МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • В. Г. ШИНКАРЕНКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0702-9781
  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • Н. В. ПОПОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2797-6989

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.68

Ключові слова:

конкурентоспроможність, автотранспортна послуга, оцінка, фактори маркетингу

Анотація

В даній статті розглядається методика створення моделі залежності конкурентоспроможності автотранспортних послуг від спонукальних факторів маркетингу та їх складових. Ця модель пропонується для визначення впливу факторів маркетингу на конкурентоспроможність автотранспортних послуг і прийняття на її підставі управлінських рішень щодо збільшення попиту на послуги у відповідності до запитів споживачів.

Побудова моделі конкурентоспроможності автотранспортних послуг здійснюється в чотири етапи:

1) критичний аналіз методів встановлення існуючих залежностей конкурентоспроможності від різних факторів;

2) обґрунтування спонукальних факторів маркетингу та їх складових, що впливають на конкурентоспроможність автотранспортних послуг;

3) оцінка сили їх впливу;

4) розрахунок показника конкурентоспроможності автотранспортних послуг  залежно від різних значень спонукальних факторів та їх складових.

Результатом виконання першого етапу було встановлено, що вплив спонукальних факторів маркетингу на конкурентоспроможність автотранспортних послуг ще не досліджувався.

На другому етапі дослідження на підставі існуючої моделі купівельної поведінки споживачів були визначені спонукальні фактори маркетингу: послуга, ціна, методи розподілу, процес, персонал, матеріальне оточення та різні види їх прояву; надана їм бальна оцінка.

Для визначення сили впливу цих факторів на конкурентоспроможність використовувався метод аналізу ієрархій, результатом виконання якого стала отримана кількісна оцінка впливу кожного фактора на конкурентоспроможність автотранспортних послуг.

На останньому етапі була здійснена перевірка можливості використання запропонованого методу для оцінки впливу розглянутих факторів на конкурентоспроможність автотранспортних послуг.

Пропонується використовувати запропонований методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності автотранспортних послуг для визначення напрямків збільшення попиту на послуги і задоволення запитів споживачів в якісних і конкурентоспроможних послугах.

Біографії авторів

В. Г. ШИНКАРЕНКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

Н. В. ПОПОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

Посилання

Iankovyi, O. H. (2013). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyshchennia [Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions of improvement]. Odesa: Atlant. [in Ukrainian].

Burlaka, O.P., Burlaka, O.A. (2012). Chynnyky formuvannia konkurento spromozhnosti produktsii ahrarnykh pidpryiemstv [Factors forming the competitiveness of agricultural products]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva - Technological audit and production reserves, 2 (4), 23-26. [in Ukrainian].

Vinichenko, I.I., Kriuchkova, Zh.V. (2017). Kliuchovi chynnyky vplyvu na konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv [Key factors influencing the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika i derzhava - Economy and state, 4, 32-37. [in Ukrainian].

Orua, B. (2011). Formirovanie sistemyi edinichnyih pokazateley otsenki konkurentosposobnosti produktsii [Formation of a system of single indicators for assessing the competitiveness of products]. Ekonomist - Economist, 1, 63-65. [in Russian].

Popova, N.V. (2002). Marketing transportnyih uslug [Transportation marketing]: Uchebnoe posobie. Harkov: HNADU. [in Russian].

Volunteer, L. O., Potapova, N. A., Ushkalenko, I. M., & Chikov, I. A. (2020). Optymizatsiyni metody ta modeli v pidpryyemnytskiy diyalnosti [Optimization methods and models in business]. Vinnytsya: VNAU [in Ukrainian].

Serykov, A.V., Bilotserkovskyi, O.V. (2006). Metod analizu iierarkhii u pryiniatti rishen [Method of analysis of hierarchies in decision making]: Navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Burun – Knyha. [in Ukrainian].

Shynkarenko, V.H. (2014). Marketynhova diialnist avtotransportnykh pidpryiemstv [Marketing activities of motor transport enterprises]: Navchalnyi posibnyk. Kharkiv: KhNADU. [in Ukrainian].

Zhyhulin, O.A. (2016). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstvamy ahrarnoi sfery [Competitiveness management of agricultural enterprises]. [Monohrafiia]. [in Ukrainian].

Dincer, H., Yüksel, S. (2021). Management Strategies to Survive in a Competitive Environment: How to Improve Company Performance. Springer. [in English].

Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. (2020). Strategic Management: Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases: 13th Edition. Cengage Learning. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ