ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТТЄЗДАТНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І. В. ФЕДОТОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3277-0224
  • Н. А. БОЧАРОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.110

Ключові слова:

сталий розвиток, життєздатність, підприємство, модель, соціальна сфера, економічна сфера, екологічна сфера, корпоративне управління

Анотація

В умовах сучасної економічної кризи, викликаної спочатку пандемією ко­ронавірусу, а потім воєнними діями в Україні, актуалізується проблема забезпечення жит­тєздатності підприємств, наголошуючи на необхідності використання нових підходів до системи управління підприємств, базуючись на парадигмі сталого розвитку. Таким чином, виникає потреба в управлінні життєздатними підприємствами автомобільного транспор­ту в умовах трансформації бізнес-середовища на основі парадигми сталого розвитку. Це актуалізує питання розробки моделі концепції сталого розвитку життєздатного підприємства. Проведено теоретичні дослідження наявних підходів до моделей концепції сталого розвитку підприємств та виділено їх основні складові або сфери. Визначено, що в науковій літературі приділено замало уваги питанню щодо формування моделі концепції сталого розвитку життєздатного підприємства. Відсутність системності та повноти розглянутої структури концепції сталого розвитку підприємства перешкоджають розробці концептуальної моделі сталого розвитку життєздатного підприємства.

Ціллю роботи є удосконалення моделі сталого розвитку життєздатного підприємства, яка дозволяє досягти довготривалої рівноваги між основними сферами сталого розвитку підприємства. З метою обґрунтування моделі запропоновано використати постулати холістичного та системного підходів, а також концепції сталого розвитку. У статті доведено, що життєздатність підприємства взаємопов'язана зі складовими парадигми сталого розвитку. Запропоновано чотирикомпонентну модель концепції сталого розвитку життєздатного автотранспортного підприємства, в якій представлено ієрархічне розташування економічної, соціально-політичної, екологічної та управлінської сфер підприємства, а також напрямки застосування інструментів корпоративного управління, за допомогою яких воно впливає на певну сферу з якою взаємодіє. Сформовану модель запропоновано назвати ESPEG, тому що вона передбачає врахування чотирьох складових: екологічної (E – environmental), соціально-політичної (SP – socio-political), економічної (E – economical), а також корпоративного управління (G – governance). Наведено характеристику структурних елементів моделі.

Сформована концептуальна модель сталого розвитку життєздатного підприємства дозволяє структурувати основні компоненти концепції з метою забезпечення ефективного управління життєздатним підприємством на основі збалансованості головних складових. Це в сукупності сприятиме розробці інноваційних підходів і методів управління життєздатним підприємством, забезпечуючи ефективність роботи та формування стратегічних переваг на конкурентних ринках. Реалізація моделі сталого розвитку дозволить підвищити ефективність управління життєздатністю підприємства. Це в свою чергу призведе до формування довготривалої життєздатності підприємства на засадах сталого розвитку.

Біографії авторів

І. В. ФЕДОТОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент

Н. А. БОЧАРОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Svitovyy Bank, Uryad Ukrayiny, Yevropeysʹka Komisiya. (2022). Zvit «Ukrayina. Shvydka otsinka zavdanoyi shkody ta potreb na vidnovlennya – serpenʹ 2022». [World Bank, Government of Ukraine, European Commission. Report "Ukraine. Rapid Assessment of Damage and Recovery Needs - August 2022"]. Retrieved from: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099545009082226957/pdf/P1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6.pdf [in Ukrainian].

KSE Kyiv School of Economics. (2022). Zahalʹna suma pryamykh zbytkiv infrastruktury zrosla do $114.5 mlrd. [Elektronnyy resurs]. [The total amount of infrastructure direct damage increased to $114.5 billion. [Electronic resource]]. Retrieved from: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/ [in Ukrainian].

Analitychnyy portal «Slovo i dilo» - Analytical portal "Word and Deed". (2022). Striletsʹ nazvav sumu ekolohichnykh zbytkiv Ukrayiny vid viyny. [Elektronnyy resurs]. The Strilets named the amount of environmental damage to Ukraine from the war. [Electronic resource]. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/04/novyna/suspilstvo/strilecz-nazvav-sumu-ekolohichnyx-zbytkiv-ukrayiny-vijny [in Ukrainian].

Zosymenko, T.I. (2014). Sotsialʹna sensybilizatsiya biznesu yak meynstrym suchasnoho ekonomichnoho rozvytku [Social sensitization of business as a mainstream of modern economic development]. Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv State Technological University, 1 (72), 17–22. [in Ukrainian].

Buryk, Z.M. & Ohirko, O.I. (2017). Informatsiyni tekhnolohiyi zabezpechennya staloho rozvytku v konteksti formuvannya novoyi naukovo-tekhnichnoyi paradyhmy [Information technologies for sustainable development in the context of the formation of a new scientific and technical paradigm]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka» – International scientific journal «Internauka», 1 (23.2), 24–28. [in Ukrainian].

Vergun, A.M. & Tarasenko, I.A. (2014). Kontseptsiya staloho rozvytku v umovakh hlobalizatsiyi [Concept of sustainable development in the globalization]. Visnyk KNUTD. Problemy ekonomiky orhanizatsiy ta upravlinnya pidpryyemstvamy - Bulletin of the KNUTD. Economic Questions and Enterprise Management, 2, 207-218. [in Ukrainian].

Dejneka, O.G. & Nesterenko, A.S. (2018). Kontseptsiya staloho rozvytku ekonomiky v umovakh realizatsiyi mekhanizmu transportnoyi lohistyky [The concept of the economy sustainable development in terms of implementation of the transport logistics mechanism]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - The bulletin of the transport and industry economics, 62, 175-177. [in Ukrainian].

Kalicheva, N.E., Politaiev, D.B. & Toropova, D.D. (2019). Formuvannya konkurentnoho seredovyshcha yak faktor zabezpechennya staloho rozvytku zaliznychnoho transportu. [Formation of competitive environment as a factor for ensuring sustainable development of railway transport]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - The bulletin of the transport and industry economics, 66, 22-28. [in Ukrainian].

Knyazeva, E.A. & Demyanchuk, M.A. (2015). Problemy staloho rozvytku pidpryyemstv v umovakh hlobalizatsiyi. [Problems of sustainable development enterprises in conditions of globalization]. Ekonomichnyy visnyk universytetu: Zbirnyk nauk. pratsʹ uchenykh ta aspirantiv - University Economic Bulletin: Collection of Scientific Articles, 25/1, 110-117. [in Ukrainian].

Semenenko, I.M. (2015). Teoretychna konstruktsiya kontseptsiyi staloho rozvytku pidpryyemstva [Theoretical construction of enterprise sustainable development concept]. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya - Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, 4 (221), 232-236. [in Ukrainian].

International Labour Organization. ILO DWT and Country Office for Eastern Europe and Central Asia. Decent work for sustainable development (DW4SD) Resource Platform. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/lang--en/index.htm [in English].

Barile, S., Quattrociocchi, B., Calabrese, M. & Iandolo, F. (2018). Sustainability and the viable systems approach: opportunities and issues for the governance of the territory. Sustainability, 10(3):790, 17. DOI: 10.3390/su10030790. [in English].

International Labour Organization. ILO DWT and Country Office for Eastern Europe and Central Asia. Decent work for sustainable development (DW4SD) Resource Platform. 4. Enterprise Developement. Retrieved from: Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/enterprise-developement/lang--en/index.htm [in English].

Elkington, J. (2000). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century Business.Oxford: Capstone Publishing. [in English].

Freeman, R. Edward., Velamuri, R.S. & Moriarty B. (2006). Corporate Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR.Virginia: Business Roundtable Institute for Corporate Ethics. [in English].

Zaytseva, L. O. (2019). Intehratsiya staloho rozvytku v diyalʹnistʹ kompaniy [Integration of sustainable development in the activities of companies]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 11, 55–60. [in Ukrainian].

Honcharova, S.Y., Honcharov, A.B. & Agramakova, N.V. (2015). Formuvannya modeli upravlinnya stalym rozvytkom pidpryyemstva (orhanizatsiyi) [Building the Model of Control for Sustainable Development of Enterprise (Organization)]. Biznes Inform - Business Inform, 1, 372-377. [in Ukrainian].

Kuzmina, O.S. (2015). Analiz pidkhodiv do traktuvannya ponyattya «stalyy rozvytok pidpryyemstva» [Analysis of approaches to the interpretation of the concept of "sustainable development of the enterprise"]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, 5 (1), 13–21. [in Ukrainian].

Pakulin, S. L. & Pakulina, A. A. (2016). Upravlinnya stalym rozvytkom suchasnoho pidpryyemstva [Management of sustainable development of a modern enterprise]. Traektoryya nauky – The trajectory of science, 2 (3), 2.1-2.17. Retrieved from: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50. [in Ukrainian].

Bocharova, N.A. & Fedotova, I.V. (2020). Doslidzhennya KSV yak osnovy kontseptsiyi staloho rozvytku pidpryyemstva [Studying CSR as a basis for the concept of sustainable development of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of transport complex, 36, 57-76. [in Ukrainian].

Liang, H. & Renneboog, L. (2020). Corporate Social Responsibility and Sustainable Finance: A Review of the Literature. Oxford. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3698631. [in English].

Pedersen, L.H., Fitzgibbons, S. & Pomorski, L. (2020). Responsible Investing: The ESG-Efficient Frontier. Journal of Financial Economics, 142 (2), 572-597. DOI: https://doi.org/10.1016/jjfineco.2020.11.001. [in English].

Burynska, O.I. (2016). Evolyutsiya kontseptsiyi staloho rozvytku yak holovnoyi paradyhmy novoho tysyacholittya [Evolution concept of sustainable development as the main paradigm of new millennium]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 7 (1), 57-60. [in Ukrainian].

Kvyatkovska, L.A. (2013). Realizatsiya pryntsypiv kontseptsiyi staloho rozvytku v diyalʹnosti pidpryyemstva [Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic research, 1(48), 85–89. [in Ukrainian].

Vozniuk, O.V. & Dubaseniuk, O.A. (2009). Tsilʹovi oriyentyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyy pidkhid: Monohrafiya [Target orientations of personality development in the education system: an integrative approach: Monograph.]. Zhytomyr: Publication of I. Franka ZhDU. [in Ukrainian].

Schwarz, E. (2002). Can real life complex system be interpreted with the usual dualist physicalist Epistemology—or is a holistic approach necessary? Res-Systemica. Special Issues Proceedings of the Fifth European Systems Science Congress, 2. URL: https://uranos.ch/research/references/Schwarz_2002/Schwarz%20A.pdf [in English].

Fedotova, I.V. (2020). Upravlinnya zhyttyezdatnistyu pidpryyemstva: sutnist ta kontseptualni polozhennya [Enterprise viability management: essence and conceptual framework]. Ekonomichnyy zhurnal Odesʹkoho politekhnichnoho universytetu - Economic Journal Odessa Polytechnic University, 2 (12), 94-101. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ