ВИБІР ПРІОРИТЕТНОГО КОНКУРЕНТА ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ya. DOGADAYLO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1553-0250

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.35.0.144

Ключові слова:

економічна результативність, пріоритетний конкурент, поле конкуренції, реєстр конкурентів

Анотація

У статті вирішується проблема обґрунтованого вибору пріоритетного конкурента підприємства. Під пріоритетним конкурентом підприємства розуміється інше підприємство, що виробляє більшою мірою аналогічний за структурою і обсягом набір послуг, робіт, іншої продукції, що має для нього стратегічну значущість. Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив відсутність методичних підходів щодо вибору пріоритетного конкурента, які б могли бути використані будь-яким підприємством в мінливих умовах господарювання, на підставі фінансової звітності, складеної згідно з чинними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). Основною метою дослідження стала розробка методичного підходу щодо вибору пріоритетного конкурента будь-яким підприємством на підставі начвної фінансової звітності в умовах мінливості. Унаслідок вирішення поставленої мети вдосконалено методичний підхід щодо вибору пріоритетного конкурента підприємства на підставі доповнення інформаційної бази вибору – кожної клітини поля конкуренції – сектором динаміки, що враховує динаміку чистого доходу  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та узгодження складових клітини з чинними П(С)БО. Для практичного застосування вдосконаленого методичного підходу були розроблені: послідовність дій щодо вибору пріоритетного конкурента згідно із запропонованими елементами поля конкуренції,  пристосований до вимог чинних П(С)БО детальний алгоритм здійснення процесу вибору пріоритетного конкурента будь-яким підприємством та практичні рекомендації щодо їхньої реалізації. Окрім того, ураховуючи специфіку діяльності підприємств дорожнього господарства, уточнено перелік типових сегментів ринку дорожньої продукції (товарів, робіт, послуг), на підставі якого вдосконалено поле конкуренції підприємств дорожнього господарства. Для отримання описаних результатів були використані такі методи дослідження: логіко-теоретичного узагальнення та порівняння, абстрагування, аналогії, формалізації, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, ранжування, системний підхід, комплексний підхід, моделювання, табличний, бальної оцінки. Використання запропонованих розробок дозволить управлінському персоналу підприємства не розподіляти обмежені ресурси на всю сукупність наявних конкурентів, а сконцентрувати свою увагу на найбільш вагомому з них, що сприятиме розробці з найменшими витратами оптимальної стратегії розвитку, яка врахує особливості діяльності найвпливовішого та найнебезпечнішого конкурента.

Біографія автора

Ya. DOGADAYLO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Axson, D.A. (2010). Best practices in planning and performance management: Radically rethinking management for a volatile world. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Drucker, P.F. (2006). The effective executive. The definitive guide to getting the right things done. NewYork: HarperCollins Publishers.

HBR’s 10 Must-Reads on Startegy (2011). Boston: HBR.

Parmenter, D. (2015). Key performance indicators. Developing, implementing, and using winning KPIs. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Armstrong, M. & Beron, A. (2018). Upravlenie rezul’tativnost’yu. Sistema otsenki rezul’tatov v deystvii [Managing performance: performance management in action]. Moscow: Al’pina Pablisher [in Russian].

Piters, T.Dzh. & Uoterman, R. (2018). V poiskakh sovershenstva. Uroki samykh uspeshnykh kompaniy Ameriki [In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies]. Moscow: Al’pina Pablisher [in Russian].

Tishchenko, A.N., Kizim, N.A. & Dogadaylo, Ya.V. (2005). Ekonomicheskaya rezul’tativnost’ deyatel’nosti predpriyatiy [Economic performance of enterprises]. Kharkіv: INZhEK [in Russian].

Ansoff, I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy]. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Simonova, N.E. (2000). Metody analiza rynka [Market analysis me­thods]. Moscow: Ekspertnoe byuro [in Russian].

Golubkov, E.P. (2008). Marketingovye issledovaniya: teoriya, metodologiya, praktika [Marketing research: theory, methodology, practice]. Moscow: Finpress [in Russian].

Tompson, A.A., & Striklend, A.Dzh. (2015). Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii [Strategic management. The art of developing and implementing a strategy]. Moscow: Banki i birzhi, YuNITI [in Russian].

Tompson, A.A., Piteref, M., Gembl, D. & Striklend, A. Dzh. (2016). Strategicheskiy menedzhment. Sozdanie konkurentnogo preimushchestva. Kontseptsii i situatsii dlya analiza [Strategic management. Creating a competitive advantage. Concepts and situations for analysis]. Moscow: Banki i birzhi, YuNITI [in Russian].

Azoev, G.L. (1996). Konkurentsiya: analiz, strategiya i praktika [Competition: Analysis, Strategy and Practice]. Moscow: Tsentr ekonomiki i marketinga [in Russian].

Shinkarenko, V.G., & Bondarenko, A.S. (2000). Ustanovlenie prioritetnykh konkurentov avtotransportnykh predpriyatiy [Establishing priority competitors for trucking enterprises]. Ekonomika transportnoho kompleksu Economy of the transport complex, 3, 55–59 [in Russian].

Svitlychna, Ya.V., & Stetsenko, O.M. (2003). Vyznachennia priorytetnoho konkurenta dorozhnoho pidpryiemstva [Determination of priority competitor of road enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu Economy of the transport complex, 6, 109–115 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07 liutoho 2013 r. № 73. «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine of February 07, 2013 No. 73 «On approval of the National Accounting Standards (Standard) 1» General Requirements to the Financial Statements]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17 [in Ukrainian].

Voronkova, A.E. (1999). Integral’nyy pokazatel’ konkurentosposobnogo potentsiala predpriyatiya [An integral indicator of the competitive potential of the enterprise]. Vestnik Khar’kovskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of Kharkiv State Polytechnic University, 62, 155–159 [in Russian].

Zakon Ukrainy Pro avtomobilni dorohy : pryiniatyi 3 zhovt. 2019 roku № 155-IX [Law of Ukraine on highways from October 3 2019, № 155-IX]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 [in Ukrainian].

Avtomobilni dorohy. Vydy ta pereliky robit z remontiv ta ekspluatatsiinoho utrymannia [Highways. Types and lists of repair and maintenance work]. (2017). DSTU 8747:2017 from 1t January 2020. Kyiv: DP «UkrNDNTs» [in Ukrainian].

Dohadailo, Ya.V., Sukonna, N.H. & Kononenko, A.V. (2020). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva yak odyn z kryteriiv ekonomichnoi rezultatyvnosti yoho diialnosti. [Competitiveness of the enterprise as one of the criteria of economic perfomance of its activity]. Scientific achievements of modern society: The 6th International scientific and practical conference (February 5–7, 2020). (pp. 634–644). United Kingdom, Liverpool: Cognum Publishing House. Retrieved from http://sci-conf.com.ua [in Ukrainian].

Dohadailo, Ya.V. (2015). Vymiriuvannia ekonomichnoi rezultatyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Measuring an enterprise economic performance]. Ekonomika transportnoho kompleksu Economy of the transport complex, 26, 76–89 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ