ВИКОРИСТАННЯ ФВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • L. АCHKASOVA Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4519-7789

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.35.0.19

Ключові слова:

ефективність контролю, функціонально-вартісний аналіз, кластерний аналіз, витрати часу, значущість робіт з контролю

Анотація

Функція контролю є витратною, її основним завданням є  забезпечення досягнення мети, що ставить перед собою організація. Це багатогранна функція, тому містить велику кількість робіт, пов’язаних з її реалізацією. Саме тому  скорочення витрат, пов’язаних із системою контролю, що існує в організації, без втрати результативності є актуальним питанням. Незважаючи на активну дискусію щодо забезпечення ефективності контролю, до сьогодні  мало уваги приділялося методиці оцінювання витрат на реалізацію функції контролю. Метою статті є розроблення методики оцінювання витрат на здійснення контролю персоналу підприємства.

Для розроблення вищезазначеної методики оцінювання були використані такі методи: логіко-інформаційний для формування переліку робіт за видами контролю для різних категорій персоналу підприємства; метод функціонально-вартісного аналізу для оцінювання витрат з урахуванням значущості робіт з контролю; методи експертного опитування для визначення значущості і тривалості робіт; кластерний аналіз для групування робіт з контролю персоналу підприємства; метод логічного аналізу для визначення рекомендацій щодо результатів оцінювання.

У статті  подальшого розвитку отримала  методика оцінювання витрат на здійснення контролю, яка на відміну від інших враховує специфіку роботи різних груп персоналу автотранспортного підприємства, зокрема персоналу техніко-експлуатаційного відділу, водіїв і ремонтних робочих, а також має комплексний характер.

Отримана методика дозволяє підприємствам виявити резерви скорочення витрат на реалізацію функції контролю, що допоможе підвищити рівень ефективності їхньої діяльності, конкурентоздатність і прибуток.

Отримані результати, що полягають в розробленні методики оцінки витрат на реалізацію функції контролю персоналу підприємства, дозволяють здійснювати подальші дослідження питань оцінювання ефективності робіт з контролю, що проводиться на підприємстві, і визначення резервів для підвищення його ефективності.

Біографія автора

L. АCHKASOVA, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Achkasova L. M. (2019). Kryterii otsinky efektyvnosti kontroliu pratsivnykiv pidpryiemstva [Criteria for assessing the effectiveness of control of employees of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu. Economy of the transport complex, 33, 95–106 [in Ukrainian].

KibanovI. Ja., Zaharov A. P. & Chernjak A. M. (1998). Funkcional’no-stoimostnoj analiz sistemy upravlenija mashinostroitel’nymi predprijatijami [Functional-cost analysis of the control system of engineering enterprises]. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Spravochnik po funkcional’no-stoimostnomu analizu [Functional Costing Analysis Reference]. Korpunin M.G. (Ed.). Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Vellenrojter H. (2014) Funkcional’no-stoimostnoj analiz v racionalizacii proizvodstva [Functional-cost analysis in rationalization of production]. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Achkasova L. M. (2019). Kompleksna otsinka efektyvnosti kontroliu personalu pidpryiemstva [Comprehensive assessment of the effectiveness of control of the personnel of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu. Economy of the transport complex, 34, 88–99 [in Ukrainian].

Pantylieiev V. P. (2008). Vnutrishnohospodarskyi kontrol: metodolohiia ta orhanizatsiia: Monohrafiia [Internal control: methodology and organization]. Kiev: Informatsiino-analitychne ahenstvo. [in Ukrainian].

Kupalova H. I. Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis]. Navchalni materialy onlain: Study materials online. URL: https://pidruchniki.com/13331222/ekonomika/porivnyannya [in Ukrainian].

Osipov G. V. (2014). Matematicheskie metody v sovremennyh social’nyh naukah [Mathematical methods in modern social sciences]. Studref – Studreff. URL: https://studref.com/391868/sotsiologiya/metody_shkalirovaniya [in Russian]

Skibitska L. I. & Skibitska O. M. (2007). Menedzhment: Navchalnyi posibnyk [Management: textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Litvinova, V.O. (2017). Hrafichni metody doslidzhennia u analizi rivnia konkure-ntospromozhnosti produktsii [Graphic research methods in the analysis of the level of product competitiveness]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Ser. Infrastruktura rynku. Business Economics and Management. Series. Market infrastructure 4, 53–56 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ