DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.96

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

L. АCHKASOVA

Анотація


В статті розглянуті підходи до визначення поняття «інформаційне забезпечення». Аналіз існуючих підходів дозволяє зробити висновок, що деякі автори сходяться в тому, що інформаційне абезпечення є системою інформації або актуальних даних про роботу об’єкта управління. Решта авторів важає, що інформаційне забезпечення є засобом, або комплексом засобів для відображення інформації і прийняття рішень. Визначення, представлене автором об’єднує існуючі визначення в одно ціле і дозволяє більш повно відобразити функціональний зміст інформаційного забезпечення. В статті був обгрунтований вибір підходу до моделювання інформаційного забезпечення перевезення вантажів. Використання методології функціонального моделювання IDEF0 є добре розробленим и перевіреним на практиці, точним і лаконічним. Деякі автори вважають, що система інформаційного забезпечення логістики має п’ять рівнів. Тому моделювання інформаційного забезпечення доцільно проводити з найнижчого рівня. В статті представлена контекстна діаграма блоку «Перевезення вантажів» і для неї визначені входи, виходи, управліня та механізми. Далі була проведена декомпозиція першого рівня і побудована діаграма, яка більш детально висвітлює модель інформаційного забезпечення означеного блоку. Декомпозиційна діаграма, представлена в статті містить 4 блоки:робота диспетчерського центру, робота термінала пункту відправлення, робота вантажоперевізника та робота термінала пункту прийняття. Кожний блок діаграми містить відповідні синтаксичні елементи графічної мови IDEF0. Стаття містить детальні пояснення до наведених діаграм. Запропонована функціональна модель інформаційного забезпечення процесу перевезення вантажів дозволяє визначити основні функції цього процесу і, відповідно, визначити склад інформації, яка забезпечить їх виконання. Подальшим кроком моделювання є розробка схеми інформаційних потоків і документального забезпечення.

Ключові слова


інформаційні потоки; перевезення вантажів; матеріальні потоки; інформаційна модель; методологія функціонального моделювання IDEF

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov, L. A., & Kozlov, R. K. (1985). Orhanyzatsyia upravlenyia na avtomobylnom transporte [Organization of management in road transport]. Moscow: Transport [in Russian].

Tytorenko, H.A. (Eds.) (2003). Avtomatizirovannye informacionnye tehnologi v ekonomike [Automated information technologies in economics]. Moscow: YuNITI [in Russian].

Lopatnikov, L.I. (1979). Kratkiy ekonomiko-matematicheskiy slovar [Concise economic and mathematical dictionary]. Moscow: Nauka [in Russian]

Fedorenko, N.P. (Eds.) (1975). Matematika i kibernetika v ekonomike. Slovar’-spravochnik [Mathematics and cybernetics in economics. Dictionary reference] (2nd ed., rev.). Moscow: Ekonomika [in Russian].

Nikolaev, A.B. (Eds.) (2003). Avtomatizirovannye sistemy obrabotki informacii i upravleniya na avtomobil’nom transporte [Automated information processing and control systems for road transport]. Moscow: Izd. Centr Akademiya [in Russian].

Demidov, D.V. (2015). Informacionnoe obespechenie avtotransportnyh sistem. Uchebno-metodicheskoe posobie [Information support of motor transport systems. Teaching guide]. Ekaterinburg: UGLTU [in Russian].

Repin, V. V. (2007). Biznes-procesy kompanii: postroenie, analiz, reglamentaciya [Business processes of the company: construction, analysis, regulation] Moscow: RIA Standarty i kachestvo [in Russian].

Mirotin, L.B. (2003). Transportnaya logistika [Transport logistics] Moscow: Ekzamen [in Russian].

Achkasova, L.M., & Gashins’ka, A.O. (2016). Avtomatizacіya іnformacіynoї sistemi sluzhbi ekspluatacії ATP [Automation of information system of service of operation of MTE]. Ekonomіka transportnogo kompleksu – Economy of the transport complex, 27, 106-116 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александров Л. А. Организация управления на автомобильном транспорте / Л. А. Александров, Р. К. Козлов. – М.: Транспорт, 1985. – 264 с.

Автоматизированные информационные технологи в экономике. Под ред. Г.А.Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 399 с.

Лопатников Л.И. Краткий экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – М.: Наука, 1979. – 358 с.

Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. Отв. ред. Н.П. Федоренко. Изд. 2-е, перераб и доп. – М.: Экономика, 1975. – 700 с.

Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте. Под ред. А.Б. Николаева. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 224 с.

Демидов Д.В. Информационное обеспечение автотранспортных систем. Учебно-методическое пособие /Д.В. Демидов. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2015. – 36 с.

Репин В. В. Бизнес-процесы компании: построение, анализ, регламентация / В.В. Репин. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 с.

Миротин Л.Б. Транспортная логистика / Л.Б. Миротин. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.

Ачкасова Л.М. Автоматизація інформаційної системи служби експлуатації АТП /Л.М. Ачкасова, А.О. Гашинська // Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць. – 2016. – Вип.27. – С. 106-116.