СКЛАДОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГОВОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

  • A. KONONOV Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, пер. О. Яроша, 8, м. Харків, Україна, 61045., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8869-880X

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.33.0.60

Ключові слова:

інтелектуальний маркетинговий капітал, вартість підприємства, лояльність клієнтів, маркетингова стратегія, репутація, маркетингова інформаційна система, бренд

Анотація

У сучасних умовах ведення бізнесу підвищується роль інтелектуального маркетингового капіталу в зростанні вартості підприємства. Однак у невеликій кількості наявних наукових праць, присвячених цьому питанню, відсутня єдина думка щодо складників інтелектуального маркетингового капіталу, не визначені показники чутливості вартості підприємства до факторів, що належать до маркетингового інтелектуального капіталу.

Метою статті є аналіз сучасних наукових підходів щодо формування маркетингових активів підприємства, а також визначення факторів, з яких формується маркетингове джерело вартості підприємства, та показників їх оцінювання.

Базуючись на аналізі наукових досліджень щодо питань інтелектуального капіталу та його складової частини – інтелектуального маркетингового капіталу, у статі надано власне визначення поняття інтелектуального капіталу та його складової частини – інтелектуального маркетингового капіталу. Обґрунтовано склад інтелектуального маркетингового капіталу підприємства, до якого належать такі фактори, як лояльність клієнтів, маркетингова стратегія, репутація, маркетингова інформаційна система, бренд. Запропоновано структуру вказаних факторів, яка містить два рівні. На основі аналізу факторів інтелектуального маркетингового капіталу запропоновані показники, які вимірюють чутливість вартості підприємства до кожного з визначених факторів.

Отримані в статті результати мають як теоретичне, так і практичне значення. Теоретичне значення полягає в подальшому розвитку положень, пов’язаних з визначенням факторів впливу на рівень капіталізації підприємства. Практичне застосування наведених у статті положень щодо визначення інтелектуального маркетингового капіталу та показників його оцінки дасть можливість керівникам приймати управлінські рішення щодо підвищення капіталізації підприємств.

Біографія автора

A. KONONOV, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, пер. О. Яроша, 8, м. Харків, Україна, 61045.

старший викладач, кафедра маркетингу та торговельного підприємництва

Посилання

Evtushenko, G. V. & Lazarenko, V. E. (2013). Klasyfikatsiia marketynhovykh intelektualnykh aktyviv natsionalnoho hospodarstva. [Classification of marketing intellectual assets of the national economy]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli Scientific herald of Poltava University of Economics and Trade, (2), 50–55. [in Ukrainian].

Lashina, M. V. (2010). Marketingovye aktivy: klassifikatciia i vliianie na konkurentosposobnost [Marketing assets: classification and impact on competitiveness]. Rossiyskoe predprinimatel’stvo Russian business, (9), 38–42. [in Russian].

Hotinskaya, G. I. (2006). Nematerial’nye aktivy kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti kompanii: finansovo-ekonomicheskiy aspekt. [Intangible assets as a factor in improving the competitiveness of a company: financial and economic aspects]. Marketing v Rossii i za rubezhom Marketing in Russia and abroad, (5), 25–38. [in Russian].

Pinyak, I. (2012). Marketynhovi intelektualni aktyvy: pidkhody do otsinky. [Marketing intellectual assets: approaches to evaluation]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava Socio-economic problems and the state, 2 (7), 250–256. [in Ukrainian].

Danko, T. P. (2015). Upravlenie marketingom: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. [Marketing Management: textbook and practical work for undergraduate and graduate programs]. Moscow: Yurayt [in Russian].

Reilly, R. & Shvaic, S. (2005). Otsenka nematerial’nykh aktivov. [Valuation of intangible assets]. Moscow: Kvinto-Konsalting [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ