ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ Й РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ

Автор(и)

  • Н. А. БОЧАРОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.125

Ключові слова:

ланцюги постачань, ефективність, результативність, матриця результативності, модель SCOR, ключові показники ефективності (Key Performance Indicator), система управління PDCA

Анотація

У статті досліджено різницю понять ефективності та результативності ланцюгів постачань. Встановлено, що ефективне управління процесами виробництва та логістики будь-якого підприємства не можливе без визначення актуальної і структурованої інформації про стан елементів ланцюга постачань та процесів, що в ньому протікають. Досліджено та сформульовано, що загальновизнаною системою вимірювання ефективності підприємства є збалансована система ключових показників ефективності ланцюгів постачань. Но основі аналізу різних точок зору вчених визначено, що для оцінки ефективності ланцюгів постачань підприємств переважна кількість вчених пропонує використовувати десять основних показників, а саме: якість обслуговування, якість продукції, час виконання замовлення (швидкість відгуку), загальні логістичні витрати, фінансові показники (витрати), додану вартість, надійність, гнучкість (маневреність), потужність, активи. Досліджено і встановлено відмінності моделі SCOR, що застосовується на трьох рівнях метрик, призначені для оцінки ефективності рішень на стратегічному рівні. При цьому на першому рівні виділяються показники, що характеризують загальний стан ланцюга постачань, – ключові показники ефективності (KPI – Key Performance Indicator). На другому рівні – показники, що допомагають діагностувати показники 1-го рівня та виявити відхилення. Третій рівень показників діагностує показники 2-го рівня відповідно. При цьому всі метрики повинні мати ієрархічну структуру. Встановлено, що основні відмінності між поняттями ефективності й результативності ланцюгів постачань полягають у тому, що ефективність пов’язана з мінімізацією всіх пов’язаних ресурсів і процесів, тоді як результативність спрямована на досягнення всіх цілей, вищих результатів, завершених заходів і підвищення задоволеності клієнта, орієнтуючись на клієнта і мету, наскільки це можливо, отже досягнення оптимізації ланцюга постачань. Результативність – це найвища спроба скоротити всі ресурси за рахунок максимального використання всіх потужностей, реагування намагатися бути максимально гнучким і орієнтованим на клієнта. Запропоновано матрицю результативності ланцюгів постачань, що враховує показники їхньої ефективності. Ефективність та результативність можуть покращити продуктивність ланцюга постачань через посилену співпрацю з усіма відповідними учасниками.

Біографія автора

Н. А. БОЧАРОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Boychenko, M.V. (2020). Upravlinnya lantsyuhamy postavok: shlyakhy vdoskonalennya [Supply chain management: ways to improve]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, № 3 (61), 166-172. [in Ukrainian]

Volynets, L.M. (2019). Perspektyvni napryamky upravlinnya lantsyuhamy postachannya vantazhiv u tekhnolohiyi zmishanykh perevezenʹ [Promising directions of cargo supply chain management in mixed transportation technology]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 34, 99-114. [in Ukrainian]

Hryhorak, M.Yu., Henryk, Dźwigoł, Trushkina, N.V. & Shkrygun, Yu.O. (2021). Substantiation of expediency of the complex approach for supply chains management in the covid-19 conditions. The electronic scientifically and practical journal “Intellectualization of logistics and supply chain management”, 6-25. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/350454307_ Substantiation_of_expediency_of_the_complex_approach_for_supply_chains_management_in_the_COVID-19_conditions. [in English]

Dubovik, S.G., Sigida, N.O. & Spesivy, Yu.Yu. (2018). Upravlinnya lantsyuhamy postavok pidpryyemstv, yikhni sutnistʹ i struktura [Management of supply chains of enterprises, their essence and structure]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society, 18, 402–410. [in Ukrainian]

Kaletnik, G.M. & Zdyrko, N.G. (2021). Derzhavnyy audyt ta analiz ekonomichnykh, enerhetychnykh ta ekolohichnykh skladovykh publichnykh zakupivelʹ: Monohrafiya [State audit and analysis of economic, energy and environmental components of public procurement: Monograph]. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian]

Kostiuchenko, L. V. (2020). The multisourcing model of safe supply chain management. The electronic scientifically and practical journal “Intellectualization of logistics and supply chain management”, 4, 19-26. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/349023991_The_ multisourcing_model_of_safe_supply_chain_management. [in English]

Krykavsky, E. & Pokhilchenko, O. (2019). Lohistyka ta upravlinnya lantsyuhamy postavok: Pidruchnyk [Logistics and supply chain management: Textbook]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. [in Ukrainian]

Martinovich, D.E. (2016). Analiz efektyvnosti publichnykh zakupivelʹ yak instrumentu derzhavnoyi dopomohy [Analysis of the effectiveness of public procurement as a tool of state aid]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 18, 70–76. [in Ukrainian]

Pysmenna, M.S. (2017). Kontseptsiya analizu efektyvnosti systemy derzhavnykh zakupivelʹ [The concept of analysis of the effectiveness of the public procurement system]. Skhidna yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: economics, business and governance, 5 (10),149-154. [in Ukrainian]

Sergeev, V.I. (2007). Nove bachennya systemy kontrolinhu lohistychnykh protsesiv v lantsyuzi postachanʹ [A new vision of the logistics process control system in the supply chain]. Lohistyka ta upravlinnya lantsyuhamy postavok – Logistics and supply chain management, 5, 9-21. [in Ukrainian]

Sigida, L.O. & Sigida, N.O. (2017). Otsinyuvannya efektyvnosti lantsyuhiv postavok: metodychnyy aspekt [Evaluation of supply chain efficiency: methodological aspect]. Naukovo-vyrobnychyy zhurnal «Biznes-navihator» – Research and production magazine "Business Navigator", 2 (41), 63-69. [in Ukrainian]

Chukhray, N.I. (2009). Otsinyuvannya funktsionuvannya lantsyuha postavok: sutnistʹ ta kontseptualʹni pidkhody [Evaluating the functioning of the supply chain: essence and conceptual approaches]. Visnyk Natsion. un-tu «Lʹvivsʹka politekhnika» «Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku» – Bulletin of the Nation. Lviv Polytechnic University "Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development", 647, 276–285. [in Ukrainian]

Sherry, F. Gordon. (2008). Supplier Evaluation and Performance Excellence: A Guide to Meaningful Metrics and Successful Results. Florida, United States: J Ross Publishing. [in English]

ISO 28002: 2011 (2011). Systemy upravlinnya bezpekoyu dlya lantsyuha postavok – Rozvytok stiykosti v lantsyuhu postavok – Vymohy z rekomendatsiyamy shchodo vykorystannya [Supply chain security management systems – Development of supply chain resilience – Requirements with recommendations for use], 55. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/56087.html. [in Ukrainian]

Prunenko, D.O. (2016). Konspekt lektsiy z navchalʹnoyi dystsypliny «Upravlinnya lantsyuhom postachanʹ» [Synopsis of lectures on the subject "Supply Chain Management"]. Kharkiv: KhNUMG them. O.M. Beketova. [in Ukrainian]

Bocharova, N.A. (2019). Osnovni pokaznyky otsinky efektyvnosti lantsyuhiv postachanʹ [The main indicators for evaluating the effectiveness of supply chains]. Ekonomika transportnoho kompleksu. Zbirnyk naukovykh pratsʹ - Economics of the transport complex. Collection of scientific works, 34, 115-129. [in Ukrainian]

Zhuchkova, H.A. (2013). Rezulʹtatyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstva: naukovo-metodychni aspekty yiyi vyznachennya [The effectiveness of the enterprise: scientific and methodological aspects of its definition]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2517. [in Ukrainian]

Dohadaylo, Ya.V. (2015). Vymiryuvannya ekonomichnoyi rezulʹtatyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Measuring the economic performance of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu. Zbirnyk naukovykh pratsʹ - Economics of the transport complex. Collection of scientific works, 26, 76-89. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ