DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.55

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ОКРЕМОГО ВИДУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА

V. SHYNKARENKO, Yu. BEKETOV, I. TROSTYI

Анотація


Розглянуто завдання та умови функціонування автотранспортних підприємств. Встановлено, що вирішенню проблем, які виникають при цьому, присвячені наукові праці багатьох закордонних і національних вчених. Останні дослідження в галузі управлінської науки дозволяють використовувати ресурсний підхід для розробки стратегії діяльності підприємств і отримати на цій підставі збільшення обсягу виробництв,. прибутку, конкурентоспроможності підприємств, які виконують один вид діяльності, випускають однорідну продукцію. більш підприємств не відповідають цим умовам.

Для диверсифікованих підприємств, що складаються з декількох стратегічних одиниць бізнесу (СОБ,) методика впровадження ресурсного підходу повинна бути дещо іншою. Кожна СОБ орієнтована на випуск одного виду продукції, має відмінні від інших СОБ ресурси, їх здатності та компетентності. У зв’язку з цим для СОБ модель розробки стратегії потребує удосконалення. Останні полягають у визначенні особливостей послуг, визначення вимог клієнтів до них, відповідних ресурсів. Тому в запропонованій моделі на першому етапі визначаються споживачі властивості послуг взагалі. На підставі експертного опитування встановлюються ті з них, які відповідають вимогам клієнтів. Відповідності до цього визначаються вимоги до кожного виду ресурсів: для рухомого складу його тип, вантажомісткість, для паливно-мастильних матеріалів вид та марку і таке інше. Наявні в СОБ ресурси порівнюються з потрібними. Для визначення сильних і слабих сторін наявні ресурси порівнюються з ресурсами конкурентів. Встановлюються також здатності ресурсів, їх сильні та слабкі сторони у порівнянні з характеристиками конкурентів. Аналіз ключових компетенцій проводиться за допомогою матриці потужності ресурсів і здатностей.

Таким чином удосконалена модель використання ресурсного підходу до розробки стратегії підприємства на підставі стратегій окремих видів бізнесу. Це дозволяє більш точно визначити: сильні та слабкі сторони окремих ресурсів і їх здатностей, а також ключові компетенції.

Ключові слова


ресурси; здатност; ключові компетенції; стратегія; бізнес; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Chandler, A. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of american industrial enterprise. Cambridge, MA: Harvard University Press. [in English].

Andrews, K.R. (1980). The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Ill: R.D. Irwin. [in English].

Ansoff, I. (1965). Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion. New York: McGraw Hill Book Co. [in English].

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99-120. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108. [in English].

Hamel, G., Prahalad, C. (1994). Competing for the Future. Boston, Mas-sachusetts: Harvard Business School Press. [in English].

Grant, R.M. (2008). Sovremennyj strategicheskij analiz [Modern strategic analysis]. St. Petersburg: Piter. [in Russian].

Shynkarenko, V., Popova, N.(2017).Upravlenie konkurentosposobnost’ju predprijatija na vysshem urovne podsistemy upravlenija [Managing enterprise competitiveness at a higher level of management subsystem]. Ekonomika transportnoho komplekca – Economics of the transport complex, 30, 5-14.DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017/30.0.15 [in Ukrainian].

Meskon, M., Albert, M., Hedouri, F. (1999). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. Moscow: Delo Publ. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Chandler A.D. Strategy and structure: Chapters in the history of american industrial enterprise. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962. 463 р.

 

Andrews K.R. The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Ill: R.D. Irwin, 1980. 180 р.

 

Ansoff I. Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion. New York: McGraw Hill Book Co, 1965. 241 р.

 

Barney J.B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management. 1991. Vol. 17. Pp. 99-120. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108.

 

Hamel G., Prahalad C. Competing for the Future. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1994. 358 p.

 

Грант Р.М. Современный стратегический анализ. СПб.: Питер, 2008. 560 с.

 

Шинкаренко В.Г., Попова Н.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на высшем уровне подсистемы управления. Економіка транспортного комплексу. 2017. Вип.30. С. 5 – 14.

 

Мескон М., Альберт М., Хедоури. Основыменеджмента. М. : Дело, 1999. 800 с.