РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» ТА «КОРПОРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Автор(и)

  • Н.А. БОЧАРОВА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.37.21

Ключові слова:

корпоративне управління, корпоративний менеджмент, теорія динамічних інформаційних систем, дворівневе тріадичне дешифрування

Анотація

У статті встановлено необхідність розрізняння понять корпоративного управління та корпоративного менеджменту. Досліджено різні точки зору вчених. Виділено три основних підходи: перший – автори вважають поняття корпоративного управління та корпоративного менеджменту тотожними, другий підхід має на увазі, що поняття корпоративного менеджменту є більш широким, ніж поняття корпоративного управління, третій – вчені виділяють головним поняття корпоративне управління, а корпоративний менеджмент вважають його складовою частиною. Проаналізовано поняття корпоративного управління. Виділено загальні та відокремлені риси понять корпоративного управління та корпоративного менеджменту. Встановлено, що більшість авторів вважають корпоративний менеджмент невід’ємною складовою корпоративного управління компанією. Розглянуто точки зору вчених на сутність поняття корпоративного менеджменту. Для визначення поняття корпоративного менеджменту запропоновано застосувати теорію динамічних інформаційних систем (ТДІС). Використання дворівневого тріадичного дешифрування дозволило виділити базові категорії першого рівня: стратегічне планування, успішні взаємовідносини, прийняття рішень. Кожне з понять першого рівня, у свою чергу, розкривається трьома поняттями другого рівня деталізації. Стратегічне планування розкривається за допомогою подання його як: здатність до адаптації, здатність до розвитку, відповідальність. Успішні взаємовідносини формуються елементами: внутрішнє середовище підприємства, зовнішнє середовище, зворотний зв’язок. Прийняття рішень включають в себе: результативність, координація роботи, ефективність. Узагальнення трьох ієрархічно структурованих понять дозволило сформувати визначення корпоративного менеджменту, як механізму реалізації корпоративного управління компанією на рівні стратегічного планування. Застосування встановленого визначення корпоративного менеджменту дозволить системно підходити до цього поняття та сприятиме продовженню дослідження його сутності та особливостей використання у сучасній діяльності компаній.

Біографія автора

Н.А. БОЧАРОВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Ihnatʹyeva, I.A. & Harafonova, O.I. (2013). Korporatyvne upravlinnya [Corporate governance]. Kyiv: «Tsentr uchbovoyi literatury». [in Ukrainian].

Daft, R. (2015). Menedzhment [Management]. St. Petersburg: Piter. [in Russian].

Mostensʹka, T.L., Novak, V.O., Lutsʹkyy, M.H. & Symonenko YU.H. (2008). Korporatyvne upravlinnya [Corporate governance]. Kiev: Karavela. [in Ukrainian].

Mazur, I. I. & Shapiro, V.D. (2010). Korporativnyy menedzhment [Corporate management]. Moscow: Izdatel’stvo «Omega-L». [in Russian].

Pavlov, V.I. & Myshko, O.A. (2006). Korporatyvne upravlinnya v aktsionernykh tovarystvakh [Corporate governance in joint stock companies]. Lutsk: Nadstyrʺya, Rivne NUVHP. [in Ukrainian].

Pohrebnyak, A. YU. (2018). Yakistʹ korporatyvnoho upravlinnya: henezys ponyattya [The quality of corporate governance: the genesis of the concept]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi – Entrepreneurship and innovation, 5, 34-39. [in Ukrainian].

Romanyuk, V.M. (2015). Kontseptualʹnyy analiz teoretychnykh pidkhodiv do sutnosti korporatyvnoho upravlinnya [Conceptual analysis of theoretical approaches to the essence of corporate governance]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4195 [in Ukrainian].

Danielle Smyth (2019). What Is Corporate Management? Management. October 16. Retrieved from: https://bizfluent.com/info-8087507-corporate-management.html

Tsaruk, V. (2018). Sutnistʹ korporatyvnoho upravlinnya: oblikovi aspekty [The essence of corporate governance: accounting aspects]. Instytut bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolʹ ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi – Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization, 3-4, 92-100. [in Ukrainian].

Shkilʹnyak, М.M. (2018). Menedzhment u systemi korporatyvnoho upravlinnya [Management in the system of corporate governance]. Visnyk Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Ternopil National Economic University, 2, 7-20. [in Ukrainian].

Fedotova, I.V., Sandzhay, Kumar Bal. (2020). Zhyttyezdatnistʹ pidpryyemstva: ponyattya i spetsyfichni rysy [Viability of the enterprise: concepts and specific features]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex. 36, 5-22. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-12

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ