ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ЗМІСТУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ya. DOGADAYLO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1553-0250
  • N. SUKONNAYA Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.36.0.77

Ключові слова:

ефективність, результативність, успіх, діяльність підприємства, сталий розвиток

Анотація

У статті досліджено еволюції підходів до аналізу змісту поняття «результативність» вітчизняними та закордонними вченими за останні тридцять років. Аналітичним матеріалом  стали двадцять шість літературних джерел, вибраних на підставі наявного алгоритму дослідження, що передбачає дослідження не менш ніж вісімнадцяти думок експертів з питання, що досліджується. Визначено, що останні п’ять років спостерігається певна єдність думок щодо суттєвої ознаки поняття «результативність», тому саме поняття будуть предметом  подальшого дослідження.. У процесі роботи подальший розвиток отримало визначення змісту поняття «результативність діяльності підприємства» за допомогою комплексного врахування її призначення, всебічності, взаємозв’язку чинників загального середовища підприємства та особливостей функціонування підприємств у сучасних умовах ринкової економіки. Результативністю діяльності підприємства запропоновано визначати  категорію, що характеризує успіх підприємства в умовах ринку є комплексним результатом його діяльності, що відображає рівень досягнення та правильність поставленої мети з мінімально можливими витратами та помилками. Для отримання зазначених вище результатів були використані такі методи дослідження: історичний, узагальнення, абстрагування, порівняння, аналогії, моделювання, формалізації, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, системний підхід, метод морфологічного аналізу, ранжування, контент-аналізу, групування та  експертних оцінок. Здійснення управління результативністю діяльності підприємства на основі визначеного змісту цього поняття дозволить керівникам підприємства та їхнім  підлеглим організовувати роботу підприємства відповідно до вимогам успішного розвитку  в сучасних умовах. У подальшій роботі планується визначити перелік критеріїв результативності на підставі їхньої  відповідності глобальній меті сталого розвитку до 2030 року.

Біографії авторів

Ya. DOGADAYLO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

N. SUKONNAYA, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

здобувач вищої освіти-магістрант групи Е-51-20 факультету управління та бізнесу

Посилання

Tishchenko, A. N., Kizim, N. A., & Dogadaylo, Ya.V. (2005). Ekonomi­cheskaya rezul’tativnost’ deyatel’nosti predpriyatiy [Economic performance of enterprises]. Kharkiv, 2005. 144 s. INZhEK [in Russian].

Sink, D. S. (1989). Upravlenie proizvoditel’nost’yu: planirovanie, izmerenie i otsenka, kontrol’ i povyshenie [Performance Management: Planning, Measuring and Evaluating, Monitoring and Enhancing].Moscow: Progress [in Russian].

Drucker, P. F. (2006). The effective executive. The definitive guide to getting the right things done. NewYork: HarperCollins Publishers.

Meskon M., Al’bert M., Khedouri F. (2006). Osnovy menedzhmenta [Management].Moscow: Vil’yams [in Russian].

Dolan, E. Dzh., & Dominenko B. I. (1994). Ekonomiks: anglo-russkij slovar-spravochnik [Economics: English-Russian Dictionary].Moscow: Lazur. [in Russian].

Sheremet, D., & Sajfulin, R. S. (1996). Metodika finansovogo analiza [Financial analysis methodology].Moscow: INFRA [in Russian].

Perevalov, Ju. V., Gimadi, I.Je., & Dobrodej, V. V. (1997). Effektivnost’ dejatel’nosti privatizirovannyh predprijatij i otraslej: metodicheskie voprosy analiza [Effectiveness of privatized enterprises and industries: methodical issues of analysis]. Obshhestvo i ekonomika Society and Economics, 9–10, 23–26 [in Russian].

Kovalev, V. V. (1997). Finansovyj analiz: Upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchetnosti [Financial analysis: Capital Management. Investment choice. Reporting analysis.].Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Khan, D., & Khungenberg, Kh. (2005). Stoimostno-orientirovannye kontseptsii kontrollinga [Value-oriented controlling concepts].Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Golov, S.F. (2009). Upravlencheskij uchet [Management accounting]. Kharkiv: Faktor [in Russian].

Oleksiuk, O. I. (2009). Rezultatyvnist diialnosti pidpryiemstva [Perfomance of the enterprise]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Oleksiuk, O. I. (2009). Rezultatyvnist diialnosti pidpryiemstv yak osnova formuvannia yikh investytsiinoi pryvablyvosti [Firms perfomance as the basis of forming their investment attraction]. Investytsii: praktyka ta dosvid - Investment: practice and experience, 3, 21–26. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/ 123456789/5773 [inUkraine].

Darmits, R. Z., & Vatsyk, N. O. (2010). Vzaiemozviazok rezultatyvnosti ta ekonomichnoi efektyvnosti v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Relationship between perfomance and efficiency in the enterprise management system]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy Ukraine’s scientific advisor, issue 20.12., 153–161. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaemozvyazok-rezultativnosti-ta-ekonomichnoyi-efektivnosti-v-sistemi-menedzhmentu-pidpriemstva [inUkraine].

Artimovich, V. M. (2011). Razrabotka mekhanizma otsenki i kontrolya rezul’tativnosti deyatel’nosti transportnogo predpriyatiya [Elaboration of a mechanism for evaluating and monitoring the performance of a transport company]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Zhuchkova, H. A. (2013). Rezultatyvnist diialnosti pidpryiemstva: naukovo-metodychni aspekty yii vyznachennia [Firms perfomance: scientific methodical aspects of its definition]. Efektyvna ekonomika – Effective economics, 11/ Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2517 [inUkraine].

Oiner, O. K. (2015). Upravlenye rezultatyvnostiu marketynha [Marketing performance management].Moscow: Yurait [in Russian].

Systemy menedzhmentu yakosti. Osnovni polozhennia ta slovnyk [Quality Management System. Fundamentals and vocabulary]. (2016). DSTU ISO 9000:2015. Kyiv: UkrNDNTs [inUkraine].

Adizes, I.K. (2015). Novye razmyshleniya o menedzhmente [New thin­kings about management]. (N. Postryhan, Trans).Moscow: Mann, Ivanov i Ferber.

Armstrong, M., & Beron, A. (2018). Upravlenie rezul’tativnost’yu. Sistema otsenki rezul’tatov v deystvii [Managing performance: performance management in action].Moscow: Al’pina Pablisher [in Russian].

Cokins, G. (2004). Performance management: finding the missing pieces (to close the intelligence gap).New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Polishchuk, N. V. (2011). Naukovo-metodolohichni zasady rezultatyv­nosti funktsionuvannia suchasnykh ekonomichnykh system [Scientific and methodological foundations of the perfomance the functioning modern economic systems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Shymanovska-Dianych, L. M., & Pedchenko N. S. (2019). Pidkhody do otsinky efektyvnosti ta rezultatyvnosti diialnosti torhovelnoho pidpryiemstva: suchasnyi pohliad [Introduction of efficiency and perfomance of the activities of trade: modern view]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy The Social-economic problems of modern Ukraine, Vol. 1 (135), 71– 77. Retrieved from: http://ird.gov.ua/sep/sep20191(135)/sep20191(135)_ 071_ Shymanovska-DianychL, PedchenkoN.pdf [inUkraine].

Yarmolenko, V. O., & Buriennikova, N. V. (2019). Vymiriuvannia efektyvnosti protsesu funktsionuvannia systemy z odnochasnym urakhuvanniam yoho efektyvnosti u klasychnomu rozuminni y koefitsiienta korysnoi dii: enerhetychnyi aspekt [Exerrating efficiency to work in a way that we can function systems with simultaneously compensation in a classical sense and coefficient, a useful way: energy aspect]. Problemy ekonomiky - Problems of economics, 3, 178–185. Retrieved from: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-178-185 [inUkraine].

Nasonov, M. (2017). Theoretical aspects of determination of efficiency performance management and now. Danish Scientific Journal, 7, 21-25. Retrieved from: http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2018/01/DSJ_7.pdf

Momot, O. I., & Demchenko, A. O. (2013). Pro sutnist poniat «Efektyvnist» ta «Rezultatyvnist» v ekonomitsi [The essence of Effectivity and the Perfomance in the economy]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu Donbas’s economic tip, 3 (33), 207–210. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/123349/27-Demchenko.pdf ?sequence=1 [inUkraine].

Pavliuk, V. I. (2016). Sutnist ta pryntsypy pobudovy systemy otsinky rezultatyvnosti preventyvnoho antykryzovoho upravlinnia [The essence and principles of building a system for evaluating the perfomance of preventive crisis management]. Efektyvna ekonomika Effective economy, 3. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4836 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-27

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ