОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Vodolazhska, T.O. (2021). Lohistychna stratehiia pidpryiemstva: sutnist poniattia [Logistics strategy of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 37, 48-60 [in Ukrainian]

Vodolazhska, T.O. (2022). Klasyfikatsiia lohistychnykh stratehii pidpryie¬mstva [Classification of logistics strategies of the enterprise]. Ekonomika transport¬noho kompleksu – Economics of the transport complex, 39, 103-114 [in Ukrainian]

Vivchar, O.I., Ziailyk, M.F. (2012). Modeliuvannia lohistychnykh stratehii yak vyznachalnyi faktor uspishnoho rozvytku remontno-budivelnykh pidpryiemstv [Modeling logistics strategies as a determining factor in the successful development of repair and construction enterprises]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 3, 211-214. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_3_40 [in Ukrainian].

Vivchar, O. I. (2019). Formuvannia lohistychnoi stratehii systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv transportu iz zastosuvanniam aparatu ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia [Formation of the logistics strategy of the system of economic security of transport enterprises using the apparatus of economic and mathematical modeling]. Review of transport economics and management - Review of transport economics and management, 1 (17), 89-95. Retrieved from: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176490 [in Ukrainian].

Mykhalitska, N.Ia., Veresklia, M.R. (2020). Lohistychnyi menedzhment [Logistics management]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

Ilchenko N.B. (2016). Lohistychni stratehii v torhivli [Logistics strategies in trade]. Kyiv: Kyiv. nats. torh. ekon. un-t. Retrieved from: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/ebee6b4b3d12d4cd18180f0f18338a1a.pdf [in Ukrainian].

Makarenko, N.O., Myronenko, O.O. (2019). Lohistychni stratehii ahrarnykh pidpryiemstv: pryntsypy formuvannia i realizatsii [Logistics strategies of agrarian enterprises: principles of formation and implementation]. Infrastruktura rynku : elektronnyi nauk.-prakt. zhurn.- Market infrastructure: electronic science and practice. Journal, 28, 128-134 [in Ukrainian]

Palchyk I.M. (2014). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Formation of the logistics strategy of the enterprise in modern business conditions]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575 [in Ukrainian].

Aloshkina, L.P. (2019). Innovatsiina lohistychna stratehiia yak instrument optymizatsii biznes-protsesiv ahrarnykh pidpryiemstv [Innovative logistics strategy as a tool for optimizing business processes of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika. - Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser. : Economics, 2, 57-61. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2019_2_11 [in Ukrainian].

Rudkivskyi, O.A. (2018). Lohistychna stratehiia pidpryiemstva, oriientovana na produktyvnist: pokaznyky otsinky [Enterprise-oriented logistics strategy: evaluation indicators]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and enterprise management, 20, 125-131 [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O.M., Ovcharenko, A.H. (2021). Rozrobka stratehii yakosti lohistychnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv [Development of quality strategies for logistics customer service]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 38, 61-76. Retrieved from: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/249632/246995 [in Ukrainian].

Stock, J.R., Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management. New York: McGraw-Hill / Irwin Professional Publishing, 872 p. [in English].

Kovalenko, H.O., Chukina, I.V. (2021). Lohistychni stratehii silskohos¬podarskykh pidpryiemstv [Logistics strategies agricultural enterprises]. Agrosvit – Agrosvit. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2021/8.pdf [in Ukrainian].

Bielecki, M., Lodz, B. (2017). Total logistics management concept and principles in manufacturing enterprise. Business Logistics in Modern Management, 17, 93-107. Retrieved from: https://econpapers.repec.org/article/osibulimm/v_3a17_3ay_3a2017_3ap_3a93-107.htm [in English].

Tymoshchuk, O.M., Melnyk, O.V., Somin O.A. (2018). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstv vodnoho transportu [Formation of logistics strategy of water transport enterprises]. Ekonomika ta derzhava. Ekonomichni nauky - Economy and state. Economic sciences. 3, 40-44. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/10.pdf [in Ukrainian].

Shyshkin, V., Bakhmetova, Y. (2019). Perspektyvy vykorystannia lohisty¬chnoi stratehii yak umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The Perspectives of the Logistics Strategy Use as the Condition of Enterprise’s Competitive Ability Providing]. Modern Economics - Modern Economics, 14, 296-300. Retrieved from: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46 [in Ukrainian].

Kuchmieiev O.O. (2018). Osoblyvosti pobudovy stratehii upravlinnia lohistychnoiu systemoiu torhovelnoho pidpryiemstva [Features of building a management strategy for the logistics system of a trading company]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 20, 72-75. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/16.pdf [in Ukrainian]

Mizina, O., Amelnitskaya, O., Gretska, I. and Soroka, O. (2020). Upravlin¬nia lohistychnoiu diialnistiu enerhopostachalnykh pidpryiemstv [Logistics activity management of energy supply enterprises]. Efektyvna ekonomika - Efficient econo¬my, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7883 [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V, Pokhylchenko, O.A., Fertch, M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv ꞉ Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivskoi politekhniky» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ