СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • О.І. ДМИТРІЄВА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9314-350X
  • Я.С. ЛЕВЧЕНКО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4979-1101

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.38.5

Ключові слова:

система підтримки прийняття рішень, стратегічне державне управління, інноваційний розвиток, транспортна інфраструктура, блок-завдання

Анотація

На стратегічному рівні державного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури присутній високий ступінь невизначеності в оцінці зовнішнього середовища, слабка формалізація методів управління і широке використання експертних оцінок і знань, багатокритеріальність при оцінці прийнятих рішень. З метою підвищення якості стратегічних процесів виникає необхідність використання систем підтримки прийняття рішень. На основі аналізу досліджень визначено, що системи підтримки прийняття рішень дозволяють подолати труднощі, пов’язані з багатокритеріальністю, обмеженістю ресурсів і неповнотою інформації. У дослідженні виділено три рівні систем підтримки прийняття рішень залежно від специфіки розв’язуваних завдань і використовуваних технологічних засобів. Авторами визначено склад системи підтримки прийняття рішень, що включає: системи накопичення файлів; системи аналізу даних; розрахункові системи; репрезентативні (образні) системи; оптимізаційні системи; рекомендаційні системи. Ґрунтуючись на існуючих підходах до побудови систем підтримки прийняття рішень і визначених процедурах стратегічного державного управління, в статті розроблено систему підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Запропонована авторами система підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури включає послідовну реалізацію блоків. У дослідженні ідентифіковано елементи такої системи, які включають сукупність блоків-завдань (цілепокладання, проєктних пропозицій, стратегічних альтернатив, мотивації, комунікації, контролінгу) та інструментальних модулів (даних, експертної оцінки, аналітики, моделювання). Використання розробленої системи підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури дозволяє підвищити якість та обґрунтованість стратегічних рішень і відповідно забезпечити можливість ефективної реалізації стратегічного державного управління.

Біографії авторів

О.І. ДМИТРІЄВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент, кафедра економіки і підприємництва

Я.С. ЛЕВЧЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор філософії з галузі «Соціальні та поведінкові науки», доцент, кафедра економіки і підприємництва

Посилання

Bidiuk P.I., Korshevniuk, L.O. (2010). Proektuvannia kompiuternykh informatsiinykh system pidtrymky pryiniattia rishen [Design of computer information systems for decision support]: textbook. Kyiv: NNK «IPSA» NTUU «KRI». [in Ukrainian].

Systema pidtrymky rishen [Decision support system]. Wikipedia: website. Retrieved from: URL: https://uk.wiki pedia.org/wiki. [in Ukrainian]. (last accessed 10.10.2021).

Turban E. (1995). Decision support and expert systems: management support systems. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice Hall. [in English].

Podskrebko O.S. (2017). Modeliuvannia systemy vyrobnychoho menedzhmentu promyslovoho pidpryiemstva [Modeling of the production mana¬gement system of an industrial enterprise]. PhD’s thesis. Poltava. [in Ukrainian].

Sytnyk V.F. (2009). Systemy pidtrymky pryiniattia rishen [Decision support systems]: textbook. K.: KNEU. [in Ukrainian].

Pushkar O.I., Hikovatyi, V.M., Yevsieiev, O.S., Potrashkova, L.V. (2006). Systemy pidtrymky pryiniattia rishen [Decision support systems]: textbook. Kharkiv: Inzhek. [in Ukrainian].

Power D. J. A Brief History of Decision Support Systems. DSSResources.COM: World Wide Web. Retrieved from: http://DSSResources.COM/ history/dsshistory.html. [in English]. (last accessed: 10.10.2021).

Bratushka, S.M., Novak, S.M., Khailuk, S.O. (2010). Systemy pidtrymky pryiniattia rishen [Decision support systems]: textbook. Sumy: DVNZ “UABS NBU”. [in Ukrainian].

Dmytriieva O.I. (2020). Innovative strategy of developing transport infrastructure of Ukraine. Scientific achievements of modern society: abstracts of VIII International scientific and practical conference (April 1–3, 2020, Liverpool). Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House. [in English].

Hlushchevskyi V.V. (2016). Adaptyvni mekhanizmy v systemakh upravlinnia pidpryiemstvamy: metodolohiia i modeli [Adaptive mechanisms in enterprise management systems: methodology and models]: monograph Zaporizhzhia: KPU. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ