СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. М. КУДРЯВЦЕВ Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7617-6390

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.55

Ключові слова:

сталий розвиток, транспортне підприємство, парадигма, економічний ріст, модель сталого розвитку, стратегія сталого розвитку

Анотація

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування основних по­ложень сучасної парадигми економічного росту транспортних підприємств, спрямованих на ефективну адаптацію їхньої господарської діяльності до умов зовнішнього середовища, що швидко змінюються, та розгляд сталого розвитку як її цільової функції. Для досягнення поставленої мети використано ряд сучасних загальнонаукових методів та прийомів до­слідження, а саме: абстрактно-логічний, включаючи аналіз і синтез, індукцію та дедук­цію; узагальнення – для здійснення огляду інформаційних джерел, уточнення сутності основних понять і категорій, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; системного аналізу – з метою цілісного сприйняття об’єкта дослідження і комплексного аналізу зв’язків елементів у межах визначеної проблеми в цілому; проблемно-орієнтованого – для наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів та їх організаційно-економічного аспекту; графічного – для унаочнення отриманих результатів.

Сталий економічний розвиток підприємства визначається економічним розвитком (на який впливають рівень економічного зростання, якісні зміни, що здійснюються в підси­стемах підприємства) та економічною стійкістю (яка визначається економічною рівно­вагою, економічною адаптацією та економічною гнучкістю), досягнення яких, у свою чер­гу, забезпечується обсягом інвестиційних вкладень в інноваційні види продукції та техно­логії, а також рівнем менеджменту підприємства. Сталий розвиток транспортних під­приємств можливий шляхом розробки та реалізації стратегії економічного інноваційного розвитку на основі забезпечення оптимальних темпів економічного росту, за яких алго­ритм моделювання рівня досяжного росту використовується стосовно транспортних підприємств. Теоретичне обґрунтування основних положень сучасної парадигми економіч­ного росту транспортних підприємств, спрямованих на ефективну адаптацію їхньої гос­подарської діяльності до умов зовнішнього середовища, що швидко змінюються, та роз­гляд сталого розвитку як її цільової функції. Запропоновані в статті теоретичні виснов­ки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення сучасної парадигми економічного росту транспортного підприємства на засадах сталого розвитку.

Біографія автора

В. М. КУДРЯВЦЕВ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і підприємництва

Посилання

Borovytska, L. O., Kruts, A. V. (2010). Problemy ta suchasnyy stan transportnoyi systemy Ukrayiny. [Problems and current state of the transport system of Ukraine]. Rehionalna ekonomika. Ekonomichni nauky. Publishing house Education and Science – Regional economy. Economic sciences. Publishing house Education and Science. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010 /Economics /68206.doc.htm. [in Ukrainian].

Itogovyy dokument Konferentsii OON po ustroychivomu razvitiyu «Rio + 20» «Budushche, kotoroye my khotim». [The final document of the UN Conference on Sustainable Development "Rio + 20" "The Future We Want"]. Retrieved from: http://www.uncsd2012.org/content/documents /779futurewewant_russ ian.pdf. [in Russian].

Boyko, O.V., Dvulit, Z .P. (2013). Stalyy rozvytok transportnoyi systemy Ukrayiny. [Sustainable development of the transport system of Ukraine]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23(18), 94-103. [in Ukrainian].

Deklaratsiya "Deklaratsyya Ryo-de-Zhaneyro po okruzhayushchey srede y razvytyyu (14yyunya 1992 r.) vid 14.06.1992 r. № 995_455 [Declaration "Declaration of Rio de Janeiro on Environment and Development (June 14, 1992) of June 14, 1992 № 995_455]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_455. [in Russian].

Zahorskyy, V. S. (2018). Kontseptualni osnovy formuvannya systemy upravlinnya stalym rozvytkom ekoloho-ekonomichnykh system: Monohrafiya [Conceptual bases of formation of management system of sustainable development of ecological and economic systems: Monograph]. Lviv: LRIDU NADU. [in Ukrainian].

Khvesyka, M. A. (Ed). (2012). Stalyy rozvytok: svitohlyadna ideolohiya maybutnoho: Monohrafiya [Sustainable development: worldview ideology of the future: Monograph]. K.: Vyd-vo DU In-tu ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku NAN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Sygh, Ye.M. (2012). Infrastruktura transportnogo rynku v systemi chinnykiv sotsialno-ekonomichnogo zrostannja. [Transport market infrastructure in the system of factors of socio-economic growth]. Visnyk Chernigivskogo dergavnogo tekhnologichnogo universitetu – Bulletin of Chernihiv State Technological University, 3(60), 115-127 [in Ukrainian].

Svyenchitski, M. (2010). Transportna polityka Ukrayiny ta yiyi nablyzhennya do norm Yevropeyskoho Soyuzu [Transport policy of Ukraine and its approximation to the norms of the European Union]. K.: Vyd-vo Analitychno-doradchyy tsentr Blakytnoyi strichky. [in Ukrainian].

Zagorskij, V.S. (2018). Kontseptualni osnovy phormuvanja sistemy upravlinja stalym rozvitkom ekologo-ekonomichnykh system: Monographija [Conceptual bases of formation of management system of sustainable development of ecological and economic systems: Monograph]. Lviv: LRIDUNADU [in Ukrainian].

Ansoff, I.H. (1979). Strategic Management. Wiley, New York. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ