ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олена КОМЧАТНИХ Національний транспортний університет, вул. Омельяновича-Павленка, 1, м. Київ, Україна, 01010, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4755-904X

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.37.148

Ключові слова:

інновації, інноваційний потенціал, транспортне підприємство, фактори, класифікація

Анотація

Стаття присвячена визначенню та характеристиці факторів впливу на інноваційний потенціал транспортного підприємства.

Систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства, уточнено зміст цієї категорії на основі узагальнення підходів до її визначення. Інноваційний потенціал підприємства розглядається як органічна складова загальноекономічного потенціалу, що має ідентичну з ним структуру, формується під впливом наявних матеріальних та фінансових ресурсів, інтелектуального капіталу, відображає вже досягнутий рівень інноваційних результатів і характеризує потенційну здатність підприємства до розвитку за рахунок впровадження досяжних для нього інноваційних рішень.

Виявлено, що найбільш поширеною класифікацією факторів впливу на інноваційний потенціал підприємства є поділ на зовнішні та внутрішні. На основі методів систематизації та логічного узагальнення і з урахуванням специфіки діяльності транспорту класифіковано фактори впливу на інноваційний потенціал підприємства на внутрішні і зовнішні (прямого і непрямого впливу). 

Систематизовано внутрішні фактори впливу на матеріальні, фінансові, людські, організаційні та реляційні, зовнішні фактори прямого впливу – на галузеві, регіональні та оточення,  зовнішні фактори непрямого впливу – на економічні, технологічні, політичні та соціально-культурні. Визначено взаємозв’язок цих факторів і рівень їх впливу на формування інноваційного потенціалу транспортного підприємства та транспортної галузі.

Встановлено, що підприємство повинно прогнозувати та враховувати дію всіх факторів при реалізації інноваційної діяльності. Проте, оскільки підприємство має безпосередній вплив лише на свої внутрішні можливості, оцінювання рівня його інноваційного потенціалу слід проводити на основі внутрішніх факторів, які є основним джерелом його успіху.

Біографія автора

Олена КОМЧАТНИХ, Національний транспортний університет, вул. Омельяновича-Павленка, 1, м. Київ, Україна, 01010

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки НТУ

Посилання

Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 1, 99-120 [in English].

Grynko, T.V., Maksimchuk, A.S. (2015). Problemy ta perspektyvy innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv sfery posluh [The Issues and Prospects for the Innovative Development of Domestic Service-Oriented Companies]. Problemy ekonomiky - The Problems of Economy, 1, 255–260. [in Ukrainian]

Kruczek, М., Przybylska, E., Zebrucki, Z. (2015). Założenia do badania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw branży Transport-Spedycja-Logistyka [Guidelines for Research of Innovation Potential in TSL Industry]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 78, 207-220 [in Polish].

Momeni, M., Nielsen, S.B., Kafash, M.H. (2015). Determination of Innovation Capability of Organizations: Qualitative Meta Synthesis and Delphi Method. Proceedings of RESER 2015 - Innovative Services in the 21st Century. Retrieved from: https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/116283301/ Determination_of_Innovation_Capability.pdf. [in English].

Parubets, O.M., Suhoniako, D.O. (2020). Innovatsiyni pidkhody do rozvytku transportnoyi lohistyky v Ukrayini [Innovative Approaches to Transport Logistics Development in Ukraine]. Perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya: naukovyy zhurnal - Problems and Prospects of Economics and Management, 4(20),147-156 [in Ukrainian]

Poznanska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach [Determinants of innovation in small and medium-sized enterprises]. Warsaw: ABC Publishing House [in Polish].

Przybylska, E. (2016). Innowacyjność branży TSL [Innovation in the TSL industry]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 24, 2, 235–245 [in Polish].

Przybylska, E. (2016). Typologia innowacji w branży TSL [Typology of innovation in the TSL industry]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 99, 399-409 [in Polish].

Sabadka, D. (2012). Innovation potential metrics. Annals of Facility Engineering Hunedoara. International journal of engineering. Romania: Hunedoara, 10, 3, 449-455. Retrieved from: http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2012/ANNALS-2012-3-79.pdf. [in English].

Sych, Ye. M., and Ilchuk, V. P. (2006) Innovatsiyno-investytsiyni kompleksy transportnoyi haluzi: metodolohiya formuvannya ta rozvytku [Innovation and Investment Complexes of the Transport Industry: Methodology of Formation and Development]. Kyiv: Lohos, 2006 [in Ukrainian]

Shinkarenko, V.G, Klepikova, O.V. (2010). Systema upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu v ATP [System of Innovative Activity Management at a Motor-Transport Enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of the transport complex, 16, 73-82 [in Ukrainian]

Zolnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw [The innovative potential of Polish small and medium-sized enterprises]. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development. Retrieved from: https://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/potencjal_innowacyjny.pdf [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-12

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ