ГЕНЕЗИС ТА РЕАЛІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • O. KOVALOVA Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.64

Ключові слова:

корпоративне управління, генезис, корпоративні відносини, менеджмент, акціонерне товариство, система стандартів корпоративного управління

Анотація

В статті розглядається генезис та реалії корпоративного управління в Україні. У сучасних умовах загострення ринкової конкуренцiї в усiх галузях вiтчизняної економiки рiвень якостi системи корпоративного управлiння поступово стає найважливішою складовою їх iнвестицiйної привабливостi та головним критерiєм при прийняттi позитивного рiшення потенцiйними вiтчизняними та iноземними iнвесторами. Дослідження становлення та стану корпоративного управління має важливість як в теоретичному, так і в практичному відношенні. Основною метою дослідження є дослідження генезису та стану реалій функціонування корпоративного управління на підприємствах в Україні, з урахування історичних аспектів та нормативно – правового підґрунтя. Визначено поняття корпоративного управління, як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства, воно є чинником для подальшого розвитку та інтеграції українських підприємств до економіки, адаптованої до сучасних світових реалій. Генезис становлення корпоративного управління в Україні починається з початку 90-х років, після здобуття країною політичної та економічної незалежності. На основі нормативно – правового підгрунття роботи АТ, існують три етапи становлення корпоративного управління, та було виокремлено четвертий – збалансування та удосконалення. Основні характеристики корпоративного управління в Україні сформувались під впливом локальних факторів, які і далі мають вагомий вплив на розвиток та удосконалення. Для покращення реалій лише формального використання корпоративного управління на підприємтсвах, необхідно використовувати систему стандартів корпоративного управління, що включає міжнародний та національний досвід діяльності корпорацій. 

Біографія автора

O. KOVALOVA, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Achkasov, A.Ye. Istoriia rozvytku korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini [History of development of corporate relations in Ukraine] – Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/32295/1/4.pdf [in Ukrainian].

Ihnatieva, I.A. (2012). Osoblyvosti stanovlennia korporatyvnoi formy orhanizatsii biznesu ta korporatyvnoho sektoru Ukrainy [Features of forming of corporate form of business organization and corporate sector of Ukraine] Efektyvna ekonomika – Effective economy, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1427 [in Ukrainian].

Korzh, N. (2017). Osoblyvosti upravlinnia v aktsionernykh tovarystvakh Ukrainy [Features of management at joint stock companies of Ukraine]. Retrieved from: http://oaji.net/articles/2017/3992-1498348033.pdf [in Ukrainian].

Levkovska, L.V. Faktory ta pryntsypy zabezpechennia korporatyvnoho upravlinnia [Factors and principles of corporate management]. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=669 [in Ukrainian].

Momot, T.V. (2006). Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktyky vprovadzhennia [Cost-oriented corporate management: from theory to practice of implementation]. Kharkiv : KhNAMH, 360. [in Ukrainian].

Moroz, O.V. (2008). Korporatyvne upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy : postpryvatyzatsiinyi etap evoliutsii [Corporate management at Ukrainian enterprises: post-privatization stage of evolution]. Retrieved from: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7556 [in Ukrainian].

Nechaiev, Yu. Korporatyvne upravlinnia v aktsionernykh tovarystvakh: doskonalist u novykh detaliakh [Corporate management in joint-stock companies: perfection in new details]. Retrieved from: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011230 [in Ukrainian].

Obelnytska, Kh.V. (2014). Osnovni rysy suchasnoho korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini [The main features of modern corporate management in Ukraine] Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats – Economic analysis collection of scientific works/ Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol.: V. A. Derii (holov. red.) and others, 13, 93–100 [in Ukrainian].

Tsoma, O.S. Osoblyvosti stanovlennia systemy korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini [Features of forming the system of corporate management in Ukraine]. Retrieved from: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3359/ 1/77.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ