ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Автор(и)

  • Т.О. ВОДОЛАЖСЬКА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0158-3343

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.37.48

Ключові слова:

стратегія, логістика, логістична стратегія, суттєві характеристики логістичної стратегії, логістична діяльність

Анотація

У статті розглянуто сучасні напрацювання провідних науковців та вчених у галузі стратегічного логістичного управління з питання розуміння сутності терміна «логістична стратегія» підприємства. Ґрунтовний аналіз відповідної науково-практичної літератури дозволив констатувати, що нині цей напрямок знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Цей факт зумовлює відсутність тотожності та спільності поглядів спеціалістів у питанні тлумачення змісту зазначеного терміна, автори наводять відмінні їх визначення. Наявні розробки в теорії та практиці логістичного менеджменту, включаючи сутність поняття логістичної стратегії, потребують дослідження і доопрацювання.

Основна мета статті – сформулювати визначення поняття «логістична стратегія» шляхом виявлення та упорядкування суттєвих його ознак (таких, кожна із яких необхідна, а всі разом достатні для того, щоб відрізнити даний термін від усіх інших).

Досліджено існуючі тлумачення сутності логістичної стратегії, що застосовуються у сучасній літературі. Вичерпний їх аналіз дозволив дійти до висновку, що водночас із наявними теоретичними напрацюваннями вони мають певні обмеження та недоліки. На підставі застосування базових логічних прийомів (аналіз, порівняння та синтез) виокремлено суттєві ознаки цього терміна за змістом дій та сутнісною визначеністю: сукупність дій, рішень та методів ефективного управління підприємством; довгостроковий стратегічний план (профіль) підприємства у логістичній сфері; управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками; координація, розподіл та ефективне використання ресурсів.

Підґрунтям для формування поняття «логістична стратегія» встановлено: по-перше, включення наведених вище чотирьох суттєвих ознак логістичних стратегій; по-друге, уточнення ознаки стосовно відповідності логістичних стратегій не лише типу корпоративної стратегії, а й бізнес-стратегіям, оскільки вона спрямована на реалізацію її цілей; по-третє, включення ознаки щодо відповідності довгостроковим цілям підприємства; по-четверте, ґрунтування (в тому числі) на визначенні понять «стратегія» та «логістика».

На підставі зазначених вище положень сформульовано сутність поняття логістичної стратегії підприємства, що, на відміну від існуючих, найбільш повно враховує суттєві ознаки цього терміна за його сутнісною визначеністю та змістом дій. Основними відмінностями запропонованого визначення є спільне включення до змісту поняття відповідних складових.

Біографія автора

Т.О. ВОДОЛАЖСЬКА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Shyshkin, V., Bakhmetova, Y. (2019). Perspektyvy vykorystannia lohistychnoi stratehii yak umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The Perspectives of the Logistics Strategy Use as the Condition of Enterprise’s Competitive Ability Providing]. Modern Economics - Modern Economics, 14, 296-300 DOI: https://doi.org/10.31521/modecon. [in Ukrainian].

Redka, V.S. (2012). Sutnist ta osnovni vydy lohistychnykh stratehii ta yikhnie mistse u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The essence and main types of logistics strategies and their place in the enterprise management system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Lohistyka - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Logistics, 735, 187–191. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16034/1/27-Redka-187-191.pdf [in Ukrainian].

Kondratenko, N.O., Novikova, M.M. (2014). Pobudova lohistychnoi stratehii pidpryiemstv [Construction of logistics strategy of enterprises]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika - Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Economy. 717, 78-81. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_717_18 [in Ukrainian].

Kuchmieiev, O.O. (2018). Osoblyvosti pobudovy stratehii upravlinnia lohistychnoiu systemoiu torhovelnoho pidpryiemstva [Features of building a management strategy for the logistics system of a trading company]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 20, 72-75. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/16.pdf [in Ukrainian].

Cherleniak, I.I., Ahii, Ya.Iu (2016). Pobudova efektyvnoi stratehii upravlinnia lohistychnoiu systemoiu firmy yak dzherelo konkurentnykh perevah [Building an effective strategy for managing the logistics system of the firm as a source of competitive advantage]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika - Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser.: Economics. 1, 184-190. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_32 [in Ukrainian].

Palchyk, I.M. (2014). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Formation of the logistics strategy of the enterprise in modern business conditions]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy. 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575 [in Ukrainian].

Ilchenko, N.B. (2016). Lohistychni stratehii v torhivli [Logistics strategies in trade]. Kyiv: KNTEU. Retrieved from: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/ebee6b4b3d12d4cd18180f0f18338a1a.pdf [in Ukrainian].

Trydid, O.M., Tankov, K.M (2005). Lohistychnyi menedzhment [Logistics management]. Kharkiv: Inzhek [in Ukrainian].

Stock, J. R., Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management. New York : McGraw-Hill / Irwin Professional Publishing [in English].

Tymoshchuk, O.M., Melnyk, O.V., Somin, O.A. (2018). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstv vodnoho transportu [Formation of logistics strategy of water transport enterprises]. Ekonomika ta derzhava. Ekonomichni nauky - Economy and state. Economic sciences. 3, 40-44. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/10.pdf [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V. (2004). Lohistyka. Osnovy teorii [Logistics. Fundamentals of theory]. Lviv: Intelekt-Zakhid [in Ukrainian].

Aliabieva, O.M. (2016). Teoretychni osnovy formuvannia sutnosti poniattia "lohistyka" ta "lohistychne upravlinnia" [Theoretical bases of formation of essence of concept "logistics" and "logistics management"]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy. 8, 5-7. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8(1)__3 [in Ukrainian].

Krivoruchko, O.M., Vodolazhska, T.O. (2016). Upravlinnya personalom pidpriemstva [Personnel management of the enterprise]. Kharkiv: HNADU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-12

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ