ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ІНФРАСТРУКТУРІ ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О.І. ДМИТРІЄВА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9314-350X

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.37.5

Ключові слова:

теорія державного управління, транспортна інфраструктура, інноваційний розвиток, діджиталізація суспільства, політика державного регулювання

Анотація

Реалізація пріоритетних напрямів інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України потребує модернізації інструментарію держави у сфері стимулювання інноваційних перетворень на об’єктах транспорту. З метою забезпечення дієвості отриманих наукових результатів було детально вивчено домінуючі сьогодні в системі сучасної економічної думки теорії державного управління, загального інноваційного розвитку, а також концепції інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України. У сучасній теорії державного управління визначено основні ознаки державного регулювання, мету державного регулювання економіки, цілі державного регулювання економіки та базові принципи. На основі аналізу європейського досвіду представлено напрями державного регулювання інноваційного розвитку ефективного функціонування та інноваційного розвитку транспортної інфраструктури будь-якої країни світу: планування; нормативно-правова база та регулювання; державні закупівлі; стандартизація. Визначено, що ЄС прагне створити сучасну інтегровану транспортну систему, яка зміцнюватиме глобальний рівень конкурентоспроможності транспортної системи країн-учасниць та відповідатиме викликам сталого розвитку, тенденціям діджиталізації суспільства та інклюзивного зростання. Систематизація та узагальнення отриманих результатів дозволили виділити основні етапи трансформації теорії державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (догматичного регулювання, стратегічного регулювання, інноваційної інтеграції). Наразі в державі відбуваються лише перші спроби формування сучасної системи державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури відповідно до теорії інноваційної інтеграції. Розкриття цієї періодизації дало змогу визначити специфічні особливості сучасного етапу трансформації і встановити недоліки вітчизняної політики державного регулювання інноваційного розвитку інфраструктури транспорту.

Біографія автора

О.І. ДМИТРІЄВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент, кафедра економіки і підприємництва

Посилання

Niemets, L.M., Yakovlieva, Yu.K. & Polevych, I.O. (2013). Munitsypalne upravlinnia [Municipal administration]. Kharkiv [in Ukrainian].

Sokolova, O.Ye. (2007). Problemy upravlinnia lohistychnoiu infrastrukturoiu pidpryiemstv [Problems of management of logistics infrastructure of enterprises]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi - Problems of system approach in economy, 2. Retrieved from: /http//www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2007-2/index.html [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii reformuvannia transportnoho sektoru ekonomiky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09. 11. 2000 r. № 1684. [On approval of the Concept of reforming the transport sector of the economy: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 9, 2000 № 1684.] Zakonodavstvo Ukrainy - Legislation of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-2000-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Ievtushenko, O.M. & Andriiash, V.I. (2013). Derzhavne upravlinnia (osnovy teorii derzhavnoho upravlinnia) [Public administration (basics of the theory of public administration)]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. & Kirieieva, O.M. (2013). Filosofiia amerykanskoi shkoly derzhavnoho upravlinnia: evoliutsiia rozvytku ta osnovni kharakterystyky [Philosophy of the American school of public administration: the evolution of development and basic characteristics]. Humanitarnyi visnyk ZDIA - Humanitarian Bulletin ZSEA. Vol. 54, 5–18 [in Ukrainian].

Bernaziuk, O. (2017). Rol ta mistse tsyfrovykh tekhnolohii u sferi publichnoho upravlinnia [The role and place of digital technologies in the field of public administration]. Informatsiine pravo - Information law, Vol.10. Retrieved from: http://pgp-journal.kiev.ua /archive/2017/10/35.pdf [in Ukrainian].

Kachnyi, O. (2015). Zakonodavchi aspekty vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii – stratehichnoho napriamu optymizatsii derzhavnoho upravlinnia [Legislative aspects of the introduction of information and communication technologies - a strategic direction of optimization of public administration]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok - Public administration: improvement and development, Vol. 5. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 roku № 67-r. [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018 № 67-r.] Uriadovyi portal - Government portal. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas /proshvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-rokita-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi. [in Ukrainian].

Lopushynskyi, I.P. (2018). «Tsyfrovizatsiia» yak osnova derzhavnoho upravlinnia na shliakhu transformatsii ta reformuvannia ukrainskoho suspilstva ["Digitalization" as the basis of public administration on the path of transformation and reform of Ukrainian society]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia - Theory and practice of public administration and local self-government, Vol. 2. Retrieved from: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/20.pdf [in Ukrainian].

Kyrychuk, V. & Tymtsunyk, V. (2001). Istoriia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini [History of public administration in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Shvydko, H.K. & Romanov, V.Ye. (1997). Derzhavne upravlinnia i samovriaduvannia v Ukraini: Istorychnyi narys [Public Administration and Self-Government in Ukraine: A Historical Essay]. Kyiv [in Ukrainian].

Ovchar, P.A. (2019). Rehuliuvannia rozvytkom avtotransportnoi haluzi v umovakh transformatsii natsionalnoi ekonomiky [Regulation of the development of the motor transport industry in the conditions of transformation of the national economy]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bobrova, V.V. & Berezhnaya, L.Yu. (2018). Issledovanie problem razvitiya transportnoy infrastruktury [Research of problems of development of transport infrastructure]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika - Regional economics: theory and practice, Vol. 12 (459), 16, 2292–2302 [in Russian].

Tretiak, H.S. & Blishchuk, K.M. (2011). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky ta ekonomichna polityka [S State regulation of the economy and economic policy]. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Vitlinskyi, V.V. (2003). Modeliuvannia ekonomiky [Modeling of economy]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Shcherbyna, V. (2012). Poniattia ta vydy zasobiv derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti [The concept and types of means of state regulation of economic activity]. Visnyk Kyivskoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka - Bulletin of Taras Shevchenko University of Kyiv, Vol. 94, 10–15 [in Ukrainian].

Dmytriieva, O.I. (2019). Zakonodavche zabezpechennia rozvytku transportnoi infrastruktury Ukrainy [Legislative support for the development of transport infrastructure of Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva - Problems and prospects of entrepreneurship development, Vol. 2 (23), 31–45.

Bousmanne C., Cheron C., Jablonowska M. & De la Peña E. (2020). STRIA − transport infrastructure. Smart Transportation Alliance: web-site. Retrieved from: http://smart-transportation.org/wp-content/uploads/2020/04/stria_roadmap_2019infrastructure.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03 — Оновлено 2021-05-12

Версії

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ