РОЛЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ЄС: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А.О. МАКСИМЕНКО ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», вул. Козельницька 4, м. Львів, Україна, 79026, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4014-6501

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.38.136

Ключові слова:

транспортний сектор, автомобільні вантажні перевезення, стратегія, ЄС, євроінтеграція, Україна

Анотація

Пріоритети формування конкурентної та ефективної транспортної системи ЄС задекларовані у третій Білій Книзі, опублікованій у 2011 р. Стратегічні пріоритети європейської транспортної політики формуються в контексті та невід’ємно від інших пріоритетів розвитку ЄС, зокрема Європейського Зеленого Курсу, Територіального Порядку 2030. У грудні 2020 р. Європейська Комісія затвердила «Стратегію сталої та розумної мобільності - Європейський транспорт на шляху до майбутнього», ключовими цілями якої є формування сталої, розумної та стійкої мобільності. У пріоритетах розвитку європейської транспортної системи ключовий акцент поставлено на питання екологічності, сталості, розвитку швидкісних залізниць, розширення ринку залізничних вантажних і пасажирських перевезень, розвитку мультимодальних перевезень із переключенням автомобільних потоків на інші види транспорту, впровадження інформаційних технологій та інновацій. Аналіз обсягів вантажних перевезень у розрізі видів транспорту засвідчив, що понад дві третіх вантажних перевезень станом на 2019 р. припадає на автомобільні. Для суміжних з Україною країн-членів ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) ця частка зростає з 2011 р. Для цих країн у структурі вантажних перевезень, здійснених автомобільним транспортом, переважають міжнародні перевезення. Середня відстань, на які здійснювалися міжнародні вантажні перевезення, для ЄС загалом становила 581 км у 2018 р., а для Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії коливалася від 603 до 786 км. Конкурентоспроможність перевізників із країн, які приєдналися до ЄС з 2004 р., за рахунок низької оплати праці, показує, що на них припадає 80 % усіх міжрегіональних перевезень у ЄС. Транспортні компанії з Польщі є найактивнішими у вантажних перевезеннях між країнами ЄС, зокрема у наданні каботажних послуг. У 2020 р. Європейський Парламент прийняв Пакет мобільності, який вступатиме в силу поетапно протягом наступних шести років. Однак проти окремих положень цього Пакета щодо обов’язкового повернення водіїв додому та обмеження на каботажні операції,виступили представники окремих країн-ЄС, зокрема Польщі та Румунії.

Біографія автора

А.О. МАКСИМЕНКО, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», вул. Козельницька 4, м. Львів, Україна, 79026

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, сектор транскордонного співробітництва

Посилання

Liachovičius, E. & Skrickij, V. (2020). The Challenges and Opportunities for Road Freight Transport. In: Gopalakrishnan K., Prentkovskis O., Jackiva I., Junevičius, R. (eds). TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_48 [in English].

Engström, R. (2016). The Roads’ Role in the Freight Transport System. Transportation Research Procedia, 14, 1443–1452. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.217 [in English].

Aditjandra, P.T. (2018). Chapter Eight - Europe’s Freight Transport Policy: Analysis, Synthesis and Evaluation. Advances in Transport Policy and Planning, 1, 197-243. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.atpp.2018.07.006 [in English].

Keseru, I., Coosemans, T. & Macharis, C. (2019). Building Scenarios for the Future of Transport in Europe: The Mobility4EU Approach. In: Müller B., Meyer G. (eds). Towards User-Centric Transport in Europe. Lecture Notes in Mobility. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99756-8_2 [in English].

Carrara, S., & Longden, T. (2017). Freight futures: The potential impact of road freight on climate policy. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 55, 359–372. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.10.007 [in English].

Liimatainen, H., Hovi, I. B., Arvidsson, N. & Nykänen L. (2015). Driving forces of road freight CO2 in 2030. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45 (3), 260-285. Retrieved from: https://toi.brage.unit.no/toixmlui/bitstream/handle/11250/2633927/Hovi_10.1108_IJPDLM-10-2013-0255_postprint.pdf?sequence=1 [in English].

Cempírek, V., Rybicka, I. & Ljubaj, I. (2019). Development of Electromobility in Terms of Freight Transport. LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, 10 (2), 23-32. Retrieved from: https://sciendo.com/pdf/10.2478/logi-2019-0012 [in English].

Watson, I., Ali, А. & Bayyati, А. (2018). An Investigation into the Benefits and Constraints of Shifting Freight Traffic onto High-Speed Railways. Conference paper. COMPRAIL 2018. Wessex Institute of Technology (WIT). Lisbon, Portugal 02-04 Jul 2018, 1-13. Retrieved from: https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/868x0 [in English].

Hrysiuk, Yu., Labuta, A. & Danylov, O. (2018). Doslidzhennia protsesiv implementatsii rehlamentiv i dyrektyv yevropeiskoho soiuzu v sferi avtomobilnoho transportu [Research of processes of implementation of regulations and directives of the EU in the field of road transport]. Yevropeyski intehratsiyni protsesy v ХХІ stolitti: klyuchovi tendentsiyi, osnovni prychyny ta novi mozhlyvosti: Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kyiv, 26-27 bereznya 2018) - European integration processes in the XXI century: key trends, main challenges and new opportunities: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Kyiv, March 26-27, 2018). Kyiv: Ukrainian Association of Teachers and Researchers of European Integration, 109 – 117 [in Ukrainian].

Nykyforuk, O. (2013). Implementatsiia dyrektyv YeS shchodo zaliznychnoho transportu v zakonodavstvo Ukrainy: pozytyvni ta nehatyvni naslidky [Implementation of EU directives on railway transport in the legislation of Ukraine: positive and negative consequences]. Ekonomist - Economist, 10, 15-20 [in Ukrainian].

Eitutis, H., Kryshchenko, S., Fesovets, O. & Eitutis, D. (2014). Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta EU – stratehichnyi oriientyr provedennia reform na zaliznychnomu transporti Ukrainy [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU - a strategic guideline for reforms in Ukraine’s railway transport]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu - Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series: Economics and Management, 30, 52-59. [in Ukrainian].

Мnykh, О. & Hrechyn, B. (2012). Rozvytok transportnoi polityky v Ukraini zhidno z vymohamy EU na prykladi vantazhnykh perevezen zaliznychnoho i avtomobilnoho transportu [Development of transport policy in Ukraine in accordance with EU requirements on the example of freight transport by rail and road]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» – Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 749, 434-440. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25898/1/78-434-440.pdf [in Ukrainian].

Ovchar, P. (2017). Ekonomiko-pravovi aspekty rozvytku avtomobilʹnoho transportu v Ukraini [Economic and legal aspects of road transport development in Ukraine]. Econimichny visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu - Economic Bulletin of the National Mining University, 3, 127-134 [in Ukrainian].

Dmitriiev, I., & Shevchenko, I. (2017). Problems and prospects of development of the automotive industry in Ukraine. Scientific Journal of Polonia University, 20 (1), 11-23. DOI: https://doi.org/10.23856/2001 [in English].

Shynkarenko, V. & Kryvoruchko, O. (2013). Faktory konkurentosposobnosti avtotransportnykh uslug [Factors of competitiveness of road transport services]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - Bulletin of Transport Economics and Industry, 42, 352-357 [in Russian].

Prytula, Kh., Maksymenko, A. & Demedyuk, O. (2019). The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border area between EU and Ukraine. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 86 (3), 47-67. Retrieved from: https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/04_Prytula.pdf [in English].

Fedotova, І. (2020). Ekzohenni ta endohenni faktory vplyvu na zhyttiezdatnist pidpryiemstv transportno-lohistychnoi sfery [Exogenic and endogenic factors affecting the viability of transport and logistics enterprises]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 35, 94-121 [in Ukrainian].

Ćapeta, T. (2011). Prometno pravo i politika Europske unije. In Europsko promet pravo / N. Radionov, J. Marin (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2011. s. 3-54 [in Croatian].

Giorgi, L. & Schmidt, M. (2002). European Transport Policy -- A Historical and Forward Looking Perspective. Policy Studies/Politikfeldanalyse, 2 (4), 1-19. Retrieved from: http://www.epa-journal.eu/download/2.-european-transport-policy-a-historical-and-forward-looking-perspective.pdf [in English].

White Paper. (2011). Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. European commission, Brussels. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF [in English].

A European Green Deal. The European Commission’s priorities. 6 Commission priorities for 2019-24. An official website of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024 [in English].

Territorial Agenda 2030. Retrieved from: https://territorialagenda.eu/ [in English].

Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future. (2020). Communication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. European commission, Brussels. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN [in English].

ACEA Position Paper: European Transport Policy after 2020. (2019). ACEA/ Retrieved from: https://www.acea.be/uploads/publications/ ACEA_Position_Paper-European_Transport_Policy_after_2020.pdf [in English].

Eurostat. Road Freight Transport Measurement. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database [in English].

Glossary for transport statistics. (2019). 5th edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013293/KS-GQ-19-004-EN-N.pdf/b89e58d3-72ca-49e0-a353-b4ea0dc8988f [in English].

Transport in the European Union Current Trends and Issues. (2019). European Commission, Directorate-General Mobility and Transport. Retrieved from: https://www.amt-autoridade.pt/media/1934/2019-transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pdf [in English].

Mroczek, W. (2020). Poland as the largest hauler in the EU road transport. Obserwator Finansowy. Retrieved from: https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/poland-as-the-largest-hauler-in-the-eu-road-transport/ [in English].

European studies. The Polish road freight transport sector in 2019. (2019). Le Comité National Routier (CNR) in parnership with Moreus. Paris. Retrieved from: https://www.cnr.fr [in English].

European studies. The Slovak road freight transport sector in 2019. (2019). Comité national routier (CNR) in cooperation with Visemont s.r.o. Paris. Retrieved from: https://www.cnr.fr [in English].

European studies. The Hungarian road freight transport sector in 2019. (2019). Comité national routier (CNR) in cooperation with Visemont s.r.o. Paris. Retrieved from: https://www.cnr.fr [in English].

European studies. The Romanian road freight transport in 2020. (2020). Le Comité National Routier (CNR) In cooperation with the Romanian National Union of Road Hauliers (UNTRR). Paris. Retrieved from: https://www.cnr.fr [in English].

De Smedt, L. & De Wispelaere, F. (2020). Road freight transport in the EU In search of a balance between the economic and social dimension of the internal market. A quantitative sectoral analysis. Retrieved from: https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2020/12/1st-TransFair-Report-deSmedt_de Wispelaere.pdf [in English].

Mobility Package I. Social rules. Driving and rest times. European Commission. Directorate-General for Mobility and Transport. Retrieved from: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii_en.pdf [in English].

Member states take action before EU court against first Mobility Package (2021). EURACTIV Media. Retrieved from: https://www.euractiv.com/ section/economy-jobs/opinion/member-states-take-action-before-eu-court-against-first-mobility-package/ [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ