DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.137

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

L. VOLYNETS

Анотація


У даній статті розглянуто проблеми сталого розвитку мультимодальних перевезень вантажів упродовж логістичного ланцюга постачань та запропоновано науково-методичні підходи до їх мінімізації.

Досліджено існуючі концептуальні засади сталого розвитку мультимодальних перевезень, що базуються на відповідальності єдиного транспортного документу при транспортуванні вантажу декількома видами транспорту та рекомендовані шляхи їх удосконалення.

Обґрунтовано, що мультимодальні перевезення надають певний комплекс транспортних послуг при доставці вантажів у міжнародному сполученні, за рахунок чого зменшується час перевезення, що характеризується очікуваними вигодами, які одержують виробники та споживачі, учасники перевезення товару внаслідок економії часу.

В статті пропонується науково-методичний підхід, щодо визначення ефективності роботи мультимодального транспорту в порівнянні з унімодальним.

Доведено, що ефективність організації мультимодальних перевезень повною мірою відповідає потребам споживачів у комплексній, якісній доставці вантажу упродовж всього логістичного ланцюга та дозволяє оптимізувати часові та фінансові витрати.

В основі сталого розвитку мультимодальних перевезень знаходиться партнерсько-конкурентна модель, яка враховує баланс партнерських і конкурентних відносин упродовж усього логістичного ланцюга. Саме таке поєднання усіх ланок логістичного ланцюга  та конкурентних відносин знаходиться в основі формування синергетичного ефекту мультимодальних перевезень.


Ключові слова


сталий розвиток; мультимодальні перевезення; транспортна інфраструктура; взаємодія видів транспорту; транспортування; міжнародні вантажні перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Gurnak, V.M., Volynets, L.M. & Gurnak, M.V. (2017). Obhruntuvannia neobkhidnosti zminy pryorytetiv investuvannia rozvytku infrastruktu ryriznykh vydiv transportu v suchasnykh umovakh [Justifying the need to change priorities of investing in the development of infrastructure of different types of transport in modern conditions] Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Ch.2: Seriia Ekonomichni nauky – Project management, systems analysis and logistics. Part 2: Series Economics, 9, 33-39 [in Ukrainian].

Volynets, L.M. (2015). Vplyv politychnykh rishen na mizhnarodni perevezennia Ukrainy [Impact of policy decisions on international transportation of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk – Visnyk National Transport University. Series Economic sciences. Scientific and Technical Collection, 33, 70-74 [in Ukrainian].

Volynets, L.M. (2012). Formuvannia stratehii upravlinnia ryzykamy na transportnykh pidpryiemstvakh [Formation of risk management strategies in transport companies]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk – Visnyk National Transport University. Series Economic sciences. Scientific and Technical Collection, 26, 78-84 [in Ukrainian].

Volynets, L.M., Khalatska, І.І. & Maliarenko, Y.V. (2018). Philosophical and economic approaches to the functionning and sustainable developmen of transport. Proceedings from : ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary –Ukraine, Kyiv, 745-750.

Pidlisny, P.I., Patkevich, N.O. & Tsvetov, Yu.V. (2016). Rol konteineryzatsii zmishanykh vantazhnykh perevezen u rozvytku svitovoi torhivli [The role of containerization of mixed freight transport in the development of world trade]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, 3, 67-81[in Ukrainian].

Shkarlet, S.M., Khomenko, I.O. & Volynets, L.M. (2018). Implementatsiia yevropeiskykh standartiv yak osnova mekhanizmu udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia u transportnii haluzi [Implementation of European standards as the basis of the mechanism for improving state regulation in the transport sector]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Ch.2: Seriia Ekonomichni nauky – Project management, systems analysis and logistics. Part 2: Series Economics, 20, 78-84 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гурнак В.М. Обгрунтування необхідності зміни приоритетів інвестування розвитку інфраструктури різних видів транспорту в сучасних умовах/ В.М. Гурнак, Л.М. Волинець, М.В. Гурнак// Управління проектами, системний аналіз та логістика. Серія «Економічні науки». –2017. – № 9. – С. 33-39.

Волинець Л.М. Вплив політичних рішень на міжнародні перевезення України / Л.М. Волинець // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2015. – Вип. 3 (33). – С. 70-74.

Волинець Л.М. Формування стратегії управління ризиками на транспортних підприємствах. / Людмила Миколаївна Волинець // Вісник. – К.: НТУ – 2012. – Вип.26. – С. 78-84.

Volynets L.M. Philosophical and economic approaches to the functionning and sustainable developmen of transport / L.M.Volynets, І.І.Khalatska, Y.V.Maliarenko // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference (28 September 2018). –Czech Republic,Karlovy Vary–Ukraine, Kyiv. – 2018. – Pp. 745-750.

Підлісний П.Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг / П.Підлісний, А. Брайковська // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 64-67

Шкарлет С.М. Імплементація європейських стандартів як основа механізму удосконалення державного регулювання у транспортній галузі / С.М. Шкарлет, І.О. Хоменко, Л.М. Волинець // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Ч.2: Серія «Економічні науки» – 2018. – Вип. 20. – С. 78-84.