ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А. ОVCHARENKO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.49

Ключові слова:

логістика, логістичний бізнес-процес, ідентифікація, планування, підтримка, управління логістичними бізнес-процесами

Анотація

За сучасних умов найбільш ефективним є застосування процесного підходу до різних сфер діяльності підприємства. Результатом його впровадження в діяльність підприємств стає логістичне управління, предметом якого є логістичні бізнес-процеси. Вони що є неперервною серією задач, вирішення яких здійснюється з метою досягнення певного результату, орієнтуючись на потреби споживача, пов’язані із зміною параметрів розміщення, часу, форми матеріальних, інформаційних і фінансових потоків на підприємствах ланцюга логістики. В статті розглянуто існуючі логістичні бізнес-процеси, підходи до їх класифікації та поставлено мету ідентифікувати логістичні бізнес-процеси автотранспортного підприємства АТП. Проаналізовано методи ідентифікації логістичних бізнес-процесів (моделі ІСО 9000, «Retail-H», Y-CIM, SCOR, Value Reference Model (VRM)). Враховуючи особливості використання розглянутих моделей, специфіки АТП, його місця в логістичному ланцюгу, розроблено гібридний варіант моделі ідентифікації логістичних бізнес-процесів. За основу гібридної моделі ідентифікації ЛБП прийнято SCOR-модель за її основною ідеологією узгодження принципу нерозривності матеріального і інформаційного потоків одночасно з функціональною інтеграцією. Доповнення даної моделі здійснено шляхом застосування класифікації логістичних бізнес-процесів по відношенню до створення цінності (для АТП – процеси постачання, виробництва, збуту) та подальшого опису процесів за системою характеристик. Модель логістичних бізнес-процесів АТП включає процеси планування (Planning), які розподіляють наявні ресурси для задоволення очікуваного попиту. виконання (Execution), які ініціюється попитом (запланованим або поточним), і змінюють стан фізичних продуктів; забезпечення (Enable), тобто процес, який готує, підтримує або управляє інформацією або відносинами, на яких основані процеси планування і виконання. Також SCOR-модель доповнена процесами управління.

Біографія автора

А. ОVCHARENKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Horbenko, O. V. Rozvytok diialnosti lohistychnykh provaideriv v Ukraini [Development of Logistics Providers in Ukraine] [Elektronic resource]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2009_6/09govpau.pdf. [in Ukrainian].

Maliarets, L. M. (2010). Formalizatsiia zadach u kontrolinhu lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva: monohrafiia [Formalization of tasks in controlling of logistic activity of enterprise]. Kharkiv: Publishing house KhNEU. [in Ukrainian].

Frolova, L.V. (2004). Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni aspekty: monohrafiia [Logistic management of enterprise: theoretical and methodological aspects]. Donetsk: DonDUET im. M. Tuhan-Baranovskoho. [in Ukrainian].

Rutkovski, K. Vstup do menedzhmentu lohistyky [Introduction to logistics management]. Retrieved from: http://www.svitppt.com.ua/.../vstup-do-menedzhmentu-logistiki.html. [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V. & Kubiva, S. (2008). Ekonomika lohistychnykh system: monohrafiia [Economics of logistics systems: monograph]. Lviv : Publishing house of Natsional University Lvivska politekhnika. [in Ukrainian].

Shevchenko, I.V. (2017). Svitovyi dosvid efektyvnoho zdiisnennia lohistychnykh protsesiv na pidpryiemstvakh [World experience of effective realization of logistic processes on enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 16, 520-524 [in Ukrainian].

Vynohradskyi, M.D., Vynohradska, A.M. & Shkapova, O.M. (2002). Menedzhment v orhanizatsii [Management in organization]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Shyshkin, V.O. & Reshetnova, A.V. (2016). Osoblyvosti optymizatsii systemy upravlinnia lohistychnymy biznes-protsesamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Features of optimization of logistic business processes control system on industrial enterprises]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 7, 536-541. [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V., Chornopyska, N.V. & Liulchak, Z.S. (2013). Vprovadzhennia protsesnoho upravlinnia u lohistychnu diialnist farmatsevtychnykh pidpryiemstv [Implementation of process management in logistics activities of pharmaceutical enterprises]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii – Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 2(28), 9-16. [in Ukrainian].

Posylkina, O.V., Sahaidak-Nikitiuk, R.V. & Zahorii, H.V. (2011). Lohistychnyi menedzhment farmatsevtychnoho vyrobnytstva [Logistic management of pharmaceutical production]. Kharkiv: NFaU. [in Ukrainian].

Ponomarenko, V.S., Tankov, K.M. & Lepeiko, T.I. (2010). Lohistychnyi menedzhment [Logistic management]. Kharkiv: Publishing house INZhEK. [in Ukrainian].

Shynkarenko, V.G. & Ananko, I. M. (2014). Modeliuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv [Modeling of logistics business processes]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the transport complex, 23, 134-144. [in Ukrainian].

Demchenko, A.I. (2014). Podhody k identifikacii biznes-processov logisticheskoj sistemy predprijatija [Approaches to identification of business processes of enterprise logistics system]. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii – Modern scientific research and innovations, 3. Retrieved from: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/31843. [in Russian].

Christopher, M. (2005). Logistics and supply chain management. London: Pearson Education Limited.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ