УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Л.М. АЧКАСОВА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4519-7789

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.38.122

Ключові слова:

інформаційна система, оперограма, інформаційні потоки, документообіг, інформаційно-логічна модель

Анотація

Інформаційна система автотранспортного підприємства є однією із найважливіших складових його діяльності. Досконалість цієї системи значно впливає на ефективність діяльності підприємства. Метою статті є розробка пропозицій щодо удосконалення існуючої інформаційної системи з урахуванням особливостей підприємства.

Для реалізації цілей статті були використані такі методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо підходів до визначення поняття інформаційної системи та проаналізовано існуючі підходи до проєктування інформаційних систем. За допомогою логічного підходу визначено складові інформаційно-логічної моделі бази даних «Подорожній лист». У ході дослідження також широко використовувалися методи порівняльного аналізу, графічний метод і метод оперограм для вивчення документообігу підприємства.

У статті отримала подальший розвиток інформаційна система автотранспортного підприємства, яка, на відміну від існуючих, враховує сучасний стан інформаційних потоків, що забезпечують ефективне управління підприємством і оптимізує маршрути руху документів.

Запропоновані удосконалення дозволять автотранспортним підприємствам більш системно досягати поставлених цілей, збільшити швидкість руху інформаційних потоків, забезпечити їх якість та ефективність.

Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленої інформаційної системи підприємства дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо документообігу всіх підрозділів і служб АТП і на підставі результатів досліджень розробляти їх удосконалені інформаційні системи.

Біографія автора

Л.М. АЧКАСОВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Lazor, Ya. (2020). Poniattia ta vydy informatsiinykh system [Concepts and types of information systems.]. IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini - IT law: problems and prospects of development in Ukraine. Retrieved from: http://aphd.ua/publication-146/ [in Ukrainian]

Tereshchenko, L. (2021). Tekhnolohii modeliuvannia upravlinskykh informatsiinykh system v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Technologies for modeling management information systems in the enterprise management system]. Ekonomika ta suspilstvo - Economics and Social Welfare, 27. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-55 [in Ukrainian]

Kudelia, V.I. (2020). Informatsiini systemy ta tekhnolohii v menedzhmenti [Information systems and technologies in management]. Retrieved from: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3321 [in Ukrainian]

Hapanovych, D.Ie. (2020). Informatsiini systemy menedzhmentu [Management information systems]. Suchasnyi menedzhment : tendentsii, problemy ta perspektyvy - Modern management: trends, problems and prospects for development: Coll. thesis add. V International. scientific-practical conf. young. scientist. and students, Dnipro, April 23. 2020 Dnipro: Univ. A. Nobel, 35–37 [in Ukrainian]. [in Ukrainian]

Pohorielov, S.M. (2018). Osoblyvosti zastosuvannia informatsiinykh tekhno-lohii v menedzhmenti ta ekonomitsi [Features of application of information technologies in management and economy]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichno-ho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut" (ekonomichni nauky) - Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences),19 (1295), 151-155. [in Ukrainian]

Kovalenko, Yu.O. (2018). Systemna intehratsiia informatsiinykh resursiv v perspektyvi rozvytku rehionalnoho informatsiinoho menedzhmentu [System integration of information resources in the perspective of regional information management]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky - Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Economic sciences, 35, 272–280. [in Ukrainian]

Melnyk, V.V. (2017). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia orhanizatsiieiu v umovakh hlobalnoi informatsiinoi systemy [Information management of the organization in a global information system]. Stanovlennia i rozvytok informatsiinoho suspilstva yak osnovy zabezpechennia konkurentospromozhnosti Ukrainy u sviti ta staloho rozvytku suspilstva i derzhavy - Formation and development of the information society as a basis for ensuring Ukraine’s competitiveness in the world and sustainable development of society and the state: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, November 23-24, 2017 / Ed.: V.H.Voronkova, 50-53. [in Ukrainian]

Bashynska, I.O. & Khristova, A.V. (2017). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii upravlinnia proektamy [The use of modern information technology project management] Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu - Economic Journal of Odessa Polytechnic University, 1 (1), 16-22. Retrieved from: http://economics.opu.ua/ejopu/2017/No1/16.pdf. [in Ukrainian]

DSTU 3330-96 (HOST 34.321-96). (2018). Informatsiini tekhnolohii [Information technologies]. Derzhavnyi standart Ukrainy - State standard of Ukraine. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=62646. [in Ukrainian]

Ivanov, V.H., Ivanov, S.M. & Karasiuk, V.V. (2016). Suchasni informatsiini systemy i tekhnolohii: konspekt lektsii [Modern information systems and technologies: lecture notes] / Eds. V H. Ivanova, V. V. Karasiuka. Kharkiv: Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho [in Ukrainian].

Levytska, T.V. (2017). Osoblyvosti vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii [Features of use of modern information technologies]. Aktualni problemy ekonomiky - Current economic problems, 10, 233-238 [in Ukrainian]. [in Ukrainian]

Shepitko, V.Yu., Zhuravel, V.A., Avdieieva, H.K. & Storozhenko, S.V. (2017). Avtomatyzovani informatsiini systemy yak zasib udoskonalennia diialnosti [Automated information systems as a means of improving activities]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy - Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1, 161-172. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ